ק.נ.מ אחזקות 1998 בע"מ, ק.נ.מ אחזקות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ, קיבוץ נאות מרדכי אגודה שיתופית בע"מ - אבי טולדנו, אט.ל.ב. השקעות בע"מ, shamrock ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
ק.נ.מ אחזקות 1998 בע"מ ק.נ.מ אחזקות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ קיבוץ נאות מרדכי אגודה שיתופית בע"מ אבי טולדנו אט.ל.ב. השקעות בע"מ shamrock
 
ק.נ.מ אחזקות 1998 בע"מ, ק.נ.מ אחזקות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ, קיבוץ נאות מרדכי אגודה שיתופית בע"מ - אבי טולדנו, אט.ל.ב. השקעות בע"מ, shamrock ואח'
תיקים נוספים על ק.נ.מ אחזקות 1998 בע"מ | תיקים נוספים על ק.נ.מ אחזקות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ | תיקים נוספים על קיבוץ נאות מרדכי אגודה שיתופית בע"מ | תיקים נוספים על אבי טולדנו | תיקים נוספים על אט.ל.ב. השקעות בע"מ | תיקים נוספים על shamrock |

921857
2259/13 רעא     30/04/2013
רעא 2259/13 ק.נ.מ אחזקות 1998 בע"מ, ק.נ.מ אחזקות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ, קיבוץ נאות מרדכי אגודה שיתופית בע"מ נ' אבי טולדנו, אט.ל.ב. השקעות בע"מ, shamrock ואח'
החלטה בתיק רע"א 2259/13בבית המשפט העליון


רע"א 2259/13לפני:

כבוד השופט א' רובינשטיין


המבקשים:

1. ק.נ.מ אחזקות 1998 בע"מ2. ק.נ.מ אחזקות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ3. קיבוץ נאות מרדכי אגודה שיתופית בע"מנ


ג


דהמשיבים:

1. אבי טולדנו2. אט.ל.ב. השקעות בע"מ3.
shamrock


4.
shamrock israel


5. נעמה לאות החזקות בע"מ


6. נעלי נאות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ


בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב (השופטת שבח) מיום 20.2.13 בהפ"ב 57817-11-12

בשם המבקשים:
עו"ד זאב הולנדר; עו"ד לילי לאה ברוכוב


החלטההוחלט שהבקשה לרשות ערעור מצריכה תשובה. המשיבים יגישו תשובתם לבקשה עד ליום
19.5.13.

במסגרת תשובתם יבהירו המשיבים 2-1 את מקור טענתם כי "הוראות הסכם הבוררות הכלולות בהסכם המייסדים אף אומצו לתקנון החברה (אף שתיקון פורמאלי טרם בוצע) ולכן הוראות הסכם הבוררות מחייבות את כל בעלי המניות בחברה, לרבות החברה עצמה" (סעיף 16 לבקשה לאכיפת הסכם בוררות ומינוי בורר שהוגשה בבית המשפט המחוזי). הבהרה זו תוגש בליווי תצהיר, ויצורף לה החלטה של האורגן בחברה, בגדרה לפי הטענה אומץ הסכם המייסדים.


נוסף על כך יודיע כל אחד מהמשיבים, במסגרת התשובה, האם הוא נכון לאמץ את הצעת המבקשים שבסעיף 4.4 (עמ' 9) לבקשת רשות הערעור. מובן כי ככל שהתשובה לכך חיובית, יתייתרו שאר הנושאים בתשובה.


על נוסח התשובה יחולו הוראותיה של תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. לא יוגש כרך אסמכתאות שעניינו פסקי דין או החלטות של בתי משפט בישראל ובלבד שאלו פורסמו במסגרת פרסום רשמי (פ"ד) או שניתן לאתרם במאגרי מידע מסחריים אחרים. התשובה תוגש במקביל, הן לבית משפט זה והן במישרין למבקש. בתשובה תיכלל התייחסות לאפשרות שבית המשפט יבקש לפעול על פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. מתבקשת התייחסות לשאלה אם במקרה כזה ניתן לראות בדברי התשובה סיכומים בכתב. העדר התייחסות כמוהו כהסכמה. העדר תגובה במועד כמוה כאי התייצבות, על הכרוך בכך.

ניתנה היום, כ' באייר תשע"ג (30.4.13).ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.

13022590_t01.doc

רח

מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט,

www.court.gov.il
רעא בית המשפט העליון 2259/13 ק.נ.מ אחזקות 1998 בע"מ, ק.נ.מ אחזקות אגודה שיתופית חקלאית לעסקים בע"מ, קיבוץ נאות מרדכי אגודה שיתופית בע"מ נ' אבי טולדנו, אט.ל.ב. השקעות בע"מ, shamrock ואח' (פורסם ב-ֽ 30/04/2013)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן