א. שהין - אדריכלות ותכנון בע"מ - יורם לוננפלד

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
א. שהין - אדריכלות ותכנון בע"מ יורם לוננפלד
 
א. שהין - אדריכלות ותכנון בע"מ - יורם לוננפלד45634-02/13 א     24/07/2014תיקים נוספים על א. שהין - אדריכלות ותכנון בע"מ
תיקים נוספים על יורם לוננפלד
א 45634-02/13 א. שהין - אדריכלות ותכנון בע"מ נ' יורם לוננפלד
בית משפט השלום בתל אביב - יפות"א 45634-02-13 א. שהין - אדריכלות ותכנון בע"מ
נ' לוננפלד


בפני

כב' השופט
מיכאל תמיר


תובעת

א. שהין - אדריכלות ותכנון בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד דרור קרני


נגד

נתבע
יורם לוננפלד
ע"י ב"כ עו"ד דן שלו
פסק דין


1.
פסק הדין ניתן בתביעה כספית על סך של 159,942.50 ₪ שהגישה התובעת נגד הנתבע.

2.
התובעת היא חברה לאדריכלות, והנתבע הוא בעל זכויות במקרקעין בבניין ברחוב שינקין 24 בתל אביב (להלן "המבנה").

3.
ביום 24/3/08 נחתם בין הצדדים הסכם לביצוע עבודות תכנון וביצוע בקשר למבנה (להלן "ההסכם"). בהסכם נקבעו שלבי העבודה האדריכלית, שכר התכנון ושלבי התשלום.

4.
בעמוד השני להסכם תחת הכותרת "הבהרות" נקבע בסעיף ה' כי "יתר הפרטים אשר לא נכללו בהצעה זו יהיו על בסיס פירוט שירותי המתכנן ותעריף שכרו עפ"י תעריף א.א.א.י. ו/או החוזה הממשלתי, או הצעת המחיר שתאושר על ידי המזמין".

טענות התובעת בכתב התביעה

5.
"תקנון שירותי המתכנן ותעריף שכרו" (להלן "התקנון") הוא תקנון אחיד המסדיר את התנאים הכלליים בנוגע לשירותי התכנון. בהעדר הסכם נוסף, הופך התקנון לחלק בלתי נפרד מההסכם.

6.
לאחר חתימת ההסכם החלה התובעת בעבודת התכנון והאדריכלות. התובעת ביצעה את כל עבודת התכנון המוקדם, וכן סיימה את כל עבודת תכנון הבניין, תוך הצעת מספר חלופות.

7.
כמה חודשים לאחר מכן הפר הנתבע את ההסכם בעת שהתקשר עם יזם צד ג' בעסקת קומבינציה ועצר את עבודת התכנון. במכתב מיום 8/2/11 הודיע היזם כי אינו מעוניין להמשיך ולקבל שירותים מהתובעת (נספח ג' לכתב התביעה).

8.
התובעת שהשקיעה מאות שעות עבודה בפרויקט, קיבלה עד אותו שלב רק 15% מסך התמורה החוזית שהייתה אמורה לקבל, סך של 27,000 ₪, ועל כן התובעת נפגעת פעמיים: ראשית משום שלא בהכרח תקבל תמורה מלאה בגין כל העבודה שהשקיעה בפועל עד לאותו שלב; ושנית בשל אובדן רווחים ביחס לכל הפרויקט, לרבות פגיעה במוניטין.

9.
בסעיף 11.2 לתקנון ישנה התייחסות למצב זה שבו העבודה מופסקת, ונקבע כי יש להוסיף 30% מערך העבודה שנותרה. מדובר בעבודה בהיקף של 180,000 ₪, ובהפחתת הסכום ששולם, 30% מתוך סך של 153,000 ₪ מסתכם ב- 45,900 ₪, ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית עד לביטול ההסכם ביום 8/2/11, מדובר בסך של 50,928 ₪ אשר כונה בכתב התביעה "סכום הפיצוי היסודי". סכום הפיצוי היסודי
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית עד למועד הגשת התביעה עומד על סך של 66,857 ₪.

10.
לחלופין, אם לא ייקבע פיצוי בהתאם לתקנון, ישנה תביעה לקבלת שכר ראוי עבור השירותים שהנתבע קיבל בפועל, וזאת לפי 477.30 שעות עבודה, בהתאם לתעריפי חשכ"ל (343 ₪ לשעת עבודה של עובד בדרגת מתכנן מומחה וסך של 280 ₪ לשעת עבודה שלעובד בדרגת מתכנן 2). שווי שעות העבודה עומד על סך של 154,942.5 ₪ (כולל מע"מ).

טענות הנתבע בכתב ההגנה


11.
אין כל בסיס לתשלום "שכר ראוי" כאשר קיים הסכם חתום בכתב אשר מחייב את הצדדים.

12.
התובעת ניסחה את ההסכם, ואת ההפניה לתקנון לקחה ככל הנראה מהעבר, מבלי להסביר זאת לנתבע, והכל בחוסר תום לב ובניסיון לעשות עושר ולא במשפט על חשבון הנתבע. התובעת לא הסבירה לנתבע על ההפניה לתקנון, ומן הראוי היה שתסביר לו זאת, במקום לנצל את מערכת היחסים הטובה ששררה בין הצדדים קודם לכן.

13.
החלק המכונה בהסכם "הבהרות" נראה כניסוח טכני וכללי, ולא כחלק מעיקרי ההסכם.

14.
התקנון והתעריף הם בבחינת הסדר כובל שאינו חוקי, והתקנון הוא גם בבחינת חוזה אחיד בעל תנאים מקפחים. ככל שהתובעת רצתה להסתמך על התקנון ועל התעריף, היה עליה לפעול לפי סעיף 14 לתקנון, ולפנות תחילה לוועדת התעריפים של א.א.א.י. ולא לבית המשפט. מדובר בתניית שיפוט ייחודית המונעת מבית המשפט לדון בתובענה ללא פניה לוועדה הנ"ל.

15.
כפי שטוענת התובעת עצמה, התקנון נועד לשרת מזמינים גדולים כגון משרדי ממשלה ומוסדות, והנתבע שהוא מזמין פרטי וקטן אינו נכלל ביניהם.

16.
התובעת לא ביצעה תכנון כולל אלא לכל היותר הציגה מספר חלופות. התובעת השלימה את השלב הראשון ולא את השני, אולם לפנים משורת הדין קיבלה תשלום גם עבור כל השלב השני.

17.
הנתבע הציע לצד ג' להמשיך בהתקשרות ובהסכם, ואף הסביר זאת למנהל התובעת, מר אבנר שהין (להלן "אבנר"). צד ג' הודיע כי ייכנס לנעלי הנתבע בהתקשרות, ולא רק שאבנר לא הביע כל התנגדות, אלא שאף בירך על צעד זה, ונתן לכל הנוכחים להבין שהוא מאשר אותו ומסכים לו.

18.
לאחר החתימה על הסכם הקומבינציה נערכה פגישה שנייה עם אבנר, אולם להפתעת הצדדים, אבנר פנה לצד ג' וביקש להסדיר את נושא שכר הטרחה ביניהם באמצעות פתיחת סעיף י' לפרק ההבהרות בהסכם. למעשה, אבנר ניסה להגדיל את שכר הטרחה בדלת האחורית, אף שלא היו נסיבות כלשהן שהצדיקו ניסיון לפתיחת ההסכם מחדש. משכך התפוצצה הישיבה, צד ג' הודיע לתובעת כי אינו מעוניין יותר בשירותיה, האגו של מנהל התובעת נפגע, ומכאן התביעה.

19.
לפי סע' 11.1 לתקנון, יש זכות לבטל את ההסכם בכל רגע נתון ומכל סיבה שהיא. התובעת היא זו שניסחה את ההסכם, ולכן אם קיימת מחלוקת לגבי פרשנות ההסכם, יש לפרש אותו לרעתה.


תצהירים, חקירות נגדיות וסיכומים

20.
אבנר הגיש תצהיר עדות ראשית מטעם התובעת, והנתבע הגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו. המצהירים נחקרו בחקירות נגדיות על תצהיריהם.

21.
אבנר נשאל במהלך החקירה הנגדית על תצהירו האם הסביר לנתבע את סעיף ה' הנ"ל, והשיב כי למיטב זכרונו לא, אך הוסיף והעיד כי השיב לכל שאלה של הנתבע, ולא נשאלה שאלה כלשהי בקשר לסעיף ה' הנ"ל. עוד עלה מהחקירה כי אבנר סבר שהנתבע אשר הופנה אליו מעורך דין המתמחה בתחום הנדל"ן ישאל את כל השאלות ויקבל את כל המידע, לרבות בקשר לסעיף ה'. כמו-כן העיד אבנר כי התקנון והתעריף לא צורפו להסכם משום שלא הייתה בקשה לעשות זאת, ולו הייתה בקשה כזאת היה אבנר דואג לצרפם בהתאם.

22.
הנתבע אישר במהלך החקירה הנגדית על תצהירו כי אכן קרא את כל ההסכם שהוא בהיקף של עמוד וחצי ואישר כי גם בפרק "ההבהרות" ישנם תנאים כספיים. הנתבע נשאל לגבי סעיף ו' לחלק ההבהרות המתייחס לשינויים, והשיב "אני חייב להודות שעכשיו פעם ראשונה שראיתי את הסעיף הזה. לא הייתה לי הבנה טובה לגבי ההשלכות כספיות שלו" (עמ' 25 ש' 9-13). כמו-כן העיד הנתבע כי לא הבין מה זה א.א.א.י., וחשב שמדובר בתעריף של עובדי אינסטלציה וחשמל.

23.
הנתבע נשאל האם התייעץ עם עו"ד בקשר להסכם, והשיב בשלילה.

24.
בתום דיון ההוכחות סיכמו הצדדים את טענותיהם בעל פה.

דיון

25.
משנחתם הסכם בין הצדדים, אין מקום לדון בתביעה החלופית של התובעת לקבלת שכר טרחה ראוי בסך של 159,942.50 ₪. בהסכם נקבע לוח תשלומים לפי שלבים ולפי עבודה, וכן נקבעו הוראות נוספות בנוגע לתעריפים ותשלומים, לרבות אלו שבחלק "ההבהרות".

26.
שכר התכנון שנקבע בהסכם עומד על סך של 180,000 ₪, ושלבי העבודה מחולקים לשלושה חלקים: תכנון מוקדם, תכנון מפורט ופיקוח עליון. כמו-כן נקבעו 8 שלבי תשלום כדלקמן:

"1. עם חתימת החוזה


10%
2. עם גמר התכנון המוקדם הסופי
5%
3. עם הגשת התוכניות לעיריה
5%
4. עם אישור עקרוני של הועדה המקומית
10%
5. עם קבלת היתר בניה20%
6. עם גמר תוכניות עבודה (1)30%
7. עם גמר שלד10%
8. במעמד חתימת האדריכל על טופס 410%
סך הכול


100%"

27.
בעמוד השני להסכם תחת הכותרת "הבהרות" ישנן הוראות נוספות הנוגעות לשכר של התובעת, וביניהן סעיף ה' הנ"ל המפנה בכלליות לתעריף א.א.א.י.

28.
אל מול טענת התובעת כי מדובר בהסכם עם תנאים ברורים מאוד, לטענת הנתבע, התובעת פעלה בחוסר תום לב, לא הסבירה לנתבע את תנאי ההסכם והפנתה לתעריף א.א.א.י. בדרך עורמה ובמטרה להכשיל את הנתבע.

29.
אין לקבל את טענתו של הנתבע כי הוטעה לחשוב שהחלק בהסכם שכותרתו "הבהרות" הוא טכני בלבד. הנתבע אישר כי קרא את ההסכם שהוא קצר מאוד, ומעיון בחלק ההבהרות בהסכם עולה בבירור כי יש בו התייחסות גם לפן הכספי של ההתקשרות, ושלהוראות המופיעות בו יש השלכות לגבי הסכומים שיידרש הנתבע לשלם לתובעת. תעריף א.א.א.י. מוזכר בחלק ההבהרות לא רק בסעיף ה' אלא גם
בסעיף ו', שבו נקבע כי במקרה שהמזמין ישנה את התוכניות, החיוב יהיה בהתאם לתעריף הנ"ל בהנחה של 20%. מכאן שהיה על הנתבע לדעת כי הוראות התעריף הן רלוונטיות ובעלות השלכה על הסכומים שישולמו לתובעת בגין ביצוע העבודות. אף על פי כן, הנתבע לא ביקש לעיין בתעריף המוזכר בהסכם, לא שאל את אבנר בקשר לכך ולא התייעץ עם מי מטעמו לגבי המשמעות של סעיפים ה' ו- ו' בהסכם והמסמך שהם מפנים אליו.

30.
מנגד, בהסכם שנערך כמעין הצעת מחיר, אין כל סעיף ספציפי העוסק בתנאי ביטול ההסכם במהלך ביצוע העבודות ובסכומים שעל הנתבע במקרה כזה. התובעת הסתפקה בהוראה הכללית שבסעיף ה' שלפיה "יתר הפרטים אשר לא נכללו בהצעה זו יהיו על בסיס פירוט שירותי המתכנן ותעריף שכרו עפ"י תעריף א.א.א.י. ו/או החוזה הממשלתי, או הצעת מחיר שתאושר ע"י המזמין". מנהל התובעת, אבנר, הצהיר כי המסמך שאליו מפנה הסעיף הוא "תקנון שירותי המתכנן ותעריף שכרו" של אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל מינואר 1981 אשר צורף לתצהיר. ואולם, מסמך זה לא צורף להסכם, אין בסעיף ה' הנ"ל הפניה מדויקת לשמו של המסמך ולתאריך הוצאתו, וכלל לא צוינה בסעיף המילה "תקנון" אלא רק המילה "תעריף". מכאן שאין אפשרות להבין על סמך נוסח הסעיף בלבד כי למעשה הוא מפנה לתקנון הכולל הוראות מהותיות לגבי תנאי הפסקת ההתקשרות, לרבות הוראה המחייבת את המזמין בתשלום פיצוי בשיעור של 30% מהשכר בגין אותו חלק בעבודה ההנדסית שלא בוצע.

31.
נוסף על כך, לא נסתרה גרסתו של הנתבע כי הנושא של תנאי הפסקת ההתקשרות כלל לא נדון במהלך המו"מ בין הצדדים, ולא הוסבר לנתבע כי במקרה כזה יידרש לשלם פיצוי בגין אותו חלק בעבודה שלא בוצע. בתצהירו של אבנר אין כל התייחסות לכך, ומעדותו של אבנר אכן עלה כי לא שוחח עם הנתבע על סעיף ה' להסכם ולא הסביר לו את משמעות הסעיף.

32.
מכאן שיש באופן ניסוחו של סעיף ה' להסכם ובדרך התנהלותה של התובעת במו"מ משום הטעיה והפרת חובת הגילוי של התובעת כלפי הנתבע, אך מנגד, גם הנתבע לא פעל כראוי משחתם על ההסכם אשר מפנה למסמך אחר מבלי לשאול או לבדוק מהו אותו מסמך.


33.
בנסיבות העניין, לאור התנהלותם של שני הצדדים כמתואר לעיל וברוח פסק הדין שניתן בע"א 3912/90

eximin s.a
תאגיד בלגי נ' טקסטיל והנעלה סטייל פרארי
, פ"ד מז(4) 64 (1993), מצאתי לנכון להפחית את סכום הפיצוי הקבוע בתקנון ולהעמידו על 15% מהתמורה שנותרה לתשלום. כמו כן ראו והשוו פסק הדין שניתן בעניין ע"א 3940/94 שמואל רונן חברה לבנין ופיתוח בע"מ נ' ס.ע.ל.ר חברה לבנין בע"מ, פ"ד נב(1) 210, 227-226 (1998), מפי השופטת (כתוארה דאז) ד' ביניש אשר דן בהפרות הדדיות של החוזה וחלוקת הנזק בין הצדדים.


34.
מששולם סך של 27,000 ₪ לתובעת, הרי שנותר לתשלום סך של 153,000 ₪, ויש לחייב את הנתבע לשלם 15% מסכום זה, דהיינו סך של 22,950 ₪. בניגוד לטענת התובעת, על הנתבע לשלם סכום זה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית רק ממועד ביטול ההסכם ביום 8/2/11 ולא ממועד ההתקשרות.

35.
לאור כל האמור לעיל, התביעה מתקבלת בחלקה.

36.
הנתבע ישלם לתובעת סך של 22,950 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 8/2/11 ועד למועד התשלום בפועל.

37.
היות שאין אפשרות לקבוע על יסוד התחשיבים הנגדיים שהגישו הצדדים לתיק מהו סכום הפרשי ההצמדה והריבית על הסך של 22,950 ₪ הנ"ל מיום 8/2/11, הצדדים רשאים להגיש פסיקתה לחתימה בצירוף תחשיבים בהתאם.38.
לאור התוצאה הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת בנוסף,
שכ"ט עו"ד והוצאות בסך של 5,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.


המזכירות מתבקשת להעביר העתק של פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ו תמוז תשע"ד, 24 ביולי 2014, בהעדר הצדדים.


א בית משפט שלום 45634-02/13 א. שהין - אדריכלות ותכנון בע"מ נ' יורם לוננפלד (פורסם ב-ֽ 24/07/2014)תיקים נוספים על א. שהין - אדריכלות ותכנון בע"מ
תיקים נוספים על יורם לוננפלד
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט