שירביט חברה לביטוח בע"מ, קומפוס מפרץ וגליל מערבי בע"מ - קבוצת אלעד אחזקות בע"מ, קבוצת אלעד אחזקות ובטחון (2008) בע"מ, איילון חברה לביטוח בע"מ ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
שירביט חברה לביטוח בע"מ קומפוס מפרץ וגליל מערבי בע"מ קבוצת אלעד אחזקות בע"מ קבוצת אלעד אחזקות ובטחון (2008) בע"מ איילון חברה לביטוח בע"מ
 
שירביט חברה לביטוח בע"מ, קומפוס מפרץ וגליל מערבי בע"מ - קבוצת אלעד אחזקות בע"מ, קבוצת אלעד אחזקות ובטחון (2008) בע"מ, איילון חברה לביטוח בע"מ ואח'
תיקים נוספים על שירביט חברה לביטוח בע"מ | תיקים נוספים על קומפוס מפרץ וגליל מערבי בע"מ | תיקים נוספים על קבוצת אלעד אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על קבוצת אלעד אחזקות ובטחון (2008) בע"מ | תיקים נוספים על איילון חברה לביטוח בע"מ |

934742
57625-05/11 א     09/10/2013
א 57625-05/11 שירביט חברה לביטוח בע"מ, קומפוס מפרץ וגליל מערבי בע"מ נ' קבוצת אלעד אחזקות בע"מ, קבוצת אלעד אחזקות ובטחון (2008) בע"מ, איילון חברה לביטוח בע"מ ואח'
בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפות"א 57625-05-11 שירביט חברה לביטוח בע"מ ואח'

נ' קבוצת אלעד אחזקות בע"מ
ואח'

תיק חיצוני
:בפני

כב' השופטת
חדוה וינבאום וולצקי


התובעות

1
.
שירביט חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ש. לוי ואח'

2
.
קומפוס מפרץ וגליל מערבי בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד א. ביטון ואח'


נגד


הנתבעות

1. קבוצת אלעד אחזקות בע"מ
2. קבוצת אלעד אחזקות ובטחון (2008) בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ע. מיכלין ואח'
3. איילון חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד מרדכי תגר ואח'
4. אגוד ערים אזור הגליל המערבי - שרותי כבאות והצלה
ע"י ב"כ עוה"ד אהוד שטיין ואח'
החלטה

1.
החלטה זו ניתנת בהמשך להחלטתי מיום 25.6.13 בבקשה מס' 15.

2.
הנתבעת 2 (להלן: "המבקשת") מבקשת את מחיקתה מכתב התביעה ולחילופין, מתן ארכה להגשת הודעה לצד ג'.


לטענתה אין מקום להמשך ההליכים נגדה שכן אין לה כל פעילות ואין תזרים מזומנים והיא כהגדרת בא כוחה: "קיימת על הנייר בלבד". מכאן שהמשך ההליכים מצד התובעות כנגדה יהיה עקר ואף אם יזכו התובעות ב

פסק דין
כנגדה – לא יהיה ממי לגבות.

3.
לחילופין, ככל שבקשתה למחיקתה מכתב התביעה לא תיענה, מבקשת המבקשת ארכה למשלוח הודעה לצד ג' כנגד הנתבעות 3 ו – 4, איילון חברה לביטוח בע"מ ואיגוד ערים הגליל המערבי שירותי כבאות והצלה.


לטענתה לא ייגרם כל נזק לנתבעות אלו אם יותר לה להגיש את ההודעה לצד ג' מאחר והן ממילא מצויות בתביעה כנתבעות.

4.
בהחלטה מיום 22.8.13 הוריתי למבקשת להודיע מהו מצבה הפיננסי. בתגובה הודיעה המבקשת כי אין לה כל נכס וביקשה שוב למחקה מהתביעה מטעם שלא יהיה זה מן המועיל בהמשך ההליכים גם אם תחויב בסופו של יום.

5.
לאור דרישת התובעת 1 (להלן: "התובעת") לגיבוי האמור בהודעה בתצהיר – הגישה המבקשת תגובה מלווה בתצהיר מנהלה לשעבר, אשר על פיו אין החברה פעילה כלל.

6.
התובעת טוענת כי תשוב לשקול מחיקת המבקשת מכתב התביעה ככל שזו האחרונה תמסור נתונים ברורים על נכסיה. כך למשל מתוך בקשתה של המבקשת, לשלוח הודעה לצד ג' כלפי חברת ביטוח איילון, עולה לכאורה כי קיים נכס בדמות פוליסת ביטוח. הוא הדין בעובדה שהמבקשת מסוגלת לשלם אגרת בית משפט לצורך משלוח אותה הודעה. התצהיר התומך בבקשה אינו מפורט דיו ואין בו מענה לשאלות אלו.


יחד עם זאת, אין התובעת מתנגדת לבקשה להארכת מועד למשלוח ההודעה לצדדי ג'.

7.
הנתבעת 3 מסכימה למשלוח ההודעה כנגדה, כפוף להפקדת ערובה להוצאות בסך של 200,000 ₪ וזאת משני טעמים עיקריים:


האחד – אין עילת תביעה כנגדה והסיכויים לזכות בהודעה לצד ג' קלושים, שכן האירוע אינו מכוסה בפוליסה.


השני – מצבה הפיננסי של המבקשת בכי רע כפי שאושר על ידה.


על כן יש לחייב בערובה מכוח סעיף 353 א' לחוק החברות. את הערובה יש להעמיד על 10% מסכום התביעה.

8.
הנתבעת 4 מתנגדת לבקשה למתן ארכה להגשת הודעה לצד ג' ממספר טעמים:

ראשית,
משלא צורף תצהיר אשר יתמוך בבקשה כמצוות תקנה 241 לתקסד"א.


שנית היא טוענת, כי אם מדובר בחברה "על הנייר" בלבד, כטענת המבקשת, כי אז ברי שלא תוכל לנהל הליך כנגד הצדדים השלישיים והדבר יסב רק הוצאות מיותרות לנתבעת 4, הוצאות שלא תוכל להיפרע אותן בסופו של יום מהמבקשת.

שלישית, לגופם של דברים טוענת הנתבעת 4 כי הטענות שמבקשת המבקשת לטעון כלפיה עניינן אי קביעת דרישות מספיקות למניעת השריפה. אלא שטענה זו אינה רלוונטית שכן הנתבעת 4 אינה הגוף המתקין את התקנות או הקובע את דרישות הכיבוי והיא אחראית רק על אכיפתן.

9.
לחילופין עותרת הנתבעת 4 לחייב את המבקשת בהפקדת ערובה להוצאות ככל שתתאפשר לה הגשת הודעה לצד ג'.


10.
המבקשת הגישה תגובה לתגובה ובה טענה כי אין בידיה כל נכסים בעלי ערך כספי וכי באשר לזכויות ביטוחיות הרי שהביטוח הרלבנטי היחיד הוא זה שבעטיו הוגשה בקשתה לשלוח הודעה לצד ג'.


דיון

הבקשה למחיקה מן התביעה

11.
לא בנקל יורה בית משפט על מחיקת צד מכתבי בי-דין. המבקשת עותרת למחיקתה מכתב התביעה מחמת מצבה הפיננסי. התובעת סבורה כי המבקשת לא פרשה בפני
ה תמונה מלאה באשר לנכסיה לרבות זכויות ביטוחיות ואחרות. משהתובעת עומדת על תביעתה כנגד המבקשת והמבקשת מודה כי לטעמה יש לה ולו נכס אחד בדמות פוליסת הביטוח בגינה היא מבקשת להגיש הודעה לצד ג' – כי אז לא ניתן לומר שאין מקום לתביעה. זאת מעבר לטענות הצדדים בכתבי בי-דין שבהם נטענו טענות כנגד המבקשת שלא נסתרו על פניהן.

12.
על כן לא ראיתי להורות בשלב זה על מחיקת המבקשת – הנתבעת 2 – מכתב התביעה.

הבקשה להארכת מועד להגשת הודעה לצד ג'

13.
ככל שהמבקשת נאלצת לנהל הליך משפטי, כי אז קמה לה ברגיל הזכות להגיש הודעה לצד ג'. במקרה שבפני
י הוגשה בשעתה הודעה לצד ג' ע"י הנתבעת 1 כנגד הנתבעות 3 ו – 4 אלא שההליכים בה עוכבו מחמת ששולחת ההודעה אז נכנסה להליכי כינוס.


המבקשת שבפני
י היא הנתבעת 2 שהינה חברת-בת של הנתבעת 1. כל עוד הוגשה הודעה לצד ג' על ידי החברה האם, לא היה למבקשת צורך בהגשת הודעה עצמאית מטעמה. הצורך נולד עם ההחלטה בדבר עיכוב ההליכים.

14.
מטעם זה עולה שההסבר לצורך בארכה להגשת הודעה לצד ג', על ידי המבקשת, ברור מתוך ההליכים בתיק ולא נפל פגם המאיין את הבקשה גם אם התצהיר התומך בה אינו מתייחס לסיבות בעטיין נדרשת הארכה.

15.
המבקשת טוענת כי האירוע הרלבנטי לתביעה היה מכוסה בפוליסה שהוצאה בשעתה על ידי הנתבעת 3 ואילו הנתבעת 3 אוחזת בטענה כי בזמנים הרלבנטיים לתביעה לא הייתה כל פוליסה בת תוקף שמכוחה היא עשויה לחוב בתשלום לתובעות.


לא ניתן לומר כבר בראשיתה של הדרך כי לטענת המבקשת אין כל סיכוי שהוא.


משאף התובעות בחרו להגיש תביעתן כנגד המבטחת, הנתבעת 3, איני סבורה כי ניתן לקבוע כבר עתה שאין כל ממש בבקשה למשלוח הודעה לצד ג' מצד המבקשת – המבוטחת כנגד הנתבעת 3.

16.
הנתבעת 4 – איגוד ערים אזור הגליל המערבי שרותי כבאות והצלה – טוענת כי כלפיה אין כל עילה במסגרת ההודעה לצד ג' ומכאן שאף אם תעבור המבקשת את המחסומים הדיוניים, גם אז יש לדחות בקשתה לגופה. את טענתה זו היא סומכת על ההודעה לצד ג' שנשלחה אליה בשעתה על ידי הנתבעת 1.

17.
עיון בהודעה לצד ג' שהוגשה בשעתה כנגד הנתבעת 4 מלמד כי נטענה כלפיה הטענה של "הדבר מדבר בעדו" וכי קרות הנזק מלמד על כי הייתה רשלנות במעשי או מחדלי הנתבעת 4.


טענה זו אינה עוסקת בקביעת דרישות עקרוניות למניעת שריפה או קביעת כללים שבדין. טענה זו יש בה כדי להקיף קשת רחבה של טענות על התנהלות ספציפית רשלנית של הנתבעת 4. מכאן שאין בידי לקבל טענתו זו של ב"כ הנתבעת 4 בשלב ראשוני זה שבו טרם החל הדיון בתובענה לגופה.

18.
על כן מקום שהמבקשת אולצה להמשיך ולנהל את ההליך שהוגש נגדה על ידי התובעות, וההליך בתחילת דרכו, לא מצאתי טעם לסרב לבקשתה של המבקשת להתיר לה לשלוח הודעה לצד ג' בנסיבות שנוצרו.

הדרישה להפקדת ערובה

19.
הנתבעות טוענות כי אם יותר למבקשת להגיש הודעה לצד ג' נגדן יש להתנות את הגשת ההודעה בהפקדת ערובה להוצאות וזאת בהתאם לסעיף 353 א' לחוק החברות התשנ"ט - 1999 (להלן: החוק") ולאור תצהירו של מנהלה של המבקשת כי החברה ריקה מתוכן.

20.
המבקשת ביקשה להימנע מחיובה בהפקדה מן הטעם שצדדי ג' בהודעה שהיא עתידה לשלוח הן ממילא נתבעות בתיק ומכאן שלא יגרם להן נזק נוסף מעצם הגשת ההודעה לצד ג' נגדן.

21.
אין בידי לקבל את הטענה. הנתבעות 3 ו – 4 נתבעו על ידי התובעות ואם בסופו של יום תדחה
התביעה נגדן כי אז יהיו זכאיות לתשלום הוצאות המשפט שייגרמו להן. הנתבעות 3 ו - 4 לא סברו כי יש סיכון שהוצאותיהן בגין ניהול ההליך במסגרת התביעה העיקרית לא ישולמו על ידי התובעות אם אלה תחויבנה ועל כן לא ראו להגיש
בקשה לחיוב התובעות בהפקדת ערובה.


מאידך, בכל הנוגע לניהול ההליך במסגרת ההודעה לצד ג' שמבקשת המבקשת להגיש נגדן, ברי מתוך דברי מנהלה של המבקשת עצמה שאם תדחה ההודעה לצד ג' יעמדו הנתבעות 3 ו - 4 בפני
שוקת שבורה.

22.
על פי הפסיקה הכלל הוא כי בימ"ש ייעתר לבקשה לחייב חברה בהפקדת ערובה להוצאות הנתבע. החריג הוא אי חיובה בהפקדה וזאת מאחד משני טעמים: או שבית המשפט מצא כי אין הצדקה בנסיבות המקרה לחיוב בהפקדה, או שהחברה הוכיחה אמינות פיננסית ואת יכולתה לשלם הוצאות אם ההליך שנקטה יידחה . הנטל להוכיח קיומו של חריג הוא על החברה. לעניין זה ראו בין היתר דבריו של כב' השופט א. גרוניס כתוארו אז ברע"א 10905/07 נאות אואזיס מלונות בע"מ ואח' נ' מרדכי (מוטי) זיסר ואח' מיום 13.7.08 וכן את דבריה של כב' השופטת א. חיות ברע"א 9618/11 ארט יודאיקה בע"מ נ' ג. טלי עד שינוע בע"מ, מיום 29.12.11.

23.
עצם העובדה שקיימת זהות בין הנתבעות בתובענה לבין הצדדים השלישיים אין בה כדי למנוע הוצאות נוספות לצורך הדיפת ההודעה לצד ג'. שהרי אם כל הטענות אמורות להתברר גם בלעדי ההודעה לצד ג' – מדוע נדרשת הגשתה? אין זאת אלא שבמסגרת ההודעה לצד ג' מבקשת המבקשת לעלות טענות נוספות ממישור אחר מזה שעלה בתביעה. מכאן שאף לנתבעות תהיה הוצאה נוספת לצורך ניהול ההליך במסגרת ההודעה לצד ג'.

24.
ואם עלולות הנתבעות 3 ו – 4 לסבול הוצאות נוספות במסגרת ההודעה לצד ג' והן עמדו בנטל להוכיח כי יתקשו להיפרע הוצאותיהן מהמבקשת - שולחת ההודעה, כי אז זכאיות הן כי תופקד ערובה להוצאותיהן בניהול ההליך.

25.
הנתבעת 3 ביקשה להעמיד את שיעור ההפקדה על 200,000 ₪ שמהווים 10% מסכום התביעה. בא כוחה מפנה לפסיקה שראתה להעמיד את גובה ההפקדה על למעלה מ – 10% מסכום התביעה.

26.
למול החלטות אלו שאליהן הפנה ב"כ הנתבעת 3 מצויות החלטות רבות אחרות שראו להעמיד את גובה ההפקדה על אחוזים נמוכים בהרבה מתוך סכומי התביעה.

27.
בבוא בית משפט לחייב צד בהפקדת ערובה
שומה עליו לאזן בין האינטרסים השונים של הצדדים. מחד גיסא, זכאי נתבע להיות מובטח בהחזר הוצאותיו אם יזכה במשפט. מאידך גיסא, יש לאפשר למתדיין זכות גישה לערכאות ואין למנוע זאת ממנו על דרך קביעת סכום הפקדה שאינו יכול לעמוד בו בשום דרך. רוצה לומר כי סכום ההפקדה צריך להיות מידתי וסביר בהתחשב במכלול נסיבותיו של ההליך. ראה לעניין זה דבריו של כב' הנשיא א. גרוניס ברע"א 19/10 מורביקו אוברסיס בע"מ נ' ז. גולדמן אינטרנשיונל טרייד בע"מ, מיום 16.4.12.

26.
במקרה שבפני
י אני סבורה כי הפקדה של 50,000 ₪, להבטחת הוצאות שתי הנתבעות, יהיה בה משום סכום סביר בנסיבותיו של תיק זה. ראיתי להביא בחשבון כי מצד אחד המבקשת עצמה הצהירה, מפי מנהלה לשעבר, כי אין בידיה כל נכס שממנו יוכלו הצדדים השלישיים להיפרע ככל שההודעה לצד ג' תידחה נגדן. מצד שני לא כל הוצאות ההליך ינבעו מאותה הודעה לצד ג' אלא רק חלקן, שכן הצדדים השלישיים נדרשים ראשית לפעול לדחיית התביעה
שהגישו נגדן התובעות.

סוף דבר

27.
ראיתי לקבל את בקשת המבקשת – הנתבעת 2 – ולהתיר לה להגיש הודעה לצד ג' כנגד הנתבעות 3 ו – 4.


הודעה לצד ג' תוגש בתוך 30 ימים מהיום.


כתב הגנה להודעה לצד ג' יוגש בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה.

28.
הגשת ההודעה לצד ג' מותנית בהפקדת סך של 50,000 ₪ בקופת בית המשפט.


המזכירות תוודא כי הסכום הופקד בטרם תקבל את ההודעה לצד ג'.

29.
משהבקשה התקבלה בחלקה ומנגד התקבלה בקשתן החלופית של הנתבעות 3
ו – 4, כל צד יישא בהוצאותיו.

30.
המזכירות תעביר ההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, ה' חשון תשע"ד, 09 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.
א בית משפט מחוזי 57625-05/11 שירביט חברה לביטוח בע"מ, קומפוס מפרץ וגליל מערבי בע"מ נ' קבוצת אלעד אחזקות בע"מ, קבוצת אלעד אחזקות ובטחון (2008) בע"מ, איילון חברה לביטוח בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 09/10/2013)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן