משה אילון - ויצו – הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (ע"ר), כפר הנוער ניר העמק

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
משה אילון ויצו – הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (ע"ר) כפר הנוער ניר העמק
 
משה אילון - ויצו – הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (ע"ר), כפר הנוער ניר העמק
תיקים נוספים על משה אילון | תיקים נוספים על ויצו – הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (ע"ר) | תיקים נוספים על כפר הנוער ניר העמק |

1023/01 בשא     11/01/2001
בשא 1023/01 משה אילון נ' ויצו – הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (ע"ר), כפר הנוער ניר העמק
בבית הדין הארצי לעבודה

בש"א 1023/01

משה אילון התובע בבית הדין האזורי

-

1. ויצו - הסתדרות עולמית לנשים
ציוניות (ע"ר)

2. כפר הנוער ניר העמק
הנתבעים בבית הדין האזורי
הנשיא (ס' אדלר
) בלשכתו
החלטה
1. מר אילון הגיש בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת תובענה בה עתר לסעדים כספיים ולסעד הצהרתי (עב 1852/00) כנגד ויצו - הסתדרות עולמית לנשים צינויות (ע"ר) וכפר הנוער ניר העמק
.

2. השופט הראשי בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת, השופט ח' סומך, העביר את התיק אלי, על מנת שאקבע היכן תידון התביעה; זאת מהטעם שמר גושן, מנכ"ל הנתבעת 2, משמש כנציג ציבור בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת. כן צוין בהחלטת השופט סומך, כי ב"כ המבקש הודיע לבית הדין האזורי בנצרת, כי הוא מבקש שההליך יועבר לבית הדין האזורי בחיפה.

3. הבוקר הגיעו לבית דין זה תגובות התובע והנתבעים להחלטת השופט סומך לעיל, כדלקמן:
ב"כ התובע חזר וביקש, כי ההליך יתברר בפני
בית הדין האזורי לעבודה בחיפה. זאת, בין היתר, מן הטעמים הבאים: בהתאם לתקנה 3(א)(1) לתקנות בית הדין לעבודה מאחר ומקום עבודתו של התובע היה בעפולה ושם אף בוצעה העבודה בפועל, הרי שהסמכות המקומית באשר להליך זה נתונה לבית הדין האזורי בנצרת. משנבצר מבית הדין בנצרת לדון בתובענה מן הדין, לשיטת ב"כ התובע, להעבירה לבית הדין האזורי בחיפה שהוא בית הדין הקרוב ביותר לבית הדין לעבודה בנצרת; מרבית העדים העתידים להופיע בהליך הנם מאזור עפולה.
מנגד, ביקשה ב"כ הנתבעות, כי הדיון בהליך זה יתברר בבית הדין האזורי בתל-אביב. טעמיה לכך הם אלה: לשיטת ב"כ הנתבעות, דינה של התביעה כנגד הנתבע 2 להדחות על הסף שכן הוא אינו בגדר אישיות משפטית עצמאית אלא חלק אינטגרלי מהמשיבה מספר 1; מרבית העדים להם יזקקו הצדדים במהלך בירור התובענה הנם תושבי מרכז הארץ.

4. תמים דעים אני עם ב"כ המבקש, כי בית הדין האזורי בחיפה הוא הקרוב ביותר לבית הדין האזורי בנצרת. לפיכך, ולאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים וכן מכוח האמור בסעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984, החל בבית הדין לעבודה מכח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט - 1969, אני מחליט, כי מקום הדיון יהא בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה.
ניתנה בהעדר הצדדים היום, ט"ז בכסלו התשס"א (11.1.01) ותישלח לצדדים ולבית הדין האזורי לעבודה בחיפה.

ד"ר ס' אדלר

נ ש י א

בש"א 1023/01

1
בשא בית הדין הארצי לעבודה 1023/01 משה אילון נ' ויצו – הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (ע"ר), כפר הנוער ניר העמק (פורסם ב-ֽ 11/01/2001)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן