אביחי נ. ורדי, עו"ד – מפרק זמני, חברת תמ"ש פרויקטים ויזמות (2002)בע"מ - תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ,כונס הנכסים הרשמי – תל-אביב

 
אביחי נ. ורדי, עו"ד – מפרק זמני, חברת תמ"ש פרויקטים ויזמות (2002)בע"מ - תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ,כונס הנכסים הרשמי – תל-אביב
תיקים נוספים על אביחי נ. ורדי, עו"ד – מפרק זמני, חברת תמ"ש פרויקטים ויזמות (2002)בע"מ | תיקים נוספים על תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ,כונס הנכסים הרשמי – תל-אביב

2104/03 פשר     04/11/2004
פשר 2104/03 אביחי נ. ורדי, עו"ד – מפרק זמני, חברת תמ"ש פרויקטים ויזמות (2002)בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ,כונס הנכסים הרשמי – תל-אביב
1
בתי המשפט
פשר 002104/03
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בשא 19359/04

14/11/2004

כב' השופטת אלשיך ורדה

בפני
:
הפקודה
פקודת החברות (נוסח חדש), תשמ"ג-1983
בעניין:
המבקשת
אביחי נ. ורדי
, עו"ד - מפרק זמני

חברת תמ"ש פרויקטים ויזמות (2002)בע"מ
- נ ג ד -

המשיבים
1. תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית
בישראל בע"מ

ע"י עו"ד רם זומר

2. כונס הנכסים הרשמי - תל-אביב

החלטה

על פניו, החברה לא השלימה את העבודות במועדים להם התחייבה. נראה כי הדבר מסב נזק ניכר למשיבה, ועיכוב נוסף יוביל לנזקים חמורים אף יותר. בנסיבות אלו, איני רואה לנכון ליתן את צו המניעה המבוקש על ידי המפרק הזמני, שהרי כל נזק שעשוי להגרם לו מהפרת החוזה על ידי תנובה ניתן יהיה לתיקון בסעד כספי, בעוד שהנזקים הצפויים להגרם לתנובה מאי השלמת העבודות בהקדם עשויים להיות חמורים בהרבה, וספק אם ניתנים כלל לתיקון. מעבר לכך, מן הראוי היה כי המפרק יפרט בבקשתו כיצד מתכנן הוא להשלים את הפרוייקט על מנת למנוע נזקים למשיבה, ולא מסתפק בהגשת בקשה לקונית זו.

יובהר, מכל מקום, כי הכרעה במחלוקות הכספיות שבין הצדדים תהא כרוכה בבירור שיעור העבודה שבוצע בפועל, רמת הביצוע, בירור קיומם של ליקויים, וכיוצא באלה שאלות אשר כרוכות בבירור עובדתי, ואינן מתאימות להתברר במסגרת בקשה למתן הוראות. משכך, לא יהיה מנוס מהפניית הצדדים להתדיין, בשאלות אלו, בפני
בית המשפט המוסמך לכך.

עם זאת, לאור הצהרת תנובה, מחד גיסא, כי אינה מתנערת מההסכם עם החברה, וכוונתה לשלם לחברה כל יתרה שתוותר מהשלמת העבודות על פי החוזה, גם אם תבוצע העבודה על ידי קבלן אחר; ולאור רצונו של המפרק הזמני, מאידך גיסא, להשלים את ביצוע העבודות על מנת להעשיר את קופת הפירוק, נראה לי כי הפערים בין הצדדים אינם בלתי ניתנים לגישור, וכי יש מקום לאפשר לצדדים להדבר ביניהם שוב על מנת לנסות ולמצוא פתרון שיניח את דעת שניהם. יוער, כי אם רצונו של המפרק הזמני להשלים את הפרוייקט, ראוי כי יציג בפני
תנובה תוכנית מסודרת הכוללת לוח זמנים סביר.

לפיכך, הכונס הרשמי ייכנס את הצדדים במשרדו, על מנת לנסות ולהביא את הצדדים לידי פשרה, וזאת במהלך השבוע הקרוב. הכונס הרשמי ימסור הודעתו לבית המשפט בתוך 10 ימים.

המזכירות תודיע לצדדים על המצא ההחלטה לרשותם החל מהיום 4.11.04 בשעה 11:30.

ניתנה בלשכתי בהעדר הצדדים היום 4.11.04.

אלשיך ורדה
, שופטת

פשר בית משפט מחוזי 2104/03 אביחי נ. ורדי, עו"ד – מפרק זמני, חברת תמ"ש פרויקטים ויזמות (2002)בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ,כונס הנכסים הרשמי – תל-אביב (פורסם ב-ֽ 04/11/2004)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על אביחי נ. ורדי, עו"ד – מפרק זמני, חברת תמ"ש פרויקטים ויזמות (2002)בע"מ      דוח מידע משפטי על תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ,כונס הנכסים הרשמי – תל-אביב

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על אביחי נ. ורדי, עו"ד – מפרק זמני, חברת תמ"ש פרויקטים ויזמות (2002)בע"מ      דוחות מידע עסקי על תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ,כונס הנכסים הרשמי – תל-אביב


להסרת פסק דין זה לחץ כאן