כלל אינבסטמנט האוס בע"מ (בפירוק) - אי.די.בי חברה לפיתוח בע"מ,זאבי נאמנות ומימון (1959) בע"מ,מסח מימון סחר בע"מ,זאבי אחזקות (נוסדה 1975) בע"מ,זאבי אחזקות בע"מ,גד זאבי,יובל אקר,ניב באוך,ג

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
כלל אינבסטמנט האוס בע"מ (בפירוק) אי.די.בי חברה לפיתוח בע"מ זאבי נאמנות ומימון (1959) בע"מ מסח מימון סחר בע"מ זאבי אחזקות (נוסדה 1975) בע"מ זאבי אחזקות בע"מ גד זאבי יובל אקר ניב באוך ג
 
כלל אינבסטמנט האוס בע"מ (בפירוק) - אי.די.בי חברה לפיתוח בע"מ,זאבי נאמנות ומימון (1959) בע"מ,מסח מימון סחר בע"מ,זאבי אחזקות (נוסדה 1975) בע"מ,זאבי אחזקות בע"מ,גד זאבי,יובל אקר,ניב באוך,ג
תיקים נוספים על כלל אינבסטמנט האוס בע"מ (בפירוק) | תיקים נוספים על אי.די.בי חברה לפיתוח בע"מ | תיקים נוספים על זאבי נאמנות ומימון (1959) בע"מ | תיקים נוספים על מסח מימון סחר בע"מ | תיקים נוספים על זאבי אחזקות (נוסדה 1975) בע"מ | תיקים נוספים על זאבי אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על גד זאבי | תיקים נוספים על יובל אקר | תיקים נוספים על ניב באוך | תיקים נוספים על ג |

85697
13189/04 בשא     04/10/2004
בשא 13189/04 כלל אינבסטמנט האוס בע"מ (בפירוק) נ' אי.די.בי חברה לפיתוח בע"מ,זאבי נאמנות ומימון (1959) בע"מ,מסח מימון סחר בע"מ,זאבי אחזקות (נוסדה 1975) בע"מ,זאבי אחזקות בע"מ,גד זאבי,יובל אקר,ניב באוך,ג
1


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בשא013189/04


לפני:
כב' הרשם ש. ברוך

תאריך:
04/10/2004בעניין:
כלל אינבסטמנט האוס בע"מ (בפירוק)

באמצעות המנהל המיוחד
עו"ד סיני אליאס

המבקשת

נ ג
ד


1. אי.די.בי חברה לפיתוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד גיורא ארדינסט

2.זאבי נאמנות ומימון (1959) בע"מ

3. מסח מימון סחר בע"מ

4. זאבי אחזקות (נוסדה 1975) בע"מ

5.זאבי אחזקות בע"מ

6. ג
ד זאבי

7. יובל אקר

8. ניב באוך

9. ג
לעד רבינוביץ
10. מעיין כהן מועלם
11. אלה ויימן
ע"י ב"כ עו"ד אילן שביט
12. אהרון דברת
13. יצחק שרם
14. דוד ג
ולן
15. אליהו בן עמרם
16. אילן ורט
17. יאיר דר


ע"י ב"כ עו"ד
דוד מושביץ
המשיבים

החלטה
זוהי בקשה שהג
ישה התובעת/מבקשת שבה עתרה לקביעה כי אין עליה לשאת באג
רת משפט ולחילופין כי עליה לשאת באג
רת משפט החלה על הליך שרואים את שוויו כבלתי ניתן לביטוי בכסף.
ההליך הדיוני
התובעת הג
ישה תובענה כנג
ד המשיבים, שבסיומה עתרה לסעדים, הכוללים את הקביעה כי המשיבים היו שותפים בניהול עסקיה מתוך מרמה ועליהם לשאת באחריות אישית לכל חובותיה וכן עתרה למתן צו המחייב את המשיבים להחזיר את הכספים או הנכסים שהוציאו ממנה ותשלום פיצוי שלא יפול משיעור חובותיה.
התובענה הוג
שה ביום 16.3.04 ובעת שהוג
שה לא שולמה אג
רה בג
ינה, ככל הנראה מחמת מחלוקת בין מג
ישה לג
זברות. הג
זברות העלתה את התיק לכב' השופט אזר ז"ל וביקשה את הנחייתו כיצד לנהוג
, באשר לשיטתה מדובר היה בתביעה כספית (מזכר הג
ב' לזנובסקי מיום 25.3.04, המופנה אל כב' השופט אזר ז"ל).
לנוכח פניה זאת, כתב כב' השופט אזר ז"ל, ביום 30.3.04, החלטה, לפיה נדרשה התובעת לפרט את הסעדים הכספיים הכלולים בסעיפים 156 ו-157 לכתב התביעה.
כאן החל "פינג
פונג
" של "מודעות" (מושג
עלום כשלעצמו) והחלטות, עד שבסופו של דבר הוג
שה הבקשה הנוכחית. ראוי לציין כי בין לבין הבהיר המנהל המיוחד שנקט בהליך בשם התובעת, כי סכום החובות עליו מדובר ושבתשלומו הוא סבור שיש לחייב את הנתבעים, הוא לא פחות מ-42 מיליון ש"ח (מתוכם, כך מסתבר מהתג
ובות, 41 מיליון ש"ח הינם בג
ין חוב שחבה החברה בפירוק לשותפו של המנהל המיוחד, עו"ד שג
ב, בג
ין הליך אזרחי שהתנהל בין הצדדים, שהסתיים ב

פסק דין
לטובת עו"ד שג
ב, עליו תלויים ועומדים ערעורים בבית המשפט העליון). מאחר וההליך שהתנהל לפני כב' השופט אזר ז"ל התנהל על דרך של טיעון בכתב, הרי שעם פטירתו המצערת, הובא התיק להחלטתי.
האם התובעת פטורה מאג
רה?
המנהל המיוחד ג
ורס בבקשתו, כי מאחר והוא פועל בהליך הנוכחי כידו הארוכה של כונס נכסים הרשמי ומאחר ולג
בי האחרון נקבע בפסיקה כי הוא פטור מאג
רה (ע"א 37/66 "ג
לחא" 1960 בע"מ נ' מתכות בע"מ בפירוק ואח', פ"ד כ(3) 144, מפי כב' השופט (כתוארו אז) זוסמן).
הנתבעים אינם מסכימים עם הקונסטרוקציה המשפטית עליה משתית המנהל המיוחד את טענותיו ואני סבור כי הדין עמם.
כונס הנכסים הרשמי הוא אכן אורג
ן של המדינה ומוקנות לו סמכויות פורמליות כאלה ואחרות. כשפועל הכונס הרשמי בתור בעל דין (וכך היה למשל ברע"א 3359/00 ארווין זוסמן נ' הכונס הרשמי בתפקידו הוא ובתפקידו כמפרק בנק צפון אמריקה בע"מ (בפירוק) ואח', דינים עליון, כרך יח 77), אזי חלה הלכת ג
לחא והוא פטור מתשלום אג
רה. במקרה הנוכחי, מדובר בחברה שנכנסה להליכי פירוק בעיקר משום חוב עצום בג
ין

פסק דין
. ננקטו הליכים על-ידי הנושה, ניתן צו לפירוק החברה ומונה מנהל מיוחד, שאינו הכונס הרשמי. מקובלת עלי לחלוטין העמדה שהשמיע כב' הרשם (כתוארו אז) שחם בע"א 846/03 עו"ד נעם פלד – מנהל מיוחד על נכסי החייב אריה קופפר ואח' נ' עו"ד ברכה פודורובסקי –כונסת נכסים, פדאור 03(1) 479, שם אמר: "דין הבקשה להידחות. אשר לפטור/ מאג
רה, אין המערער 1 הכונס הרשמי. במצב זה, אין המערער 1 נהנה מן הפטור שניתן לכונס הרשמי, אשר הוא פטור "אישי", ובתפקידו של המערער 1 כמנהל מיוחד של נכסי פושט הרג
ל, אין כדי לשנות עובדה זו. על כן, בקשה זו נדחית, בהעדר כל טענה לאי יכולת כלכלית לשלם את סכום האג
רה." ראוי לציין, כי בנבדל מההליך לפני, הרי שבאותו הליך היה הכונס הרשמי צד להליך וערער לבית המשפט העליון ביחד עם המנהל המיוחד וחרף זאת החליט בית המשפט העליון כפי שהחליט. הדברים מעוג
נים בתקנה 19(1) לתקנות בית המשפט (אג
רות), התשמ"ח-1987 (להלן: "התקנות").
דומני כי בנסיבות אלה, אין לומר שעומד למבקשת, באמצעות המנהל המיוחד, הפטור שניתן לכונס הרשמי.
במכוון איני נכנס לטענות הארוכות שהכבירו המשיבים בכל הנוג
ע למערכת היחסים בין המנהל המיוחד והנושה המרכזי, עו"ד שג
ב, כמו ג
ם טענות נוספות שנלמדו מכך. די לי, כאמור, בכך שהתובענה לא הוג
שה על ידי הכנס הרשמי, לשם הקביעה כי על התובעת, באמצעות המנהל המיוחד חל תשלום אג
רה כדין.
האם מדובר בסעד כספי או בסעד שלא ניתן לשום אותו בכסף?
טוען המנהל המיוחד, כי לא ניתן לשום את ההליך בכסף, שהרי היקף החובות אינו ידוע ופסק דינו של בית המשפט המחוזי טרם הפך חלוט, מאחר והוג
שו עליו ערעורים וטרם הוג
שו הוכחות חוב ועוד הוא טוען כי ג
ם אם תאמר שמדובר בהליך שניתן לשום אותו בכסף, עדיין, מטעמים של מדיניות משפטית ראויה, ראוי לפטור אותו מתשלום אג
רה. המשיבים סבורים, כי התובענה ניתנת לשומה בכסף (לא פחות מ-42 מיליון ש"ח, כאמור לעיל, ומשכך יש לג
בות אג
רה, לכל הפחות לפי סכום זה. הם ג
ם חולקים על עמדת המנהל המיוחד כי קיים אינטרס ציבורי המצדיק מתן פטור לו ולשכמותו. התקנות קובעות בצורה ברורה את המקרים בהם יופטר בעל דין מתשלום אג
רה ומקרה זה אינו בא בג
דא אותם מקרים (ואפילו לא נעשה ניסיון להביאו בג
דר אותם מקרים).
אף שעל פני הדברים אין טענות המשיבים משוללות יסוד, הרי שאין בידי, בסופו של דבר, לקבלן.
בע"א (ת"א) אברהם שפירא וואח' נ' יוסי כהן עו"ד ועובדיה בלס רו"ח ואח', נדונה סוג
יה דומה לזאת הנדונה בהליך שלפני. בית המשפט, מפי סג
ן הנשיא (דאז), כב' השופט ג
ורן, ניתח בהרחבה רבה את הסוג
יה, תוך שהוא מאבחן בין תביעות לפי סעיף 373 לפקודת החברות לבין תביעות לפי סעיף 374 לפקודה והג
יע למסקנה, כי בכל הנוג
ע לתביעות לפי סעיף 373 לפקודה, הרי שהמדובר בתביעות שאינן ניתנות לשומה כספית ואילו ביחס לתביעות לפי סעיף 374 לפקודה, הרי אף שאלה ניתנות לשומה, בשים לב לכללים של מדיניות ציבורית, יש לפטור את המפרקים מאג
רה בג
ין הג
שתן.
לא מצאתי בתג
ובות המשיבים הסבר, על שום מה ולמה עלי לסטות מהחלטת בית משפט זה, בהליך ערעור על רשם של בית המשפט. למען האמת, לא מצאתי באיזו מהתג
ובות התמודדות עם קביעתו של בית משפט זה, שאף שאינה מחייבת, הרי משהתקבלה בערעור על החלטת רשם דכאן, יש לראותה כמנחה.
סיכומם של דברים הוא, כי בג
ין הרכיב בתובענה לפי סעיף 373 לפקודה (סעיף 156 לכתב התביעה), תשלם החברה אג
רה בג
ין סעד שאינו ניתן לשומה בכסף, לפי פרט 8(א) בתוספת לתקנות, וזאת בתוך 21 ימים מהיום, ואילו בג
ין הרכיב לפי סעיף 374 לפקודה (סעיף 157 לכתב התביעה) פטורה החברה מאג
רה.
אין צו להוצאות.
ניתנה היום י"ט בתשרי, תשס"ה (4 באוקטובר 2004) בהעדר הצדדים.
המזכירות תשלח את החלטתי לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

____________
ש. ברוך
, שופט
רשם בית המשפט המחוזי
תל-אביב-יפובשא בית משפט מחוזי 13189/04 כלל אינבסטמנט האוס בע"מ (בפירוק) נ' אי.די.בי חברה לפיתוח בע"מ,זאבי נאמנות ומימון (1959) בע"מ,מסח מימון סחר בע"מ,זאבי אחזקות (נוסדה 1975) בע"מ,זאבי אחזקות בע"מ,גד זאבי,יובל אקר,ניב באוך,ג (פורסם ב-ֽ 04/10/2004)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן