ריאליטי פאנד השקעות הון בע"מ, ריאליטי פאנד השקעות (שותפות מוגבלת), ריאליטי פאנד השקעות (מקבילה) (שותפות מוגבלת) - מינהל מקרקעי ישראל, מדינת ישראל-משרד הפנים (מינהל מחוז צפון) - הוועדה המחוזית לתכנון ובניה

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
ריאליטי פאנד השקעות הון בע"מ ריאליטי פאנד השקעות (שותפות מוגבלת) ריאליטי פאנד השקעות (מקבילה) (שותפות מוגבלת)
 
ריאליטי פאנד השקעות הון בע"מ, ריאליטי פאנד השקעות (שותפות מוגבלת), ריאליטי פאנד השקעות (מקבילה) (שותפות מוגבלת) - מינהל מקרקעי ישראל, מדינת ישראל-משרד הפנים (מינהל מחוז צפון) - הוועדה המחוזית לתכנון ובניה
תיקים נוספים על ריאליטי פאנד השקעות הון בע"מ | תיקים נוספים על ריאליטי פאנד השקעות (שותפות מוגבלת) | תיקים נוספים על ריאליטי פאנד השקעות (מקבילה) (שותפות מוגבלת) | תיקים נוספים על מינהל מקרקעי ישראל | תיקים נוספים על מדינת ישראל-משרד הפנים (מינהל מחוז צפון) - הוועדה המחוזית לתכנון ובניה |

972483
34891-11/12 א     11/03/2014
א 34891-11/12 ריאליטי פאנד השקעות הון בע"מ, ריאליטי פאנד השקעות (שותפות מוגבלת), ריאליטי פאנד השקעות (מקבילה) (שותפות מוגבלת) נ' מינהל מקרקעי ישראל, מדינת ישראל-משרד הפנים (מינהל מחוז צפון) - הוועדה המחוזית לתכנון ובניה
בית המשפט המחוזי בירושלים
לפני כבוד השופט רפאל יעקובי

ת"א 34891-11-12
11 מרץ 2014התובעות
:
1
.
ריאליטי פאנד השקעות הון בע"מ

2
.
ריאליטי פאנד השקעות, שותפות מוגבלת
3
.
ריאליטי פאנד השקעות (מקבילה), שותפות מוגבלת


נגד

הנתבעים
:
1. מינהל מקרקעי ישראל


2. מדינת ישראל-משרד הפנים (מינהל מחוז צפון), הוועדה המחוזית

לתכנון ובניההחלטה

1.
עניינה של החלטה זו בבקשה מטעם הנתבעות "לעיון במסמכים שנזכרו בתצהירי
ה[תובעות]".
2.
לאחר עיון בבקשה ובמה שבעקבותיה אני מחליט כפי שייקבע להלן.
3.
לנוכח העובדה שהבקשה מבוססת על תקנה 114, המאפשרת "לדרוש... בכל עת" עיון "במסמך שנזכר... בתצהיריו" של בעל דין, הרי שאין בהסכם הדיוני ובעיתוי הנוכחי כדי לחסום את הבקשה. עם זאת, ברור שהבקשה לא יכולה לכלול כל שניתן לבקש במסגרת הליכים מקדמיים כשאין הסכם דיוני כנ"ל.
4.
בהמשך לציטוט דלעיל ובכלל, ניתן לדרוש עיון רק במסמכים שנזכרו במפורש בתצהירי העדות הראשית מטעם התובעות ולא במסמכים שניתן להבין מן התצהירים כי עומדים ביסוד דברים שנאמרו בתצהירים.
5.
במכלול הנסיבות אין לדרוש מן התובעות חשיפת נתונים שהושחרו.
6.
מה שנקבע לעיל אינו שולל העלאת טענות עתידיות כי התובעות לא ביססו כדבעי את שעליהן לבסס.
7.
על התובעות לפעול כעולה מן האמור לעיל ולהמציא את המסמכים הרלבנטיים או לאפשר עיון בהם עד 19.3.14.
8.
משלא נתבקשה במפורש ארכה להגשת ראיות הנתבעים, הרי שבשלב זה נותר בעינו המועד שנקבע לעניין זה בהחלטה מ-23.2.14.
9.
שאלת ההוצאות בקשר למה שהוכרע עתה תישקל בהמשך.

ניתנה בהעדר הצדדים היום, ט' באדר ב' תשע"ד,

11 מרץ 2014.

א בית משפט מחוזי 34891-11/12 ריאליטי פאנד השקעות הון בע"מ, ריאליטי פאנד השקעות (שותפות מוגבלת), ריאליטי פאנד השקעות (מקבילה) (שותפות מוגבלת) נ' מינהל מקרקעי ישראל, מדינת ישראל-משרד הפנים (מינהל מחוז צפון) - הוועדה המחוזית לתכנון ובניה (פורסם ב-ֽ 11/03/2014)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן