אביחי נ. ורדי, עו"ד – מנהל מיוחד חברת תמ"ש פרויקטים ויזמות (2002)בע"מ - כונס הנכסים הרשמי

 
אביחי נ. ורדי, עו"ד – מנהל מיוחד חברת תמ"ש פרויקטים ויזמות (2002)בע"מ - כונס הנכסים הרשמי
תיקים נוספים על אביחי נ. ורדי, עו"ד – מנהל מיוחד חברת תמ"ש פרויקטים ויזמות (2002)בע"מ | תיקים נוספים על כונס הנכסים הרשמי

2104/03 פשר     01/09/2004
פשר 2104/03 אביחי נ. ורדי, עו"ד – מנהל מיוחד חברת תמ"ש פרויקטים ויזמות (2002)בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי
1


בתי המשפט
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
פשר002104/03

בש"א 10320/04
בפני
:
כב' השופטת אלשיך ורדה


20/09/2004בעניין:
פקודת החברות (נוסח חדש), תשמ"ג – 1983
הפקודה
אביחי נ. ורדי
, עו"ד – מנהל מיוחד
חברת תמ"ש פרויקטים ויזמות (2002)בע"מ
(בפירוק)
- - נ ג ד –

כונס הנכסים הרשמי
החלטה

אין בידי לקבל את עמדת המפרק.

ההלכה עליה עמדתי בפסק הדין בעניין שכרו של נאמן "תבל" (פש"ר 1361/02; בש"א 4391/04) הינה כי בעל תפקיד יוכל לבחור באחד מבין שני מסלולי שכר – שכר ניהול או שכר מימוש. באותה החלטה אמנם עמדתי על כך שייתכן מצב בו מפרק יזכה לשכר מימוש גם אם חלק מפעולותיו היה בעל אופי של ניהול עסק חי, וכן על האפשרות ההפוכה, לפיה נאמן בהקפאת הליכים יזכה לשכר ניהול, על אף שחלק מפעולותיו היו מימוש נכסים. עם זאת, גם במצבים כגון אלו אין הכוונה כי בעל התפקיד יוכל לבחור את מסלול השכר הרצוי לו בגין כל פעולה ופעולה שבצע, אלא כי השכר ייקבע לפי האופי הדומיננטי שנשאה פעילותו, בכללה.

באותה החלטה אמנם עמדתי על כך ש"יתכנו מקרים חריגים בהם חרף היות הניהול החלק הדומיננטי בעבודת בעל התפקיד, הרי שעניין לנו במימוש מורכב, אשר דרש עבודה מיוחדת וקשה שלא ניתן לטפל בה בכלי הרגיל של מאמץ מיוחד", אך לא מצאתי, בנסיבות המקרה דנא, כי יש מקום להחיל את אותו חריג.

ראשית, לא התרשמתי כי המדובר בפעולה חריגה ומורכבת של מימוש, אשר דרש עבודה מיוחדת וקשה באופן אשר יצדיק עשיית שימוש בחריג שצויין לעיל – אמנם, המפרק פעל נמרצות להשגת הסדר הפשרה ומאמציו אכן נשאו פרי והניבו סכומים נכבדים לקופת הפירוק (550,000 ש"ח בתוספת מע"מ). אני מוכנה גם לקבל, לצורך הענין, את טענתו לפיה עמלו עו"ד ומתמחה ממשרדו משך כ-3 חודשים על המו"מ לגביית הסכום. ואולם, לא בכל מקום בו ייתקל בעל תפקיד בקשיי גבייה יוכל הוא לדרוש שכר מימוש בגין פעולות שנקט, ופעולות מיוחדות לצורך גבייה מהוות, לטעמי, חלק אינטגרלי מפעולותיו של בעל התפקיד. יוזכר גם כי המדובר בסכום של מאות אלפי שקלים שנגבה על ידי המפרק בבת-אחת, ומן הסתם, גביית סכום בשיעור כזה עשויה להתקל בקשיים. אילו היה על המפרק לגבות את אותו הסכום בשיעורים קטנים, יכול והיה הדבר כרוך, מבחינתו, בעבודה רבה עוד יותר – האם היה בכך כדי להצדיק פסיקת שכר מימוש? נראה לי כי התשובה לכך תהא שלילית.

שנית, גם אם פעולותיו של המפרק היוו מימוש מורכב שדרש עבודה מאומצת במיוחד, עדיין איני סבורה כי לא ניתן לתגמלו בגין פעולותיו באמצעות תוספת מאמץ מיוחד, אך זאת, כמובן, יוחלט רק במסגרת שכר הטרחה הסופי שייפסק למפרק, ולא במסגרת בקשה לשכר ביניים.

סוף דבר, אני מאשרת למפרק לגבות מקופת הפירוק את השכר הנקוב בסעיף 4 לתגובת הכונס הרשמי ואני מותירה בידו את הברירה אם להשאר במסלול שכר הניהול, או לעבור למסלול של שכר מימוש, ולגבות את שכרו בהתאם, ובלבד ששכרו הכולל ייגבה באופן אחיד. המבקש יודיע לבית המשפט ולכנ"ר, בתוך 7 ימים, איזהו המסלול בו בחר.


ניתנה היום ט"ו באלול, תשס"ד (1 בספטמבר 2004) במעמד הצדדים.


אלשיך ורדה
, שופטת

פשר בית משפט מחוזי 2104/03 אביחי נ. ורדי, עו"ד – מנהל מיוחד חברת תמ"ש פרויקטים ויזמות (2002)בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם ב-ֽ 01/09/2004)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על אביחי נ. ורדי, עו"ד – מנהל מיוחד חברת תמ"ש פרויקטים ויזמות (2002)בע"מ      דוח מידע משפטי על כונס הנכסים הרשמי

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על אביחי נ. ורדי, עו"ד – מנהל מיוחד חברת תמ"ש פרויקטים ויזמות (2002)בע"מ      דוחות בדיקת רקע על כונס הנכסים הרשמי


להסרת פסק דין זה לחץ כאן