ק.נ.מ אחזקות 1998 בע"מ, ק.נ.מ אחזקות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ, קיבוץ נאות מרדכי אגודה שיתופית בע"מ - אבי טולדנו, אט.ל.ב. השקעות בע"מ, shamrock ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
ק.נ.מ אחזקות 1998 בע"מ ק.נ.מ אחזקות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ קיבוץ נאות מרדכי אגודה שיתופית בע"מ אבי טולדנו אט.ל.ב. השקעות בע"מ shamrock
 
ק.נ.מ אחזקות 1998 בע"מ, ק.נ.מ אחזקות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ, קיבוץ נאות מרדכי אגודה שיתופית בע"מ - אבי טולדנו, אט.ל.ב. השקעות בע"מ, shamrock ואח'
תיקים נוספים על ק.נ.מ אחזקות 1998 בע"מ | תיקים נוספים על ק.נ.מ אחזקות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ | תיקים נוספים על קיבוץ נאות מרדכי אגודה שיתופית בע"מ | תיקים נוספים על אבי טולדנו | תיקים נוספים על אט.ל.ב. השקעות בע"מ | תיקים נוספים על shamrock |

916579
2259/13 רעא     26/06/2013
רעא 2259/13 ק.נ.מ אחזקות 1998 בע"מ, ק.נ.מ אחזקות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ, קיבוץ נאות מרדכי אגודה שיתופית בע"מ נ' אבי טולדנו, אט.ל.ב. השקעות בע"מ, shamrock ואח'
החלטה בתיק רע"א 2259/13בבית המשפט העליון


רע"א 2259/13לפני:

כבוד השופט א' רובינשטיין


המבקשים:

1. ק.נ.מ אחזקות 1998 בע"מ2. ק.נ.מ אחזקות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ3. קיבוץ נאות מרדכי אגודה שיתופית בע"מנ


ג


דהמשיבים:

1. אבי טולדנו2. אט.ל.ב. השקעות בע"מ3.
shamrock


4.
shamrock israel


5. נעמה לאות החזקות בע"מ


6. נעלי נאות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ


בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי ירושלים מיום 20.02.2013 בתיק הפב 057817-11-12

בשם המבקשים:
עו"ד זאב הולנדר
; עו"ד לילי לאה ברוכוב
בשם המשיבים:
עו"ד אלי שימלביץ'
; עו"ד אמנון ברונצוייג

החלטה

א.
עיינתי בתגובת המשיבים 2-1 מיום 24.6.13. מבלי לטעת מסמרות, נדמה כי בפני
המבקשים ניצבות משוכות לא פשוטות – בשים לב לכללי ההתערבות הנהוגים בבקשות רשות ערעור בענייני בוררות, ובשים לב לנסיבות הקונקרטיות (ראו, למשל, הוראת סעיף 1 להסכם הצבעה מיום 23.12.08 – נספח 7 לתגובה, שזכרו לא בא בבקשה ובנספחיה – לפיה "כל הסכם או הסכמה בין שמרוק לטולדנו ישארו בתוקף, וימשיכו לחייב את הצדדים").

ב.
עם זאת, סבורני כי במהות המרחק בין הצעתם של המשיבים 2-1 במכתבם מיום 5.5.13 (צורף להודעת המשיבים 2-1 מיום 8.5.13, שלמרבה הצער הגיעתני אך עם התגובה) לבין הצעתם של המבקשים בסעיף 4.4 (עמ' 9) לבקשת רשות הערעור אינו רב. חבל שהצדדים לא באו ביניהם בדברים בעקבות ההתכתבויות מ-5.5.13 או במקומן, כולן או חלקן. לפיכך, מתבקשת התייחסותם של המבקשים להסדר כלהלן:

(1)
להכרעתו של הבורר, השופט (בדימוס) י' זפט, תובאנה שתי הסוגיות המפורטות בפסקה 16 להחלטתו של בית המשפט המחוזי מיום 20.2.13 בהפ"ב 57817-11-12;
(2)
למבקשים ולמשיבים 2-1 תינתן זכות ערעור על פסק הבורר. הליך הערעור יוגבל לפרק זמן של 60 יום. בהיעדר התיחסות הצדדים לפורום הערעור איני נדרש לכך כרגע וככל הנחוץ יוחלט הדבר בהמשך, בבית משפט זה או בבית המשפט המחוזי.
(3)
החלטתו של בית המשפט המחוזי לא תהווה תקדים ביחס למחלוקות עתידיות בין המשיבים 2-1 לבין המבקשים, ככל שתתעוררנה, אולם המשיבים 2-1 לא יהיו מנועים להעלות כל טענה ביחס לסוגיות אלו, לרבות טענות בדבר התאמתן להתברר בהליך בוררות.

ג.
הגם שממכתבם של המשיבים 2-1 מיום 5.5.13 עולה, על פני הדברים, כי לא קיימת מבחינתם מניעה להסכים להסדר זה, מתבקשת – למען הסר ספק – אף תגובתם. כמו כן, ולמען הסדר הטוב, מתבקשת תגובתם של המשיבים האחרים.

ד.
תגובותיהם של הצדדים תוגשנה עד ליום 7.7.13. בעקבות זאת יוחלט על המשך הטיפול בבקשה.
ניתנה היום, י"ח בתמוז תשע"ג (26.6.2013).ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.

13022590_t07.doc

רח

מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט,

www.court.gov.il
רעא בית המשפט העליון 2259/13 ק.נ.מ אחזקות 1998 בע"מ, ק.נ.מ אחזקות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ, קיבוץ נאות מרדכי אגודה שיתופית בע"מ נ' אבי טולדנו, אט.ל.ב. השקעות בע"מ, shamrock ואח' (פורסם ב-ֽ 26/06/2013)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן