לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ - אורי גרא

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ אורי גרא
 
לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ - אורי גרא32450-03/14 סעש     29/09/2014תיקים נוספים על לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ
תיקים נוספים על אורי גרא
סעש 32450-03/14 לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ נ' אורי גרא
בית-הדין האזורי לעבודה בחיפהסע"ש - 32450-03-14


29 ספטמבר 2014
לפני:
כב' השופטת מיכל נעים דיבנר

התובעת
:
לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ

-

הנתבע
: אורי גרא

החלטה
1.
עניינה של התביעה דנן בטענות התובעת (להלן – החברה) כנגד הנתבע (להלן – העובד), שתמציתן פעולות העובד בחוסר תום לב ובניגוד לחוזה העבודה בין הצדדים ומטרתה מניעת תחומי העיסוק של העובד וקבלת פיצויים כספיים בגין מעשיו הנטענים ותשלומים ששולמו לו לפי הטענה ביתר.
2.
העובד הגיש מצידו תביעה שכנגד לזכויות שונות בגין תקופת עבודתו ובגין פיטוריו.
3.
במסגרת תיק זה התנהל הליך של בקשה לסעדים זמניים, אשר הגישה החברה, ואשר הסתיים בהחלטה מיום 9.5.14 שדחתה את הבקשה ובהסכמות הצדדים, בעקבותיהן נמחקה בקשת רשות ערעור שהוגשה על ההחלטה הנ"ל לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים.
4.
כעת מונחת בפני
בקשת החברה לתקן את כתב התביעה.


לטענת החברה מאז הוגש כתב התביעה נתגלו לה עובדות נוספות וזאת לאחר שמחשבו של העובד נשלח לבדיקה במעבדה, ונמצאו בו עדויות לכך שהעובד העתיק לרשותו מידע סודי וחסוי של החברה, לרבות תוכנית עסקית ורשימת לקוחות, נתונים אודות היקפי רכישות של לקוחות שונים וכן מצגות. מרבית העתקת החומרים הנ"ל נעשתה בתקופה שהעובד היה מושעה מעבודתו ומתוך המחשב הנייד שהיה עדיין ברשותו.

התיקון המבוקש עוסק אפוא בפירוט הנתונים הנ"ל שהחברה טוענת שנלקחו ממנה שלא כדין ובסעד שעניינו החזרת הנתונים לרשותה.

החברה עותרת לבצע תיקונים נוספים במסגרת כתב התביעה המתוקן, הנובעים לדבריה מנושאים שהתבררו במסגרת ההליך הזמני.

החברה צירפה את כתב התביעה המתוקן לבקשתה.
5.
העובד התרעם בתגובתו על הבקשה שהוגשה וטוען כי יש בה משום אחיזת עיניים וניסיון למרר את חייו. הוא מפנה לכך שהחברה לא מפרטת מתי נשלח המחשב לבדיקה ומתי קיבלה את הנתונים החדשים, ולטעמו לא בכדי – שכן יכולה היתה לעשות זאת בשלבים מוקדמים בהרבה, אלא שהשתהתה בכך ומחמת שיהוי זה לבדו יש לדחות הבקשה.

העובד מפנה לכך שבמסגרת התיקון המבוקש, ביצעה החברה "מקצה שיפורים", לאחר שחלק מטענותיה בהליך הזמני התבררו ככוזבות ובכך מנסה היא לטשטש את מחדליה. לדבריו החברה צירפה שלא כדין לכתב התביעה המתוקן נספח חדש (נספח 16) בו מפורטת רשימת לקוחות/ספקים שהצווים המבוקשים מתייחסים אליהם, ואשר לא צורפה קודם לכן.
לבסוף טוען הוא, שאף אם פעל כפי שהחברה טוענת שפעל, לא היה זה אלא בכדי להערך להתגוננות בפני
הטענות שהעלתה כנגדו.
הכרעה
6.
אקדים ואציין כי הינני סבורה שדין הבקשה להתקבל, תוך חיוב החברה בהוצאות.

התיקון המבוקש כרוך באופן מלא בכתב התביעה המקורי וככל שהטענות שנטענות בו נכונות, הרי שהן יכולות לסייע בבירור כתב התביעה כולו באשר להתנהלות הנטענת של העובד בתקופת עבודתו וכנגד החברה (ויודגש – הכל לפי טענות החברה). טענות העובד כי כל שנעשה מצידו נעשה מטעמים כשרים, אף הן ראויות להישמע, אך אין בהן בכדי להצדיק מניעת התיקון.

אכן באותה הזדמנות תיקנה החברה מספר ליקויים שנפלו בתביעתה המקורית ובכלל זה הבהירה את סוגיית הבלעדיות על מוצרי האנטיספטיקה וכן הגדירה את רשימת הלקוחות והספקים שהצו המבוקש חל לגביהם. בכך אין הצדקה למניעת התיקון, אלא ההיפך הוא הנכון – ככל שהחברה מצאה כי התקיימו ליקויים בטענותיה המקוריות, נכון עשתה כאשר ביקשה לתקנם. עדיין שמורה לעובד הזכות לטעון כל טענה בדבר ניסיון להטעיה וכיו"ב, שכן כתב התביעה המקורי והטענות שהועלו בראשית ההליך, אינם נמחקים מן התיק. באשר לרשימה שצורפה כנספח 16 – אין זאת אלא תגובה להערת בית הדין על כך שהבקשה כפי שהוגשה הינה כוללנית ורחבה מדי, וסבורה אני כי נכון עשתה החברה עת ביקשה להוסיף את הנספח דנן, אשר יאפשר מיקוד טענות הצדדים ברשימה מוגדרת של לקוחות/ספקים (אציין כי הנספח עצמו לא צורף לבקשה שבפני
אך תוכנו אינו נדרש לצורך הכרעתי זו).

לכל אלו אוסיף, כי התיק מצוי בשלביו הראשוניים, ואף בכך יש כדי להתיר באופן רחב יותר את האפשרות לתיקון כתבי הטענות, ככל שהוא ענייני ועשוי לסייע בבירור כלל המחלוקות בין הצדדים.
7.
יחד עם זאת, לא מצאתי בבקשה כל הצדקה לכך שהוגשה רק בחודש ספטמבר 2014, כאשר העובד פוטר בחודש פברואר 2014 וכתב ההגנה מטעמו הוגש ביוני 2014. החברה בהחלט היתה יכולה למנוע מהעובד הוצאות מיותרות, בהתנהלות סבירה ומוקדמת, ולא נתנה בבקשה או בתצהיר שצורף אליה כל נימוק מדוע הדבר נעשה רק כעת.
8.
אשר על כן – אני מתירה בזאת את תיקון כתב התביעה של החברה.

על החברה להגיש כתב תביעה מתוקן, על נספחיו, בתוך 7 ימים מהיום. עותק יומצא ישירות לב"כ העובד.

העובד יגיש כתב הגנה מתוקן בתוך 30 ימים ממועד קבלת כתב התביעה המתוקן.

בנסיבות האמורות, מבוטל הדיון המוקדם הקבוע ליום 21.10.14.
9.
החברה תישא בהוצאות העובד בגין התיקון המבוקש בסך 3,500 ₪, אשר ישולמו בתוך 30 ימים מהיום.
10.
התיק יעלה לעיוני בעוד 7 ימים ובעוד 37 ימים, לצורך מעקב ומתן הוראות נוספות.

ניתנה היום, ה' תשרי תשע"ה, 29 ספטמבר 2014, בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


סעש בית דין אזורי לעבודה 32450-03/14 לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ נ' אורי גרא (פורסם ב-ֽ 29/09/2014)תיקים נוספים על לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ
תיקים נוספים על אורי גרא
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט