שמש חי אחזקות בע"מ (אור הטבע) - כרומגן אגש"ח בע"מ, משרד גיתם bbdo, רדיו 88 fm רשות השידור

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
שמש חי אחזקות בע"מ (אור הטבע) כרומגן אגש"ח בע"מ משרד גיתם bbdo רדיו 88 fm רשות השידור
 
שמש חי אחזקות בע"מ (אור הטבע) - כרומגן אגש"ח בע"מ, משרד גיתם bbdo, רדיו 88 fm רשות השידור

מידע על משרד גיתם bbdo    מידע על רדיו 88 fm רשות השידור   


1150/14 רעא     20/02/2014תיקים נוספים על שמש חי אחזקות בע"מ (אור הטבע)
תיקים נוספים על כרומגן אגש"ח בע"מ
תיקים נוספים על משרד גיתם bbdo
תיקים נוספים על רדיו 88 fm רשות השידור
רעא 1150/14 שמש חי אחזקות בע"מ (אור הטבע) נ' כרומגן אגש"ח בע"מ, משרד גיתם bbdo, רדיו 88 fm רשות השידור
החלטה בתיק רע"א 1150/14
בבית המשפט העליון


רע"א 1150/14לפני:

כבוד השופט י' דנציגר


המבקשת:
שמש חי אחזקות בע"מ (אור הטבע)נ


ג


דהמשיבים:

1. כרומגן אגש"ח בע"מ2. משרד גיתם bbdo3. רדיו 88 fm רשות השידור


בקשת רשות ערעור על החלטות בית המשפט המחוזי בתל- אביב-יפו מיום 26.12.2013, 31.12.2013 ו-2.2.2014 בת"א
26282-12-13 שניתנו על ידי כבודו השופטת צ' צפת

בשם המבקשת:
עו"ד טל שחר

החלטה


לפני בקשת רשות ערעור על החלטות בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (השופטת
צ' צפת
)
בת"א 26282-12-13 מיום 26.12.2013, מיום 31.12.2013 ומיום 2.2.2014, בהן נדחו בקשות המבקשת למתן צו מניעה זמני ולעיון חוזר.

1.
המבקשת והמשיבה הן יצרניות דודי שמש. בתחקיר שנערך על ידי התוכנית "כלבוטק" נמצא כי במים היוצאים מדודי השמש של המבקשת וחברות נוספות יש מתכות וחומרים רעילים ואילו המים היוצאים מדודי השמש של המשיבה, נעדרים חומרים אלה. במסגרת פרסומים של המשיבה היא מפנה לתוצאות התחקיר של "כלבוטק". באותם פרסומים המשיבה אינה מפנה באופן ספציפי לדודי השמש של המבקשת ואינה מאזכרת את שמה באופן מובחן. אף על פי כן, הגישה המבקשת תביעה כנגד המשיבה למתן צו מניעה קבוע כנגד פרסומיה של האחרונה, ולצד זאת בקשה למתן צו מניעה זמני עד לבירור התובענה וכן בקשה לפיצול סעדים, באופן שיותר לה בעתיד להגיש תביעה כספית לאחר התגבשות נזקיה. עם זאת, המבקשת לא הגישה כל תביעה שהיא כנגד תוכנית התחקירים "כלבוטק" וכל שציינה במסגרת הבקשה שלפני כי בעתיד יש בכוונתה להגיש תביעה כאמור. בית המשפט המחוזי דחה את בקשתה של המבקשת ליתן צו מניעה זמני כנגד פרסומיה של המשיבה בגדרם היא מפנה לתוצאות התחקיר של "כלבוטק". בהחלטותיו ציין בית המשפט כי לא הוכח על ידי המבקשת הנזק הנטען כתוצאה מהפרסום וכי מדובר בסעד הזהה לסעד העיקרי שהתבקש בתובענה – צו מניעה קבוע.


כנגד החלטותיו של בית המשפט המחוזי מופנית בקשת רשות הערעור שבכותרת.

2.
לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות אף מבלי להיזקק לתשובת המשיב. כלל הוא כי ערכאת הערעור תיטה שלא להתערב בהחלטותיה של הערכאה הדיונית לעניין סעדים זמניים אלא במקרים חריגים
[ראו למשל:

רע"א 8151/13
עבדאלקאדר ושות' בע"מ נ' עו"ד פיני יניב
(14.1.2014), פסקה 7].
מקרה זה אינו נמנה על אותם מקרים חריגים. מטרתו של צו מניעה זמני ככלל היא לשמור על מצב קיים. ברם, המבקשת רוצה לכפות
הפסקת
ההפניה לתחקיר של "כלבוטק" במסגרת פרסומיה הקיימים של המשיבה. כידוע, צו עשה זמני המשנה מצב קיים ראוי שיינתן במצבם חריגים בלבד, רק כאשר נוכח בית המשפט כי התערבותו חיונית בכדי למנוע תוצאה קשה ביותר וכאשר הנזק שעלול להיגרם אינו ניתן לתיקון באמצעות פיצוי כספי הולם [ראו למשל: רע"א 9213/12
רשת נגה בע"מ נ' ישראל 10 – שידורי הערוץ החדש בע"מ
(20.1.2013), פסקה 32]. אף אם הייתי נכון להכיר בנזק שנגרם למבקשת, הרי שאין מדובר בנזק בלתי הפיך שאינו ניתן לפיצוי, אף אם מדובר בפגיעה במוניטין. לא נטען ולא הוכח כי פרסומיה של המשיבה יובילו לקריסתה של המבקשת. בהקשר זה חשוב לציין כי בתחקיר אין התייחסות מובחנת ומודגשת לאיכות המים היוצאים מדודיה של המבקשת, בהשוואה לאיכות המים היוצאים מדודיהן של המתחרות האחרות.


זאת ועוד, צדק בית המשפט המחוזי בקביעתו כי אין הצדקה ליתן צו כאמור בשלב הנוכחי, בטרם התבררה תביעתה של המבקשת כנגד ממצאי התחקיר. למעשה, המבקשת מנסה לאיין את ממצאי התחקיר של "כלבוטק" באופן עקיף מבלי לתקוף אותו באופן ישיר ובדרך המלך. לא זאת תכליתו של צו מניעה זמני.

3.
אשר על כן, הבקשה נדחית. משלא התבקשה תשובה איני עושה צו להוצאות.


ניתנה היום, כ' באדר א' התשע"ד (20.2.2014).ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.


14011500_w01.doc

צמ

מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט,

www.court.gov.il


רעא בית המשפט העליון 1150/14 שמש חי אחזקות בע"מ (אור הטבע) נ' כרומגן אגש"ח בע"מ, משרד גיתם bbdo, רדיו 88 fm רשות השידור (פורסם ב-ֽ 20/02/2014)תיקים נוספים על שמש חי אחזקות בע"מ (אור הטבע)
תיקים נוספים על כרומגן אגש"ח בע"מ
תיקים נוספים על משרד גיתם bbdo
תיקים נוספים על רדיו 88 fm רשות השידור
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט