מ' ר', - ר', י' ר' נ' שירותי בריאות כללית-"קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל", מרכז רפואי העמק-מרחב רפואי העמק בית החולים המרכזי עפולה, ד"ר גבריאל גלעד

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מ' ר' ר' י' ר' נ' שירותי בריאות כללית-"קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל" מרכז רפואי העמק-מרחב רפואי העמק בית החולים המרכזי עפולה ד"ר גבריאל גלעד
 
מ' ר', - ר', י' ר' נ' שירותי בריאות כללית-"קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל", מרכז רפואי העמק-מרחב רפואי העמק בית החולים המרכזי עפולה, ד"ר גבריאל גלעד
תיקים נוספים על מ' ר' | תיקים נוספים על | תיקים נוספים על ר' | תיקים נוספים על י' ר' נ' שירותי בריאות כללית-"קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל" | תיקים נוספים על מרכז רפואי העמק-מרחב רפואי העמק בית החולים המרכזי עפולה | תיקים נוספים על ד"ר גבריאל גלעד |

3574-03/10 א     09/03/2014
א 3574-03/10 מ' ר', נ' ר', י' ר' נ' שירותי בריאות כללית-"קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל", מרכז רפואי העמק-מרחב רפואי העמק בית החולים המרכזי עפולה, ד"ר גבריאל גלעד
בית המשפט המחוזי בחיפה

ת"א 3574-03-10 רחמים ואח' נ' שירותי בריאות כללית-"קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל"
ואח'


בפני
כב' השופטת בטינה טאובר


התובעים
1. מ' ר'
2. נ' ר'
3. י' ר'
על ידי באי כוחם: עוה"ד ט. אבריאל
וג. ג'ראייסי


נגד

הנתבעים
1. שירותי בריאות כללית-"קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל"
2. מרכז רפואי העמק-מרחב רפואי העמק בית החולים המרכזי, עפולה
3. ד"ר גבריאל גלעד
על ידי בא כוחם: עו"ד ח. דבאחהחלטה


בסעיף 120 לפסק הדין ניתנה לנתבעת האפשרות להגיש חוות דעת אקטוארית עדכנית ולצדדים ניתנה השהות להתייחס לשיעור היחסי של גמלאות המוסד לביטוח לאומי שיש לנכות.

מתגובות הצדדים, חוות הדעת הרפואיות שהומצאו וקביעות פסק הדין עולה, כי סך נכויותיה המשוקללות של התובעת 1, שהחבות בגינן יוחסה לנתבעים, הינו בשיעור של 79.52%. הנכות המשוקללת הכוללת של התובעת 1, המביאה בחשבון גם נכות בעמוד שדרה מותני וגבי בשיעור של 30%, הינה בשיעור של 85.7%.

שיעור הניכוי, על פי שיטת החישוב שנקבעה בפסק הדין ברע"א 1459/10, המוסד לביטוח לאומי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ (פרסום נבו), 27/03/11, הינו בשיעור של 92.8%.

על כן, יש לנכות מסך התגמולים ששולמו ו/או ישולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי, בגין נכות כללית, על פי חוות הדעת האקטוארית העדכנית מיום 27/02/14, שהינה בסך של 879,000 ₪, סך של 815,712 ₪ בלבד.

סך הניכויים, שיש לנכות, אפוא, מן הפיצויים שנקבעו בפסק הדין בסעיף 122, עומד על סך של 815,712 ₪.

יתר הוראות פסק הדין בסעיפים 122 ו-123, יוותרו על כנם בשינויים המחייבים.

לאור כל האמור, תשלם הנתבעת 1 לתובעת 1 את הסך של 3,172,453 ₪, בתוספת הוצאות משפט משוערכות כנגד קבלות (חוות דעת רפואית) וכן שכר טרחת עורך דין בשיעור כולל של 20%.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ז' אדר ב תשע"ד, 09 מרץ 2014, בהעדר הצדדים.א בית משפט מחוזי 3574-03/10 מ' ר', נ' ר', י' ר' נ' שירותי בריאות כללית-"קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל", מרכז רפואי העמק-מרחב רפואי העמק בית החולים המרכזי עפולה, ד"ר גבריאל גלעד (פורסם ב-ֽ 09/03/2014)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן