אינה אלטשול,הלנה אלטשולר,ענת בן אהרון,נטלה (נטשה) גיטרמן-פרנקל,דינה חזין,מריה רוכמן,דבורה אהרון (בוזיט),קרן יהודה,פרידה סבג,לאה ראובן - מדינת ישראל - משרד השיכון,שילוב - עולם של תעסוקה מתקדמת בע"מ,אורטל חברה לשירותי כח אדם בע"מ,חברת תנופה -שירותי כח אדם ואחזקה בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אינה אלטשול הלנה אלטשולר ענת בן אהרון נטלה (נטשה) גיטרמן-פרנקל דינה חזין מריה רוכמן דבורה אהרון (בוזיט) קרן יהודה פרידה סבג לאה ראובן
 
אינה אלטשול,הלנה אלטשולר,ענת בן אהרון,נטלה (נטשה) גיטרמן-פרנקל,דינה חזין,מריה רוכמן,דבורה אהרון (בוזיט),קרן יהודה,פרידה סבג,לאה ראובן - מדינת ישראל - משרד השיכון,שילוב - עולם של תעסוקה מתקדמת בע"מ,אורטל חברה לשירותי כח אדם בע"מ,חברת תנופה -שירותי כח אדם ואחזקה בע"מ

מידע על אינה אלטשול    מידע על הלנה אלטשולר    מידע על ענת בן אהרון    מידע על נטלה (נטשה) גיטרמן-פרנקל    מידע על דינה חזין    מידע על מריה רוכמן    מידע על דבורה אהרון (בוזיט)    מידע על קרן יהודה    מידע על פרידה סבג    מידע על לאה ראובן   


15292/04 בשא     26/10/2004תיקים נוספים על אינה אלטשול
תיקים נוספים על הלנה אלטשולר
תיקים נוספים על ענת בן אהרון
תיקים נוספים על נטלה (נטשה) גיטרמן-פרנקל
תיקים נוספים על דינה חזין
תיקים נוספים על מריה רוכמן
תיקים נוספים על דבורה אהרון (בוזיט)
תיקים נוספים על קרן יהודה
תיקים נוספים על פרידה סבג
תיקים נוספים על לאה ראובן
תיקים נוספים על מדינת ישראל - משרד השיכון
תיקים נוספים על שילוב - עולם של תעסוקה מתקדמת בע"מ
תיקים נוספים על אורטל חברה לשירותי כח אדם בע"מ
תיקים נוספים על חברת תנופה -שירותי כח אדם ואחזקה בע"מ
בשא 15292/04 אינה אלטשול,הלנה אלטשולר,ענת בן אהרון,נטלה (נטשה) גיטרמן-פרנקל,דינה חזין,מריה רוכמן,דבורה אהרון (בוזיט),קרן יהודה,פרידה סבג,לאה ראובן נ' מדינת ישראל - משרד השיכון,שילוב - עולם של תעסוקה מתקדמת בע"מ,אורטל חברה לשירותי כח אדם בע"מ,חברת תנופה -שירותי כח אדם ואחזקה בע"מ
1
בתי המשפט
בשא015292/04
בית הדין האזורי לעבודה בירושלים
09/11/2004
תאריך:
כבוד השופטת שדיאור שרה

בפני
:

1. אינה אלטשול

2. הלנה אלטשולר

3. ענת בן אהרון

4. נטלה (נטשה) גיטרמן-פרנקל

5. דינה חזין

6. מריה רוכמן

7. דבורה אהרון (בוזיט)

8. קרן יהודה

9. פרידה סבג

10. לאה ראובן

בעניין:
מבקשות
רענן הר-זהב ואח'

ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
1. מדינת ישראל - משרד השיכון

באמצעות מחוז ירושלים בפרקליטות
2. שילוב - עולם של תעסוקה מתקדמת בע"מ

3. אורטל חברה לשירותי כח אדם בע"מ

4. חברת תנופה -שירותי כח אדם ואחזקה בע"מ

5. א. גולדמן חברה לשירותי כח אדם
6. "תגבור" מאגר כח אדם מקצועי זמני בע"מ
7. חברת קריירה בע"מ
8. או.ר.ס אוורסיס רפרזנטיישן סרביסיס בע"מ

משיבים

החלטה

1. 1. לבית הדין הוגשה בקשה זו ע"י 10 תובעות, ובה 8 משיבים, אשר פרט למשיבה 1 מדינת ישראל, כל השאר הינן חברות כח אדם.
הבקשה הנה לקבלת סעד הצהרתי המצהיר על קיומם של יחסי עובד מעביד בין המבקשות למשיבה 1 מדינת ישראל משרד השיכון.

2. 2. משהוגשה הבקשה, הוגשו ע"י המשיבים 2 עד 8 בקשות שונות למחיקה מהתביעה ולחילופין שלא להיות נוכחים ושותפים לדיון, ולהיות לכל היותר משיבים פורמלים עד לאותה עת שבה ידרשו לתת תגובתם כלהלן:
1.2 1.2 המשיבה 2 (שילוב - עולם של תעסוקה מתקדמת) בקשה למחוק אותה בשל חוסר
ידיעה של מרבית העובדות, כן טענה כי פעלה על פי הדין להפרשת כל זכויות העובדות ולכן לא קמה נגדה עילה שבדין ויש למחקה.
2.2 משיבה 4 הגישה בקשה בהסכמה להפיכתה למשיבה פורמלית ולפוטרה מהגעה
לדיונים כל עוד לא יתעורר צורך בכך להגשת כתבי בית הדין ובקשה מבית הדין ליתן
לכך תוקף של

פסק דין
.
3.2 3.2 משיבה 5 (תנופה - שירותי כח אדם ואחזקה בע"מ) הודיעה לבית הדין כי לפי סעיף 3 לחוק ההתישנות, כל קשר בינה למבקשות הסתיים לפני למעלה מ-10 שנים וחלה התיישנות.
לפיכך בקשה בהסכמה עם ב"כ המבקשות כי תהיה משיבה פורמלית אשר תהא פטורה בשלב זה וכל עוד לא יתעורר הצורך מהגעה לדיונים והגשת כתבי בית הדין וכן כי לא יתבקשו נגדה כל סעד בית הדין התבקש לשחררה מחובת ההתיצבות. מאוחר יותר בקשה מחיקתה לחלוטין כפי שיובהר להלן.
4.2 משיבה 6 (תגבור מאגר כח אדם מקצועי זמני בע"מ) בקשה למחקה מהבקשה, באשר
רק מבקשת 1 הועסקה על ידה וגם זאת בשנת 98, וכן בשל העובדה כי הבקשה אינה מגלה עילה נגדה. יחד עם זאת הצהירה כי תשתף פעולה ככל שידרש להמצאת מסמכים או עדות.
5.2
5.2 משיבה 7 (קריירה בע"מ) הגישה בקשה לסילוק התביעה על הסף ולחילופין למחיקת
כותרתו ולפיצול תביעות וזאת מאחר ואף אחת מהמבקשות אינה מועסקת ע"י
קרירה במועד הגשת הבקשה, ומבקשת 8 חדלה להיות מועסקת ב-4/03. לא מבוקש סעד
כנגדה, ולא פורט טעם ענייני לצירופה והביעה נכונות להגשת ראיות ועדויות מטעמה
ככל שידרש ממנה.
עוד טענה משיבה 7 כי יש להעביר את הבקשה לפסים של סדר דין רגיל ולהורות
למבקשות להגיש כתב תביעה ואיחוד תובענות ונימקה זו בנימוקים כבדי משקל,
השוללים את דרך המרצת הפתיחה בכותרתו של ההליך וכאופן הגשת ההליך.
משיבה זו אף עתרה לחיוב בהוצאות עקב היות ההליך סעד מן היושר.
על תגובת משיבה 7 הגישה משיבה 5 תגובה לפיה נוכח עמדת משיבה 7 על מחיקתה מהבקשה מבקשת גם משיבה 5 להמחק.
6.2 משיבה 8 (או.ר.ס אוורסיס רפרזנטיישן סרביסיס בע"מ) בקשה למחקה מהבקשה. לטענתה רק מבקשת 7 ומבקשת 9 הועסקו אצלה בעבר, ועל העסקת מבקשת 9 חלה התיישנות וכן טענה כי בהעדר עילה נגדה אין טעם לצירופה. בקשה זו הוגשה בלא הסכמה.

תגובות אלו הוגשו במהלך החודשים מרץ ואפריל.

3. בית הדין לגבי כל בקשה ובקשה נתן החלטה המאפשרת למבקשות ולמשיבה 1 מדינת ישראל להתייחס אליהן, כאשר בחלקן כבר היו בהסכמת המבקשות ואכן הוגשו תגובות מטעם המבקשות כלהלן:
1.3 לבקשת משיבה 2 התנגדו המבקשות למחיקתה מהטעם לפיו צורפה בשל העובדה שחלק מהמבקשות הועסקו באמצעותה במשרד השיכון ועל כן צירופה נועד לא לאפשר לה להגיב לטענות בהמרצה ולאפשר לבית הדין לברר את אופן הקשר עמה בהיותה צד העלול להפגע מתוצאות ההליך וכדי להבהיר את מערכת היחסים ככל שיתברר בפני
בית הדין, אך הסכימה להפכה. למשיבה פורמלית אולם אם לא תסכים, בקשו המבקשות כי משיבה 2 תוותר משיבה לכל דבר.
2.3 המבקשות הגיבו לבקשת משיבות 6 ו-8 למחיקה מהמרצת הפתיחה באותם טעמים דלעיל
ובאותם תנאים.

4. בתגובה לבקשת המשיבה 7, הגישו המבקשות התנגדותם למחיקתה מהמרצת הפתיחה מהנימוקים דלעיל.
בענין הדרך הראויה לבירור התובענה, התנגדו המבקשות לבקשת המשיבה 7 להפיכת ההליך להליך רגיל ובין היתר הסתמכו על הסכמת המדינה משיבה 1 כי התיק יתברר במהירות האפשרית ואף משיבה 2 שהצטרפה להסכמה זו.

המבקשות תמכו יתידותיהם בכך שמבוקש סעד הצהרתי כנגד המדינה וכי הדרך של המרצת פתיחה היא הדרך הנכונה להגשת בקשה לסעד הצהרתי, ואולם לא נימקו את הדחיפות .
לענין פיצול התובענה, התנגדו המבקשות שכן כולן מועסקות בחוזה אחד במשך שנים, כשהסעד הוא מאותה משיבה, המדינה, ומדובר בשאלה משפטית ועובדתית משותפת.
יחד עם זאת הסכימו המבקשות להפוך את משיבה 7 למשיבה פורמלית, בהסכמתה ובכך לפוטרה מהגעה לדיוני בית הדין ולהגשת כתבי בית דין ואף בקשו לחייב את משיבה 7 בהוצאות.

5. המשיבה 7 הגישה תגובה לתגובת המבקשות ובה עמדה על כך כי המבקשות לא הראו עילה מדוע לא תמחק או תדחה הבקשה כנגד קריירה. לפיכך עומדת על טענתה המשיבה 7 ואף נמקה מדוע לא תחויב בהוצאות.
עוד טענה כי המבקשות לא הראו כל דחיפות, פרט להיות הסעד הצהרתי, ולפיכך עמדה משיבה 7 על מחיקתה תוך חיוב המבקשות בהוצאות.

6. המשיבה 1 המדינה הגישה בקשה לאורכה להגשת תגובתה בתיק ואף נתבקשה בהחלטת בית הדין להגיב לבקשות המחיקה של כלל המשיבים ואולם עד לכתיבת החלטה זו לא הגיעה תגובת המדינה ואף לא עמדתה בענין הבקשות למחיקה, למעשה לא הגיע כל כתב טענות מטעמה פרט לאמור להלן.

7. בין לבין הגיעה הודעה על בקשה בכתב ובה הסכמה בין המבקשות למשיבה 1 ו-2 לפיה יתקיים מו"מ בין הצדדים למשך תקופת 30 יום או כפי שיוסכם, וממועד חתימת ההסכם ועד תום המו"מ או ישיבה שתקבע לדיון, לא תופסק העסקת המבקשות ולא תלקחנה מהן סמכויות.
בית הדין התבקש ליתן להסכמה תוקף של

פסק דין
, ואולם בקשה זו הגיעה טרם הגעת תגובות שאר הצדדים בתיק ולאור המחלוקות הרבות שהתגלעו בין הצדדים בתגובותיהם לרבות לענין אופן הגשת ההליך וניהולו, לא ניתן תוקף של

פסק דין
להסכמה זו.

8. לאור השתלשלות הענינים כפי שפורטה לעיל אשר ארכה זמן רב, תוגש מטעם המבקשות והמשיבים 1 ו-2 הודעה משותפת היכן עומד המשא ומתן בין הצדדים כאמור בהודעה על בקשה בכתב שהוגשה לבית הדין מטעם צדדים אלה וכן התייחסותם לאופן המשך ההליכים תוך מתן מענה לעמדת המשיבה מס' 7 בענין כותרת התיק ודרך התנהלותו וזאת על מנת שבית הדין יוכל ליתן החלטה לגבי המשך ההליכים.
הודעה משותפת זו תוגש עד ליום 25.11.04.

9. המזכירות תשלח העתק החלטה זו גם לכל אחד מהמשיבים.
ניתנה היום י"א בחשון, תשס"ה (26 באוקטובר 2004) בהעדר הצדדים

_________________
ש. שדיאור, שופטת
בשא בית דין אזורי לעבודה 15292/04 אינה אלטשול,הלנה אלטשולר,ענת בן אהרון,נטלה (נטשה) גיטרמן-פרנקל,דינה חזין,מריה רוכמן,דבורה אהרון (בוזיט),קרן יהודה,פרידה סבג,לאה ראובן נ' מדינת ישראל - משרד השיכון,שילוב - עולם של תעסוקה מתקדמת בע"מ,אורטל חברה לשירותי כח אדם בע"מ,חברת תנופה -שירותי כח אדם ואחזקה בע"מ (פורסם ב-ֽ 26/10/2004)תיקים נוספים על אינה אלטשול
תיקים נוספים על הלנה אלטשולר
תיקים נוספים על ענת בן אהרון
תיקים נוספים על נטלה (נטשה) גיטרמן-פרנקל
תיקים נוספים על דינה חזין
תיקים נוספים על מריה רוכמן
תיקים נוספים על דבורה אהרון (בוזיט)
תיקים נוספים על קרן יהודה
תיקים נוספים על פרידה סבג
תיקים נוספים על לאה ראובן
תיקים נוספים על מדינת ישראל - משרד השיכון
תיקים נוספים על שילוב - עולם של תעסוקה מתקדמת בע"מ
תיקים נוספים על אורטל חברה לשירותי כח אדם בע"מ
תיקים נוספים על חברת תנופה -שירותי כח אדם ואחזקה בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט