פנמה פסיפיק בעמ - כונס נכסים רשמי תל אביב, יגאל יוסף ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
פנמה פסיפיק בעמ כונס נכסים רשמי תל אביב יגאל יוסף
 
פנמה פסיפיק בעמ - כונס נכסים רשמי תל אביב, יגאל יוסף ואח'

מידע על כונס נכסים רשמי תל אביב    מידע על יגאל יוסף   


2396/09 פרק     28/08/2014תיקים נוספים על פנמה פסיפיק בעמ
תיקים נוספים על כונס נכסים רשמי תל אביב
תיקים נוספים על יגאל יוסף
פרק 2396/09 פנמה פסיפיק בעמ נ' כונס נכסים רשמי תל אביב, יגאל יוסף ואח'
בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפופר"ק 2396-09 ארנזי נ' פנמה פסיפיק בעמ
ואח'
תיק חיצוני:

מספר בקשה:
30

בפני

כב' הרשמת השופטת
חנה פלינר


מבקשים

פנמה פסיפיק בעמ


נגד


משיבים

1. כונס נכסים רשמי תל אביב
2. יגאל יוסף ואחריםהחלטה


בפני
בקשה לאישור תחליף המצאה לפי תקנה 498 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 על ידי פרסום אודות ההליך בעיתון יומי.

המבקש הינו מפרק חברת פנמה פסיפיק בע"מ (להלן: "החברה"). בעלי החברה ערך באמצעות החברה שורה ארוכה של עסקאות נוגדות בקרקע הידועה כגוש 15515 חלקה 10 (להלן: "הקרקע"), כך שכיום על קרקע זו רשומות למעלה מ-200 הערות אזהרה.

כמעט ומיותר לציין שהעסקאות שנעשו בקרקע לא הושלמו ובהתאם לאישור בית המשפט וכחלק מהליך הפירוק של החברה הקרקע נמכרה. עם מכירת הקרקע, הפכו הצדדים השונים לעסקאות הנוגדות בקרקע לנושי החברה ואף לחלק הארי מהם, הם המשיבים לבקשה זו.

המבקש, אשר טובת קופת הפירוק לנגד עיניו הגיש בקשה לבטל את כל העסקאות הנוגדות שנעשו בקרקע על מנת להחזיר למשיבים את הכספים ששילמו כמס רכישה ובמקביל לצמצם את חובותיה של קופת הפירוק.

בהחלטה מיום 28.1.2014 הורה כבוד השופט אורנשטין למבקש לפעול לאיתור המשיבים הרבים השונים ואף ציין כי על פניו, נדמה שאין קושי לעשות כן על ידי בדיקה במרשם האוכלוסין.

המבקש טוען כי על אף מאמציו הרבים לאתר את המשיבים לבקשה, עלה בידו לאתר רק את מקצתם ומכאן הבקשה שלפני.

בבקשה הבהיר המפרק כי מאז הוראתו של כבוד השופט אורנשטיין פעל לאיתור המשיבים בדרכים הבאות:
1.
בדק את פרטי תביעות החוב שהוגשו לחברה. יוער כי המפרק ציין כי לא כל המשיבים הרלבנטיים לבקשה זו הגישו תביעות חוב.
2.
לטענת המפרק חלק ניכר מנפגעי מעשיו של בעלי החברה הגישו תביעות אישיות נגד גורמים שונים בגין העוולות שנעשו להם. תיקים אלו נבחנו על ידי המפרק.
3.
פרטי רישום המשכונות בקבוצה אליה (ככל הנראה) היה שייך בעלי החברה.

בסיכומו של דבר, עלה בידי המבקש לאתר רק את המשיבים המיוצגים ולמעלה מ-200 משיבים לא אותרו על ידו. לטענתו, איתור כל אחד מאותם משיבים ידרוש פניה למשרד הפנים או בדרך אחרת, פעולה אשר תטיל הוצאות על קופת הפירוק הדלה ממילא.

חרף טענתו של המשיב כי איתורם של המשיבים הרלבנטיים באמצעות מרשם האוכלוסין (היא היתה ההנחיה בהחלטת בית המשט מיום 28.1.2014 ממילא) עלולה להטיל הוצאות כבדות על קופת הפירוק, בשלב זה, אין בידי לקבל את הבקשה.

אף לטענות המבקש עצמו, מדובר במשיבים אשר נגזלו מהם כספיהם שלא כדין. ספק רב בעיני האם פרסום אודות ההליך אכן יביא את הדברים לידיעת המשיבים ויעמיד להם את האפשרות המעשית לעמוד על זכויותיהם. ככל שיהיה בידי קופת הפירוק להשיב ולו מקצת מכספים שנגזלו מהמשיבים, על המפרק לעשות מאמץ לשם כך. דרך המלך לאיתורם של אותם משיבים הובהרה למבקש עוד על ידי כבוד השופט אורנשטיין והנחיה זו נכונה גם היום.

לאחר קבלת המידע ממשרד הפנים ובמידה ולא יהיה בידי המבקש כתובות כל המבקשים על מנת להמציא להם את הבקשה כדין, אך בטרם נקיטה בפעולות נוספות, יפנה המבקש בשנית לבית המשפט ויבהיר מהם המשיבים שלא עלה בידו לאתר ובקשתו לתחליף המצאה תשקל בשנית.

החלטה זו ניתנה בתפקידי כרשמת בבית המשפט המחוזי.

ניתנה היום, ב' אלול תשע"ד, 28 אוגוסט 2014, בהעדר הצדדים.

פרק בית משפט מחוזי 2396/09 פנמה פסיפיק בעמ נ' כונס נכסים רשמי תל אביב, יגאל יוסף ואח' (פורסם ב-ֽ 28/08/2014)תיקים נוספים על פנמה פסיפיק בעמ
תיקים נוספים על כונס נכסים רשמי תל אביב
תיקים נוספים על יגאל יוסף
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט