תומר הדר - מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, מגדל עלומים בית השקעות בע"מ, מגדל עלומים בית השקעות בע"מ, מגדל שוקי הון (1965) בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
תומר הדר מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ מגדל עלומים בית השקעות בע"מ מגדל עלומים בית השקעות בע"מ מגדל שוקי הון (1965) בע"מ
 
תומר הדר - מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, מגדל עלומים בית השקעות בע"מ, מגדל עלומים בית השקעות בע"מ, מגדל שוקי הון (1965) בע"מ
תיקים נוספים על תומר הדר | תיקים נוספים על מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ | תיקים נוספים על מגדל עלומים בית השקעות בע"מ | תיקים נוספים על מגדל עלומים בית השקעות בע"מ | תיקים נוספים על מגדל שוקי הון (1965) בע"מ |

927879
44411-01/11 סע     11/08/2013
סע 44411-01/11 תומר הדר נ' מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, מגדל עלומים בית השקעות בע"מ, מגדל עלומים בית השקעות בע"מ, מגדל שוקי הון (1965) בע"מ
בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו

ס"ע 44411-01-11
לפני:08 אוגוסט 2013
כב' השופט שמואל טננבוים
, סגן נשיא


התובע
:
(המבקש)

תומר הדר


-

הנתבעות
:
(המשיבות)
1

. מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ

2

. מגדל עלומים בית השקעות בע"מ

3

. מגדל שוקי הון (1965) בע"מ


החלטה
1.
זוהי בקשה למחיקת כתב ההגנה ולמתן

פסק דין
בהסתמך על כתב התביעה.

רקע
2.
ביום 1.1.13 ניתנה החלטה בבקשת המבקש לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים במסגרתה נקבע כי המשיבות יגלו למבקש, עד ליום 13.2.13 את המסמכים הבאים: הסכם

העסקה

של

המבקש; דף חשבון

מקופת

פיצויים; תלושי

שכר

ופירוט

תשלומים


ומסמכי

תיק

יורוה

ייפו

.

3.
בבקשה שבפני
נו טוען המבקש כי חרף החלטת בית הדין, נמנעו המשיבות במכוון למלא אחר צו הגילוי והעיון. כך לא הומצא הסכם העסקת המבקש, לא הומצא פירוט באשר לתשלומים אשר שולמו למבקש על ידי כל אחת מהמשיבות ולא הומצא כל מסמך הקשור לעסקת בנק יורהייפו. לפיכך עותר המבקש למחיקת כתב ההגנה בהתאם לתקנה 46(ד) לתקנות.

4.
בתגובתה לבקשה טוענות המשיבות כי ביום 12.2.13 (ובתוך המועדים שנקבעו בהחלטת בית הדין) נשלח למבקש מכתב ב"כ המשיבה לו צורפו תלושי השכר של התובע ודף פירוט חשבון הפיצויים. באשר למסמכים בעניין יורוהייפו נמסר למבקש כי אין בידי המשיבות מסמכים נוספים מעבר לאלו שהועברו על ידן במסגרת תצהיר גילוי מסמכים שנערך מטעמם בהליך הקודם, וייתכן כי אלו נמצאות בחזקת מגדל ביטוח שהינה צד שלישי. כן נמסר כי אין בידי המשיבות הסכם עבודה כתוב של המבקש.

5.
בתשובה לתגובת המשיבות טוען המבקש, כי במסגרת הבקשה לגילוי מסמכים, ניתנה למשיבות ההזדמנות לטעון לגבי אותם מסמכים, אך הן בחרו שלא להעלות טענות אלו בהתנגדותן לגילוי ותחת זאת התנגדו מטעמים סתמיים וכלליים. אילו אכן לא היו המסמכים בידי המשיבות, נקל היה עליהם להשיב תשובה ישירה וכנה בדבר ולא לכבוש תשובתן.


אף הטענה כי המסמכים בעניין יורוה ייפו נמצאים בחזקתה של מגדל ביטוח, דינה להידחות, שכן התנהלות המשיבות, לפיה הינן מעבירות ומסווגות עסקאות, שמכוחן זכאי המבקש לשכרו, לאחד מענפי הקונגלומרט, הינה חסרת תום לב.

6.
עוד טוען המבקש כי אין שחר לטענת המשיבות בדבר אי קיומו של הסכם בכתב בין הצדדים. טענה זו לא הועלתה במסגרת התגובה לבקשה לגילוי המסמכים ואף עומדת בסתירה לאמור במכתבו של היועמ"ש של מגדל שוקי הון שנשלח למבקש ביום 30.5.07 בו נאמר : "אין חולק שבהסכם העבודה אתך החברה לא הסכימה מראש שתהייה זכאי לקבל פיצויי פיטורין... ".

בנוסף נטען כי לא הומצאו למבקש כל תלושי השכר וכן לא הומצא פירוט ביחס לכל התשלומים אשר שולמו , לרבות פירוט בדבר הבונוסים.

הכרעה

7.
נוכח העובדה כי פניית המשיבות לב"כ המבקש בדבר גילוי המסמכים נעשתה בתוך פרק הזמן שנקבע בהחלטה מיום 1.1.13,
אין מקום בשלב זה, למחיקת כתב ההגנה.

8.
יחד עם זאת, מצאנו כי בטענות המבקש בתשובתו לתגובת המשיבות יש ממש. כפי שטוען המבקש תמוה הדבר מדוע רק בשלב זה מצאו לנכון המשיבות לציין כי אין בידיהן אילו מבין המסמכים אשר חויבו בגילויים, כאשר טענה שכזו לא נזכרה בתגובתם לבקשה לגילוי המסמכים וטרם ניתנה החלטת בית הדין בדבר. כמו כן עולה השאלה לאיזה הסכם עבודה התכוון עו"ד אלפרט, היועמ"ש של המשיבה 3 במכתבו למבקש מיום 30.5.07.

9.
באשר לטענת המשיבות כי ייתכן ומסמכים בעניין עסקת בנק יורוה ייפו נמצאים בידי מגדל ביטוח שהינה צד שלישי – בכתב ההגנה מטעמן טענו המשיבות כי אכן במהלך תקופת עבודתו טען המבקש כי פעל ליצירת קשר בין הבנק לבין חברת מגדל ביטוח, וכי אכן נדונה בין המבקש לבין מנהלים בקבוצה סוגיית העמלה לה זכאית הקבוצה בגין אותה עסקה, אולם מבלי להידרש לשאלה בדבר מידת תרומתו של המבקש לעסקה, הרי שהאחריות לכך שהעמלה לא שולמה (לקבוצה), מעולם מוטלת על המבקש שכן בניגוד לדרישה שהופנתה אליו בכתב ובעל פה, לא החתים את הצדדים לעסקה (מגדל ביטוח והבנק) על הסכם תיווך כנדרש (סעיף 70 לכתב ההגנה).

10.
לאור האמור ובהתייחס למסמכים שנדרשו המשיבות לגלות
בהחלטה מיום 1.1.13 - מתבקשות המשיבות להגיש תצהיר ערוך כדין בדבר המסמכים המצויים או שאינם מצויים בידם ו/או בחזקתם ו/או בשליטתם.


במסגרת תצהיר זה יבהירו המשיבות הכיצד מסתדרת הטענה כי אין בידם הסכם עבודה של המבקש עם האמור במכתבו של עו"ד אלפרט מיום 30.5.07.

11.
כמו כן, ככל שהמסמכים בדבר הדרישות שהופנו לתובע בעניין יורוה ייפו (כמוזכר בסעיף 70 לכתב ההגנה) לא הועברו למבקש, הרי שהמשיבות יעבירו מסמכים אלה לעיונו.

12.
המשיבות נדרשות להעביר לידי ב"כ המבקש את כל תלושי השכר שהוחסרו, כמפורט בתשובתו, וכן פירוט ביחס לתשלומים ששולמו לו על ידי כל אחת המשיבות.


13.
האמור יבוצע ע"י המשיבות עד ליום 3.9.13.
14.
עם מתן החלטה זו הסתיימו הליכי קדם המשפט והתיק יקבע להוכחות.

עד ליום 16.9.13 יודיעו הצדדים כמה עדים בדעת כל אחד מהצדדים להעיד.


ניתנה היום, ה' אלול תשע"ג,
(
11 אוגוסט 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

קלדנית: גם ציפורה דוידי


סע בית דין אזורי לעבודה 44411-01/11 תומר הדר נ' מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, מגדל עלומים בית השקעות בע"מ, מגדל עלומים בית השקעות בע"מ, מגדל שוקי הון (1965) בע"מ (פורסם ב-ֽ 11/08/2013)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן