yahya omar kamal ibrahim - טלרן אחזקות ונקיון (2000) בע"מ, מלונות הירדן מ.ה.י. בע"מ, טלרן אחזקות וניקיון (אילת) בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
yahya omar kamal ibrahim טלרן אחזקות ונקיון (2000) בע"מ מלונות הירדן מ.ה.י. בע"מ טלרן אחזקות וניקיון (אילת) בע"מ
 
yahya omar kamal ibrahim - טלרן אחזקות ונקיון (2000) בע"מ, מלונות הירדן מ.ה.י. בע"מ, טלרן אחזקות וניקיון (אילת) בע"מ
תיקים נוספים על yahya omar kamal ibrahim | תיקים נוספים על טלרן אחזקות ונקיון (2000) בע"מ | תיקים נוספים על מלונות הירדן מ.ה.י. בע"מ | תיקים נוספים על טלרן אחזקות וניקיון (אילת) בע"מ |

997412
49936-10/13 סעש     12/06/2014
סעש 49936-10/13 yahya omar kamal ibrahim נ' טלרן אחזקות ונקיון (2000) בע"מ, מלונות הירדן מ.ה.י. בע"מ, טלרן אחזקות וניקיון (אילת) בע"מ
בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו

סע"ש 49936-10-13


לפני: כב' השופטת קרן כהן

התובע
:

yahya omar kamal ibrahim
ע"י ב"כ עו"ד תמיר שטיינוביץ

-

הנתבעים
:
1

.
טלרן אחזקות ונקיון (2000) בע"מ

2

.
מלונות הירדן מ.ה.י. בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד מיטל מזוז
3. טלרן אחזקות וניקויון (אילת) בע"מ
הנתבעות 1 ו-3 ע"י ב"כ עו"ד ארצי בן יעקב

החלטה
1.
ניתן בזאת צו לגילוי מסמכים כללי והדדי שיבוצע עד ליום 15.7.2014.

2.
לעניין בקשת התובע לגילוי הסכם ההתקשרות בין המשיבות

– בתיק זה הועלתה על ידי הנתבעת 1 טענת היעדר יריבות מן הטעם שהתובע לא הועסק על ידה. בנסיבות אלה ביקש התובע כי בית הדין יורה על גילוי ההסכם ההתקשרות בין הצדדים בטענה כי מדובר במסמך רלוונטי על מנת לבחון את טיב הקשר בין הצדדים ואת הטענה בנוגע להיעדר יריבות עם הנתבעת 1. לאחר ששקלתי את הבקשה ואת התנגדות הנתבעות מצאתי כי יש מקום להורות לנתבעות לגלות את ההסכם ההתקשרות שנחתם ביניהן תוך מחיקת הפרטים המסחריים. שכן להסכם קיימת רלוונטיות לצורך בחינת זהות המעסיק והכרעה בטענה בדבר היעדר היריבות עם הנתבעת 1. ההסכם יגולה עד ליום 15.7.2014.

3.
נקבע להוכחות בפני
מותב בראשות כב' הש' חנה טרכטינגוט ליום 15.3.2015 בשעה 12:30

.
ככל שיותיר הזמן, לפי שיקול דעת המותב, יישמעו סיכומים בעל פה במועד זה.

4.
הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.

5.
על התובע להגיש התצהירים כאמור עד ליום 30.9.2014 והנתבעות עד ליום 10.11.2014

.

6.
לא יוגשו תצהירי התובע/ת במועד, תימחק התובענה עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב - 1991 בלי התראה נוספת.
לא יוגשו תצהירי הנתבעות במועד, תחשב הנתבעות כמי שאין בדעתן להגיש ראיות.

7.
סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני
בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, מהות העדות והרלוונטיות שלה להליך. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.

8.
חקירת עדי התביעה לא תעלה על 50 דק'. חקירת עדי הנתבעת 1 ו-3 לא תעלה על 50 דק'. חקירת עדי הנתבעת 2 לא תעלה על 50 דק'.

9.
לעיון תצהירי התביעה ביום 2.10.2014

.


ניתנה היום, י"ד סיוון תשע"ד,
(
12 יוני 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.סעש בית דין אזורי לעבודה 49936-10/13 yahya omar kamal ibrahim נ' טלרן אחזקות ונקיון (2000) בע"מ, מלונות הירדן מ.ה.י. בע"מ, טלרן אחזקות וניקיון (אילת) בע"מ (פורסם ב-ֽ 12/06/2014)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן