לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ - אורי גרא

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ אורי גרא
 
לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ - אורי גרא56244-05/14 ברע     01/06/2014תיקים נוספים על לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ
תיקים נוספים על אורי גרא
ברע 56244-05/14 לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ נ' אורי גרא
בית הדין הארצי לעבודה


בר"ע 56244-05-14

ניתנה ביום

01 יוני 2014

לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ
המבקשת

-

אורי גרא
המשיב


החלטה


השופט אילן איטח
1.
עניינה של החלטה זו בשתי בקשות: האחת, בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בחיפה (השופטת מיכל נעים-דיבנר ונציגי הציבור מר דוד גבאי ומר אריה גור; סע"ש 32450-03-14; החלטה מיום 9.5.14), שבמסגרתה נדחתה בקשת המבקשת למתן צו מניעה זמני נגד המשיב; האחרת, שכותרתה "בקשה להותרת צו מניעה ארעי על כנו וזאת עד להכרעת ערכאת הערעור בבקשת רשות הערעור", אם כי לפי מהותה מהווה היא בקשה למתן סעד זמני בערעור (להלן: הבקשה השנייה).
2.
לאחר שעיינתי בבקשות על צרופותיהן, לרבות ההחלטה מושא בקשת רשות הערעור, הנני מורה כדלקמן:
א.
דיון בבקשות יתקיים ביום 11.6.14 בשעה 15:00.
ב.
המשיב יגיש תשובותיו לבקשות עד ליום 9.6.14. המבקשת תהא רשאית להגיש תגובותיה לתשובות המשיב עד ליום 10.6.14 בשעה 12:00.
ג.
כל אחת מהתשובות והתגובות כאמור תוגש לבית דין זה בעותק נייר, בהתאם למועדים המפורטים בתת-הסעיף הקודם.
3.
בשלב זה לא מצאתי לנכון ליתן סעד ארעי כמבוקש בבקשה השנייה.

ניתנה היום,
ג' סיוון תשע"ד (01 יוני 2014) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

ברע בית הדין הארצי לעבודה 56244-05/14 לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ נ' אורי גרא (פורסם ב-ֽ 01/06/2014)תיקים נוספים על לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ
תיקים נוספים על אורי גרא
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט