המרכז הרוחני דימונה - עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
המרכז הרוחני דימונה עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ
 
המרכז הרוחני דימונה - עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ15762-02/14 א     21/09/2014תיקים נוספים על המרכז הרוחני דימונה
תיקים נוספים על עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ
א 15762-02/14 המרכז הרוחני דימונה נ' עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ
בית משפט השלום בבאר שבעת"א 15762-02-14 עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ
נ' דימונה
תיק חיצוני:

מספר בקשה:
3

בפני

כב' השופטת
נעם חת מקוב


מבקשת

המרכז הרוחני דימונה


נגד


משיבה

עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מהחלטה

1.
בקשה לדחיית התובענה על הסף מחמת התיישנות.
מדובר בתביעה לתשלום חוב דמי שכירות ופינוי מושכר שהשכירה המשיבה למבקשת.

טענות הצדדים
2.
לטענת המבקשת, החל משנת 2006, נגבה שכר הדירה על ידי המשיבה באמצעות הוראת קבע, על כן לטענתה, לא יכולה להיות מחלוקת כי כל החובות הנתבעים בהליך זה מוקדמים למועד זה ומכאן שהתיישנו.
3.
המשיבה בתגובתה טענה כי המבקשת באמצעות מנהלה, נפגשה לאורך השנים עם המשיבה והודתה בחוב.
המבקשת אומנם דרשה לבצע קיזוז של חוב זה מול הוצאות שהוציאה לתחזוקת הדירות והשטחים הציבוריים, אולם לא חלקה על כך שקיים חוב.
4.
לאישוש טענתה, צירפה המשיבה לתגובתה סיכום פגישה עם הרב חמד מיום 25.7.11 (פגישה מיום 24.7.11) בה נזכר החוב והסיכומים לכאורה לגבי קיזוזו מול השקעה של המבקשת בשטחים ציבוריים ומכתב של הרב חמד מיום 21.2.10 המתייחס אף הוא לחוב הרשום ודרישה לביצוע קיזוז ומחיקת החוב.
5.
לטענת המבקשת, אין במסמכים אלה משום הודאה בחוב ומכל מקום הרב חמד איננו מוסמך לחייב את המבקשת.
עוד טוענת המבקשת, כי המכתב עליו חתום הרב חמד מיום 21.2.10, מופיע על נייר מכתבים של "שלהבת דרום" אשר איננה המבקשת וכן טוענת המבקשת, כי המשיבה לא תמכה טענותיה העובדתיות בתצהיר כנדרש.

דיון והכרעה
6.
צודקת המבקשת כי היה על המשיבה לתמוך תגובתה בתצהיר.
עם זאת, נראה כי בטרם תימחק תביעה בשל טעם זה, היה מקום לאפשר למשיבה לתקן תקלה זו.
לגופו של עניין, יש טעם בטענות המבקשת, אולם נראה כי נוכח טיב המחלוקות בין הצדדים, ראוי יהיה לשמוע ראיות בעניין זה ואין מקום לסילוק על הסף של התובענה בטרם שמיעת הראיות.

7.
המשיבה בתגובתה, טענה כי בנוסף למסמכים אותם צירפה לתגובתה, התקיימו פגישות רבות בין הצדדים בנוגע לחוב.
טענה זו, ראוי לבחון במסגרת שמיעת ראיות.
המבקשת טוענת כי המכתב של "שלהבת דרום" איננו מכתב שלה וייתכן כי כך הוא, אולם ראוי לבחון טענה זו שלה.
אף טענת המבקשת כי הרב חמד איננו מוסמך לחייבה, אשר נתמכה על ידה במסמכים, צריכה להיבחן עובדתית ומשפטית.

8.
על כן, אינני דוחה טענת ההתיישנות של המבקשת, אולם אני סבורה כי אין מקום להכריע בסוגיה זו על פי כתבי הטענות בלבד ויש מקום כי תוכרע במסגרת שמיעת ההליך לגופו.
הדברים מתיישבים אף עם ההלכה כי לא בנקל תסולק תביעה על הסף.
9.
נוכח העובדה כי הצדדים להליך זה הינם עמותה וגוף ציבורי, נראה כי ראוי יהיה כי הצדדים ינסו ללבן בינהם את המחלוקות, לרבות טענות הקיזוז של המבקשת ולחילופין יבחנו את האפשרות ללבן את המחלוקות בינהם במסגרת הליך גישור.
10.
על אף שאני דוחה את הבקשה, לא מצאתי לנכון לעשות צו להוצאות וזאת בין היתר נוכח אי צירוף תצהיר לתגובתה של המשיבה.

ניתנה היום, כ"ו אלול תשע"ד, 21 ספטמבר 2014, בהעדר הצדדים.

א בית משפט שלום 15762-02/14 המרכז הרוחני דימונה נ' עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ (פורסם ב-ֽ 21/09/2014)תיקים נוספים על המרכז הרוחני דימונה
תיקים נוספים על עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט