ק.נ.מ אחזקות 1998 בע"מ, ק.נ.מ אחזקות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ, קיבוץ נאות מרדכי אגודה שיתופית בע"מ - אבי טולדנו, אט.ל.ב. השקעות בע"מ, shamrock ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
ק.נ.מ אחזקות 1998 בע"מ ק.נ.מ אחזקות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ קיבוץ נאות מרדכי אגודה שיתופית בע"מ אבי טולדנו אט.ל.ב. השקעות בע"מ shamrock
 
ק.נ.מ אחזקות 1998 בע"מ, ק.נ.מ אחזקות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ, קיבוץ נאות מרדכי אגודה שיתופית בע"מ - אבי טולדנו, אט.ל.ב. השקעות בע"מ, shamrock ואח'
תיקים נוספים על ק.נ.מ אחזקות 1998 בע"מ | תיקים נוספים על ק.נ.מ אחזקות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ | תיקים נוספים על קיבוץ נאות מרדכי אגודה שיתופית בע"מ | תיקים נוספים על אבי טולדנו | תיקים נוספים על אט.ל.ב. השקעות בע"מ | תיקים נוספים על shamrock |

921703
2259/13 רעא     17/07/2013
רעא 2259/13 ק.נ.מ אחזקות 1998 בע"מ, ק.נ.מ אחזקות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ, קיבוץ נאות מרדכי אגודה שיתופית בע"מ נ' אבי טולדנו, אט.ל.ב. השקעות בע"מ, shamrock ואח'
פסק-דין בתיק רע"א 2259/13
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
בבית המשפט העליון


רע"א 2259/13לפני:

כבוד השופט א' רובינשטיין


כבוד השופט ס' ג'ובראן


כבוד השופט י' עמית


המבקשים:

1. ק.נ.מ אחזקות 1998 בע"מ2. ק.נ.מ אחזקות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ3. קיבוץ נאות מרדכי אגודה שיתופית בע"מנ


ג


דהמשיבים:

1. אבי טולדנו2. אט.ל.ב. השקעות בע"מ3.
shamrock


4.
shamrock israel


5. נעמה לאות החזקות בע"מ


6. נעלי נאות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ


בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי תל אביב מיום 20.02.2013 בתיק הפב 057817-11-12

בשם המבקשים:
עו"ד ד"ר זאב הולנדר; עו"ד לילי לאה בורכוב
בשם המשיבים 2-1:
עו"ד אלי שימלביץ'; עו"ד אמנון בורנצוויג

בשם המשיבים 4-3:
עו"ד יחיאל כשר; עו"ד ניר קהת
; עו"ד אמיר לוזון
בשם המשיבה 5:
עו"ד אייל רוזובסקי; עו"ד ליויאן סגל
בשם המשיבה 6:
עו"ד אלברטו קופרשמיט; עו"ד שיל"ת קריספין

פסק-דין

השופט א' רובינשטיין
:

א.
בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (השופטת שבח) מיום 20.2.13 בהפ"ב 57817-11-12, בגדרה התקבלה בקשתם של המשיבים 2-1 (להלן
טולדנו
) למינוי בורר שיכריע במחלוקות בינם לבין בעלי מניות נוספים במשיבה 5, נעמה נאות החזקות בע"מ (להלן
החברה
).

רקע

ב.

ואלה עיקרי העובדות, העולות מפסק דינו של בית המשפט המחוזי ומן המסמכים שהוגשו: טולדנו מחזיקים ב-36.5% ממניותיה של החברה. המשיבות 4-3 (להלן
שמרוק
) מחזיקות יחד ב-40.5% ממניותיה של החברה. המבקשות 2-1, אגודות שיתופיות המצויות בשליטתו של המבקש 3, קיבוץ נאות מרדכי אגודה שיתופית בע"מ
(להלן בהתאמה
ק.נ.מ
ו-
הקיבוץ
), מחזיקות יחד ב-17% ממניותיה של החברה. החברה מחזיקה ב-83% ממניותיה של המשיבה 6, נעלי נאות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ (להלן
נעלי נאות
), ואילו הקיבוץ מחזיק ב-17% ממניותיה של נעלי נאות.

ג.
בין הצדדים או מי מהם נחתמה שורה של הסכמים כמפורט להלן: ביום 17.7.06 נחתם הסכם השקעה בין החברה, ק.נ.מ ונעלי נאות, לפיו רכשה החברה מהקיבוץ 66% מאחזקותיו בנעלי נאות (להלן
הסכם ההשקעה
). הסכם זה כולל תניית בוררות (סעיף 17); באותו מועד (17.7.06) חתמו טולדנו, שמרוק והחברה על הסכם מייסדים, שנועד להסדיר את תפקידם של בעלי המניות בחברה (להלן
הסכם המייסדים
). גם הסכם זה כולל תניית בוררות (סעיף 19); ביום 23.12.08 חתמו החברה, ק.נ.מ ונעלי נאות על הסכם החלפת מניות, שלאחריו הועברו 17% ממניותיה של נעלי נאות לידי החברה, ומנגד הועברו לק.נ.מ 17% ממניותיה של החברה. באותו מועד חתמו שמרוק, טולדנו והמבקשת 2 על הסכם נוסף, לצורך הסדרת מערכת היחסים ביניהם (להלן
הסכם בעלי המניות
). בסעיף 6 להסכם זה נקבע, כי "הוראות סעיפים 17 עד 19 (בוררות, סמכות שיפוט ושונות) להסכם ההשקעה יחולו במלואן על הסכם זה, בשינויים המחויבים"; ביום 23.12.08 חתמו שמרוק, טולדנו ו-ק.נ.מ על הסכם הצבעה, אשר נועד להסדיר את אופן הצבעתם באסיפות הכלליות של החברה (להלן
הסכם ההצבעה
). בסעיף 1 להסכם ההצבעה נאמר, כי "כל הסכם או הסכמה בין שמרוק לטולדנו ישארו בתוקף, וימשיכו לחייב את הצדדים". הצדדים, כהגדרתם בהסכם, הם כל החתום על הסכם ההצבעה.

ד.
ביום 20.11.12 פנו טולדנו לבית המשפט המחוזי ב"בקשה לאכיפת הסכם בוררות ומינוי בורר" (הפ"ב 57817-11-12), בגדרה התבקש בית המשפט "להפעיל את סמכותו ולהורות על קיומה של בוררות בין הצדדים וזאת בהתאם להוראות ההסכמים בין הצדדים לבקשה". בבקשה זו נטען, כי "הצדדים הסכימו בינם ובין עצמם על קיומם של הליכי בוררות, במספר הזדמנויות" (סעיף 11). בין היתר נטען, כי "הוראות הסכם הבוררות הכלולות בהסכם המייסדים אף אומצו לתקנון החברה (אף שתיקון פורמאלי טרם בוצע) ולכן הוראות הסכם הבוררות מחייבות את כל בעלי המניות בחברה, לרבות את החברה עצמה" (סעיף 16). טולדנו עתרו לניהול בוררות בסוגיות הבאות: נטילת חלק אינטגרלי בהליך מינוי מנכ"ל החברה; תיקון תקנון החברה; קבלת גמול דירקטורים; וקבלת מסמכים מהחברה. שמרוק, ק.נ.מ, הקיבוץ, החברה ונעלי נאות התנגדו לבקשה. טענתם של אלה היתה, בתמצית, כי לא קיים הסכם בוררות בין כל הצדדים וביחס לכל הנושאים אותם ציינו טולדנו בבקשתם.

ה.
בפסק דינו מיום 20.2.13 נעתר בית המשפט המחוזי (השופטת שבח) לבקשתם של טולדנו. לעמדתו של בית המשפט המחוזי (פסקה 12), כל הצדדים (למעט הקיבוץ) נתנו הסכמתם לקיומה של בוררות. נאמר, כי ההסכמים שנחתמו בין הצדדים סובבים סביב מפעל הנעליים טבע נאות, וכי בכל ההסכמים כבלו עצמם הצדדים בתניית בוררות כתובה ומפורשת. עוד נאמר (פסקה 13), כי "העובדה לפיה לא כל המשיבים חתומים על כל ההסכמים, הינה זניחה משברור שכל ההסכמים עוסקים בסוגיה אחת ולכולם זיקה זה לזה ... ומחמת הזיקה שלהם יש להתבונן עליהם כעל מקשה אחת". באשר לקיבוץ נאמר, כי הגם שאינו חתום על אף אחד מארבעת ההסכמים המכילים תנית בוררות, הנה נוכח העובדה כי הוא מצוי ביחסי קרבה משפטית עם חלק מהצדדים – ניתן לצרפו לבוררות. נקבע, לאור הודעתם של טולדנו, כי בבוררות ידונו אך עתירתם ליטול חלק אינטגרלי בהליך מינוי מנכ"ל החברה ועתירתם לתיקון תקנון החברה. נאמר, כי אין ספק שנושאים אלה מתייחסים במובהק להסכמים שנכרתו בין בעלי הדין.

בקשת רשות הערעור, התגובות והצעת בית המשפט

ו.

בבקשת רשות הערעור נטען, כי בית המשפט המחוזי כפה על המבקשים את הליך הבוררות, הגם שאינם צד לאיזה מהעניינים נשוא הבוררות. נטען, כי הסוגיות העתידות להתברר בהליך הבוררות עולות מהסכם המייסדים, שהמבקשים אינם צד לו. המבקשים טענו, כי עובדת היותם צד להסכם אחד, אינה כובלת אותם להסכם המייסדים, לו הם אינם צד. נטען, כי הדברים נכונים ביתר שאת בנוגע לקיבוץ, שאינו חתום על אף לא אחד מן ההסכמים. לטענת המבקשים, פסק דינו של בית המשפט המחוזי גורם להם עיוות דין, בין היתר באשר הוא מונע מהם את זכות הערעור ובאשר הוא יוצר תקדים כלפיהם. המבקשים ציינו בבקשתם, כי ככל שתינתן להם הזכות לערער על פסק הבורר וככל שפסק דינו של בית המשפט המחוזי לא יהוה תקדים לעתיד, ישקלו האם לוותר על טענותיהם.

ז.
התבקשו תגובות המשיבים לבקשה, וכן לעמדתם של המבקשים, כמפורט מעלה. ביום 8.5.13 הודיעו טולדנו, כי פנו למבקשים (ביום 5.5.13) בבקשה להסדר דיוני שייתר את הדיון בבקשה אולם סורבו, ועל כן אין מנוס מהכרעה בבקשה. שמרוק, החברה ונעלי נאות הודיעו, ביום 19.5.13, כי לעמדתן דין בקשת רשות הערעור להתקבל. בתגובתם של טולדנו מיום 24.6.13 נאמר, כי הבקשה אינה עומדת בתנאים שנקבעו בנוגע למתן רשות ערעור בענייני בוררות, שכן אינה מעלה שאלה בעלת אופי משפטי או ציבורי, החורגת מעניינם של הצדדים. לגופם של דברים תומכים טולדנו יתדותיהם בפסק דינו של בית המשפט המחוזי. נטען, כי כל ההסכמים שבין הצדדים לגבי החברה כוללים תניית בוררות, וכי המבקשים הסכימו לתחולת ההוראות הרלבנטיות בהסכם המייסדים, לרבות תניית הבוררות, גם על עצמם. טולדנו ציינו (סעיף 145 לתגובתם), כי הם הסכימו – בהיעדר הסכמת הצדדים – שסוגיות גמול דירקטורים והמצאת מסמכים ידונו בבית המשפט ולא בבוררות.

ח.
בהחלטה מיום 26.6.13 נאמר, כי במהות המרחק בין הצעתם של טולדנו במכתבם מיום 5.5.13 לבין הצעתם של המבקשים בבקשת רשות הערעור אינו רב, ועל כן התבקשה התייחסותם של הצדדים להסדר כלהלן:

"להכרעתו של הבורר, השופט (בדימוס) י' זפט, תובאנה שתי הסוגיות המפורטות בפסקה 16 להחלטתו של בית המשפט המחוזי מיום 20.2.13 בהפ"ב 57817-11-12; למבקשים ולמשיבים 2-1 תינתן זכות ערעור על פסק הבורר. הליך הערעור יוגבל לפרק זמן של 60 יום. בהיעדר התיחסות הצדדים לפורום הערעור איני נדרש לכך כרגע וככל הנחוץ יוחלט הדבר בהמשך, בבית משפט זה או בבית המשפט המחוזי;

החלטתו של בית המשפט המחוזי לא תהוה תקדים ביחס למחלוקות עתידיות בין המשיבים 2-1 לבין המבקשים, ככל שתתעוררנה, אולם המשיבים 2-1 לא יהיו מנועים להעלות כל טענה ביחס לסוגיות אלו, לרבות טענות בדבר התאמתן להתברר בהליך בוררות".

ט.
בהתאם להחלטה זו הודיעו המבקשים, כי הם מסכימים להסדר שהוצע בה. שמרוק, החברה ונעלי נאות הודיעו כי הן מסכימות להסדר זה, בכפוף לכך שאף להן תעמוד זכות ערעור על פסק הבורר. המבקשים הסכימו לתיקון זה. ביום 15.7.13 הודיעו טולדנו, כי הם מסכימים לסעיפים 1 ו-2 שבהצעת בית המשפט מיום 26.6.13, אולם אינם מסכימים לסעיף 3 בה, קרי, לכך שפסק דינו של בית המשפט המחוזי לא יהוה תקדים. עוד הודיעו טולדנו, כי אינם מסכימים שזכות הערעור על פסק הבורר תעמוד אף לשמרוק, לחברה ולנעלי נאות.

הכרעה

י.

ההלכה הנוהגת בבית משפט זה היא כי רשות ערעור על החלטת בית משפט לפי חוק הבוררות לא תינתן אלא אם מתעוררת שאלה משפטית או ציבורית החורגת מעניינם של הצדדים לסכסוך, או כאשר שיקולי צדק או מניעת עיוות דין מחייבים התערבות (רע"א 3680/00
גמליאלי נ' מגשימים כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ
, פ"ד נז(6) 605; רע"א 10123/07
צביק נ' מולד את מולדבסקי
(2008)).
ישנו ספק מסוים אם הבקשה דנא מעלה שאלה כאמור, והאין טענותיהם של ק.נ.מ תחומות

למערכת ההסכמים הקונקרטית שבין הצדדים. ועוד, גם שאלת צירופו של צד שאינו חתום על הסכם בוררות להליך בוררות נדונה זה מכבר בפסיקתו של בית משפט זה (ראו למשל
רע"א 8113/09
אלייד סוכנויות לביטוח (1975) בע"מ נ' מוניות ישיר סוכנות לביטוח 2001 בע"מ
(2010); רע"א 3925/12
רונן נ' כהן
(17.6.13)), ולפיכך
טענותיו של הקיבוץ, שאינו חתום על איזה מן ההסכמים הכוללים תניית בוררות (לרבות על הסכם בעלי המניות), הן לכאורה טענות בדבר יישומה של הלכה נוהגת. ואולם, חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 תוקן כידוע בתשס"ט (בתיקון מס' 2), בו הוספו (בסעיפים 21א ו-29ב) אפשרויות הערעור; ויתכן שראוי כי בית משפט זה יעודד בפסיקתו, והדבר ישים לענייננו, את השימוש במוסדות ההשגה שהציע המחוקק, תוך שמירה על מוסד הבוררות, לו מייחסים אנו חשיבות רבה.

יא.
כך או אחרת, המבקשים טענו, כי פסק דינו של בית המשפט המחוזי גורם להם עיוות דין, באשר הוא מצרפם בעל כרחם להליך הבוררות, ומונע מהם זכויות מהותיות ובכללן זכות הערעור. יתכן כי בשאלה זו קיימים פנים לכאן ולכאן; אך מכל מקום
בנסיבות
, בשקלול בין ייצוב מוסד הבוררות לבין עידוד "זכות הערעור הפנימית",
מוטב כי ההכרעה בענייננו לא תהא בינארית. סבורני, כי ההצעה שבהחלטה מיום 26.6.13
מאזנת כדבעי בין האינטרסים של כלל הצדדים, באופן שמחד גיסא שומרת היא על מוסד הבוררות ומאפשרת לטולדנו לברר באופן מהיר את טענותיהם, ומאידך גיסא מעמידה למבקשים זכות ערעור על פסק הבורר. אוסיף, באשר לתיקון שהתבקש על ידי המשיבות 6-3, כי אין כל הגיון ליתן זכות ערעור אך לחלק מן הצדדים להליך הבוררות, ולשלול אותה מצדדים אחרים. גם לשכל הישר מקום במחוזותינו, והדברים אמורים לעניין זה ולעניין טענות ועמדות אחרות בתיק.

יב.
נוכח האמור, אציע לחברי ליתן רשות ערעור, לדון בבקשה כבערעור, ולקבלו באופן הבא:
(1) להכרעתו של הבורר, השופט (בדימוס) י' זפט, תובאנה שתי הסוגיות המפורטות בפסקה 16 לפסק דינו של בית המשפט המחוזי מיום 20.2.13 בהפ"ב 57817-11-12;
(2) לכל הצדדים בהליך הבוררות תינתן זכות ערעור על פסק הבורר. הליך הערעור יוגבל לפרק זמן של 60 יום. זהות הפורום הערעורי תוכרע בהסכמה בין הצדדים או, ככל שיתעורר הצורך, בפורום שיפוטי.
(3) פסק דינו של בית המשפט המחוזי יעמוד בעינו, אולם הוא לא יהוה תקדים ביחס למחלוקות עתידיות בין המשיבים 2-1 (טולדנו) לבין המבקשים, ככל שתתעוררנה,. עם זאת, טולדנו לא יהיו מנועים להעלות כל טענה ביחס למחלוקות אלה, לרבות טענות בדבר התאמתן להתברר בהליך בוררות.

יג.
לאחר שנכתב

פסק דין
זה ובטרם נחתם הגיעה בקשת המבקשים לקיום דיון או להגשת תגובה נוספת גם נוכח התוצאה לא ראינו מקום להיעתר לכך.

כללם של דברים

יד.
הערעור מתקבל בחלקו, כמפורט בפסקה י"ב מעלה. בנסיבות אין צו להוצאות.ניתן היום, י' באב תשע"ג (17.7.2013).


ש ו פ ט
ש ו פ ט
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.

13022590_t10.doc

רח

מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט,

www.court.gov.il
רעא בית המשפט העליון 2259/13 ק.נ.מ אחזקות 1998 בע"מ, ק.נ.מ אחזקות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ, קיבוץ נאות מרדכי אגודה שיתופית בע"מ נ' אבי טולדנו, אט.ל.ב. השקעות בע"מ, shamrock ואח' (פורסם ב-ֽ 17/07/2013)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן