עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מ - שאול שי שהינו, כונס נכסים רשמי תל אביב, אורן הראל ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מ שאול שי שהינו כונס נכסים רשמי תל אביב אורן הראל
 
עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מ - שאול שי שהינו, כונס נכסים רשמי תל אביב, אורן הראל ואח'

מידע על שאול שי שהינו    מידע על כונס נכסים רשמי תל אביב    מידע על אורן הראל   


30141-02/12 פשר     29/08/2014תיקים נוספים על עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מ
תיקים נוספים על שאול שי שהינו
תיקים נוספים על כונס נכסים רשמי תל אביב
תיקים נוספים על אורן הראל
פשר 30141-02/12 עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מ נ' שאול שי שהינו, כונס נכסים רשמי תל אביב, אורן הראל ואח'
בית המשפט המחוזי מרכז-לודפש"ר 30141-02-12 שהינו נ' כונס נכסים רשמי תל אביב
ואח'

מספר בקשה:13
לפני כבוד השופטת ריקי שמולביץ
בעניין: פקודת פשיטת הרגל

ובעניין:
(להלן "החייב")המבקש:

עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מ


נגד


המשיב:

1.שאול שי שהינו
2.כונס נכסים רשמי תל אביב
3.אורן הראל (מנהל מיוחד)
4.אטלנטיס מרין בע"מ
5.לאה כהןהחלטה

1.
איני נעתרת, בשלב זה, לבקשה לאסור החייב מאחר ולא שוכנעתי כי יהיה בכך בכדי להביא לקיום חובות החייב בהליך וכן מאחר ולא הונחה לפני תשתית מספקת בדבר יכולתו הכלכלית העדכנית של החייב היכולה ללמד האם אי תשלום החיוב החודשי נובע מהעדר יכולת או מחוסר תום לב בלבד.
יוער, כי קביעת התשלום החודשי בסך 15,000 ש"ח התבצעה בהסכמת החייב (וכן הפחתה מוסכמת על ידי ב"כ הצדדים לסך של 10,000 ש"ח).
2.
על פי תגובת החייב הכנסתו (6,600 ש"ח) נמוכה מהתשלום החודשי.
3.
מתגובת המנהל המיוחד עולה כי החייב אינו עומד בחובותיו בהליך ואינו ממציא למנהל המיוחד מסמכים אודות העסק או דו"חות חודשיים מגובים באסמכתאות. למנהל המיוחד אין היכולת לפקח אחר פעילות העסק או התנהלותו הכלכלית של החייב.
בנסיבות אלו בשלב זה אין מקום להפחית מהתשלום החודשי.
עם זאת, מאחר ואין בהפעלת העסק תועלת לנושים מורה על ביטול ההיתר שניתן לחייב לפעול במסגרת עוסק מורשה. על החייב לאתר עבודה כשכיר במסגרתה ימצא כושר השתכרותו. יובהר, כי לאור תגובת החייב אני סבורה כי באפשרותו להשתכר סכומים גבוהים מאלו שהרוויח בחודשים האחרונים.
4.
המנהל המיוחד סבור כי יש להותיר החייב בהליכי הפש"ר למרות מחדליו על מנת לחלק נכסיו באופן שוויוני בין הנושים.
בהעדר שיתוף פעולה מצד החייב מתבקש המנהל המיוחד להציע מתווה למימוש כפוי של נכסים נוספים בידי החייב במסגרת הליך זה לתועלת הנושים תוך 20 ימים.
5.
החייב ימציא למנהל המיוחד דו"חות חודשיים מגובים באסמכתאות מלאות בגין כל הכנסותיו והוצאותיו עבור החודשים אפריל - אוגוסט 2014 תוך 14 ימים. הפגרה באים במניין הימים.
6.
עם המצאת הדו"חות החודשיים יגיש החייב בקשה מפורטת להפחתת התשלום החודשי.
7.
מזכירות מתבקשת לוודא קבלת החלטה זו וכן כל התגובות בבקשה 13 על ידי הנושה המבקש ביטול ההליך.
8.
הנאמן יעקוב אחר הביצוע ויגיש כל בקשה שימצא לנכון.ניתנה היום,
ג' אלול תשע"ד, 29 אוגוסט 2014, בסמכותי כרשמת, בהעדר הצדדים.


פשר בית משפט מחוזי 30141-02/12 עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מ נ' שאול שי שהינו, כונס נכסים רשמי תל אביב, אורן הראל ואח' (פורסם ב-ֽ 29/08/2014)תיקים נוספים על עידן 88 שיווק כלי עבודה (94) בע"מ
תיקים נוספים על שאול שי שהינו
תיקים נוספים על כונס נכסים רשמי תל אביב
תיקים נוספים על אורן הראל
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט