אד מרי השקעות בע"מ, עידן גל השקעות בע"מ - דיצה השקעות וניהול בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אד מרי השקעות בע"מ עידן גל השקעות בע"מ דיצה השקעות וניהול בע"מ
 
אד מרי השקעות בע"מ, עידן גל השקעות בע"מ - דיצה השקעות וניהול בע"מ
תיקים נוספים על אד מרי השקעות בע"מ | תיקים נוספים על עידן גל השקעות בע"מ | תיקים נוספים על דיצה השקעות וניהול בע"מ

945011
111/08 הפ     21/11/2013
הפ 111/08 אד מרי השקעות בע"מ, עידן גל השקעות בע"מ נ' דיצה השקעות וניהול בע"מ
בית המשפט המחוזי בנצרתה"פ 111-08 דיצה השקעות וניהול בע"מ
נ' אד מרי השקעות בע"מ
ואח'

תיק חיצוני
:בפני

כב' השופט
יונתן אברהם


מבקשות

1. אד מרי השקעות בע"מ

2. עידן גל השקעות בע"מ

נגד


משיבה

דיצה השקעות וניהול בע"מהחלטה

ביום 3.12.09 בעקבות תביעה שהגישה המשיבה בעניין הסכם מכר מקרקעין
הגיעו הצדדים להסכם שקיבל תוקף של

פסק דין
שעניינו אכיפת הסכם המכר תוך צמצום היקף המכר והחזר כספי מהמבקשות למשיבה.
כן הוסכם:
"כמו כן, מוסכם כי על חלקה 87 תירשם מיידית הערת אזהרה לפי ס' 130 לחוק המקרקעין לצורך הבטחת החזר ההפרש הנ"ל והיא תבוטל רק לאחר החזרת ההפרש הנ"ל ומסירת המסמכים".
(מדובר בחלקה 87 בגוש 13701 ,
ההדגשה בקו שלי– י.א.).

אין חולק כי בנתיים נרשמו הזכויות, נשוא סעד האכיפה הנ"ל, על שם המשיבה.

ביום 16.10.13 הגישו המבקשות בקשה להורות על ביטול הערת האזהרה הנ"ל בטענה כי גם הפרש הסכום הנ"ל הוחזר למשיבה על דרך הפקדתו כערובה בלשכת ההוצל"פ בת"א במסגרת תיק שנפתח לגביית החוב הנ"ל, בו מונה ב"כ המשיבה ככונס נכסים על נכס השייך למבקשות. נטען כי המבקשות הפקידו את כל סכוך החוב בתיק ההוצל"פ הנ"ל, לרבות זה השנוי במחלוקת, וכן סכום נוסף להבטחת הוצאות הכינוס וכר הכונס והוצאות ככל שתחולנה בטענת פרעתי שהגישו המבקשות.

בתגובה לבקשה זו טענה המשיבה כי הסכום לא הוחזר לה עד היום למרות שחלפו 4 שנים, במהלכן נאלצה לפתוח בהליכי הוצל"פ לצורך גבייתו לרבות מינוי כונס באותו תיק.
כן טענו כי הסכומים שהפקידו המבקשות בתיק ההוצל"פ הנ"ל אין בהם כדי לכסות את הוצאות הכינוס הרבות ושכר הכונס. מכל מקום טענו, כי נוכח ריבוי נושים שיש למבקשות, וחשש כי על הסכומים הנ"ל יוטלו עיקולים ע"י נושים נוספים, אין לראות בהפקדתם בתיק ההוצל"פ הנ"ל משום "החזר הסכומים" למשיבה ורק לאחר שהמשיבה תקבל לידיה את כל הסכומים חזרה, לרבות הוצאות הכינוס ושכר הכונס והוצאות בהוצל"פ, לרבות לאחר הכרעה בטענת פרעתי, תעמוד למבקשות הזכות למחיקת הערת האזהרה הנ"ל.

לאחר שנתקיים בפני
י דיון והצעה הצעת פשרה מסוימת, ביקש ב"כ המבקשות שהות להשיב לה עד למחרת היום. בהודעה שהגיש למחרת, בה פירט גם כי ראש ההוצל"פ הכריע בינתיים גם במחלוקת הנוגעת לשכר הכונס והוצאות הכינוס והעמיד אותם על סך של 21,538 ₪ יחדיו, הודיע שהמבקשות אינן מסכימות להצעת הפשרה שהציע בית משפט זה, והציע מנגד הצעת פשרה משלו.
משנדחתה הצעתי לפשרה, אין בדעתי להמשיך ולעסוק בה או בהחלפת הצעות לפשרה מעבר לאשר הצעתי בדיון.
זכותו של כל צד לא להסכים להצעות בית המשפט כפי שהוצעו.

נוכח אי ההסכמה נדרשת הכרעה בבקשה וכך ייעשה עתה.
לשון הסכם הפשרה, אשר קיבל תוקף של

פסק דין
, כפי שצוטטה לעיל, ברורה לגמרי.
הזכות לדרוש מחיקת הערת האזהרה עומדת למבקשות רק לאחר ביצוע ההחזר הנ"ל.
כל עוד נמצאים הכספים בלישכת ההוצל"פ , ולא הועברו למשיבה, ולא נסגר תיק ההוצל"פ בשל פירעון מוחלט של החוב בו , לא יכול הדבר להיחשב כהחזר, משום שעל הכספים המופקדים
יכולים צדדי
ג', נושים אחרים של המבקשות, להטיל עיקולים שיסכלו הגעתם לידי המשיבה.
על כן, כל עוד לא תוצג בפני
י אסמכתא לפיה תיק ההוצל"פ הנ"ל (שנפתח לצורך ביצוע גביית ההחזר עליו סוכם בהסכם הפשרה
שקיבל תוקף של

פסק דין
) נסגר, וכי יתרת החוב לפיו הועברה בפועל
לידי המשיבה, לא עומדת למבקשות הזכות לקבלת צו למחיקת הערת האזהרה הנ"ל.
הבקשה שהוגשה נדחית על כן.

המבקשות ישלמו למשיבה הוצאות הבקשה בסכום כולל של 2,500 ₪.
המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ח כסלו תשע"ד, 21 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.
הפ בית משפט מחוזי 111/08 אד מרי השקעות בע"מ, עידן גל השקעות בע"מ נ' דיצה השקעות וניהול בע"מ (פורסם ב-ֽ 21/11/2013)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן