אובליסק ליווי פיננסי בע"מ - אי. טי. סי. דן אחזקות הנדסה בע"מ, אי.טי.סי. דן אחזקות בע"מ, יציב הנדסת קרור ומזוג אויר בע"מ ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אובליסק ליווי פיננסי בע"מ אי. טי. סי. דן אחזקות הנדסה בע"מ אי.טי.סי. דן אחזקות בע"מ יציב הנדסת קרור ומזוג אויר בע"מ
 
אובליסק ליווי פיננסי בע"מ - אי. טי. סי. דן אחזקות הנדסה בע"מ, אי.טי.סי. דן אחזקות בע"מ, יציב הנדסת קרור ומזוג אויר בע"מ ואח'
תיקים נוספים על אובליסק ליווי פיננסי בע"מ | תיקים נוספים על אי. טי. סי. דן אחזקות הנדסה בע"מ | תיקים נוספים על אי.טי.סי. דן אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על יציב הנדסת קרור ומזוג אויר בע"מ |

1060357
12242-04/12 א     07/02/2015
א 12242-04/12 אובליסק ליווי פיננסי בע"מ נ' אי. טי. סי. דן אחזקות הנדסה בע"מ, אי.טי.סי. דן אחזקות בע"מ, יציב הנדסת קרור ומזוג אויר בע"מ ואח'
בית משפט השלום בכפר סבאת"א 12242-04-12 אובליסק
ליווי פיננסי בע"מ
נ' אי. טי. סי. דן אחזקות הנדסה בע"מ ואח'


תיק חיצוני:


בפני

כב' השופט
רונן פלג

התובעת
אובליסק
ליווי פיננסי בע"מ


נגד

הנתבעים
1. אי. טי. סי. דן אחזקות הנדסה בע"מ

2. אי.טי.סי. דן אחזקות בע"מ

3. יציב הנדסת קרור ומזוג אויר בע"מ

4. דני (דוד נח) מליכספסק דין


1.
לפניי תביעתה הכספית של התובעת כנגד הנתבעים לסך של 131,428 ₪. התביעה הוגשה בסדר דין מקוצר ולנתבעים ניתנה הרשות להתגונן בהחלטה מיום 20/6/13.

2.
בכתב התביעה נטען בתמצית כדלקמן:

א.
התובעת עוסקת בייעוץ ובליווי פיננסי, הנתבעות 3-1 פעילות בתחומי מיזוג האוויר והחשמל
והנתבע 4 הוא הבעלים של הנתבעות 3-1.

ב.
בתאריך 12/6/11, הנתבע 4 חתם על הסכם התקשרות
למתן שירותי יעוץ כלכלי עם התובעת עבור הנתבעת 2 וחברות בנות שלה. בהסכם התובעת התחייבה לבנות ולשפר את מערך האשראי של הנתבעים ובכלל זה של הנתבעת 3, אשר באותה תקופה נרכשה על ידי הנתבע 4.

ג.
בהתאם לתנאי ההסכם, התובעת אמורה לקבל עבור עבודתה תשלום ראשון בסך של 4,000 ₪ + מע"מ ובנוסף דמי הצלחה בשיעור של 2.5% מן הגידול באובליגו ו/או הקטנת הבטוחות.

ד.
לאחר חתימת ההסכם, התובעת פעלה להגדלת ולבניית מערך האשראי של הנתבעות 3-1, בתיאום מלא עם הנתבע 4, אשר עודכן באופן שוטף לגבי תנאי הבנקים ביחס להגדלת מערך האשראי.

ה.
בזכות פעילותה של התובעת, הועמדה לטובת הנתבעת 3 מסגרת אשראי בסך כולל של 4,950,000 ₪. בהמשך לכך ולבקשת הנתבע 4, הועמד לזכותו באופן אישי קו אשראי למימון משכנתא בסך של 850,000 ₪.

ו.
לפני החתימה על ההסכם עמד לנתבעת 1 קו אשראי בסך של 1,268,000 ₪. הנתבע 4 טען כי פעילותן של הנתבעות 1 ו- 3 אוחדה. בהתאם לכך שכרה של התובעת הוא 4,950,000 + 850,000 - 1,268,000 = 4,532,000 * 2.5% = 113,300 ₪ + מע"מ = 131,428 ₪.

ז.
הנתבעים התעלמו מפניות התובעת ולא שילמו לה את שכרה.

3.
בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 13/6/13, תצהירו של הנתבע 4 מיום 14/6/12, אשר נערך בתמיכה לבקשת הנתבעים למתן רשות להתגונן, הוא כתב ההגנה מטעם הנתבעים. בכתב ההגנה נטען בתמצית כך:

א.
הנתבע 4 ביקש במהלך שנת 2011 לרכוש את השליטה בנתבעת 3 באמצעות הנתבעת 1. לצורך זה הנתבעת 1 נזקקה למימון בנקאי. רואה החשבון של הנתבעת 1 הציע כי הנתבע 4 יפנה אל התובעת, כדי שתנסה לאתר בנק מתאים, שילווה את הרכישה.

ב.
סוכם עם התובעת כי היא תסייע לנתבעים 1, 2 ו- 4 בגיוס ההון הנדרש לרכישת הנתבעת 3 וזאת בתמורה לשיעור של 2.5% מהגידול בשיעור מסגרת האשראי שלהן, על בסיס הצלחה בפועל.

ג.
לפני רכישת הנתבעת 3 היתה לנתבעות 2-1 מסגרת אשראי בנקאי וגם לנתבעת 3 הייתה מסגרת אשראי נפרדת. עבודתה של התובעת נועדה להגדיל את האשראי המשותף של הנתבעות 3-1.

ד.
התובעת פעלה להגדלת מסגרת האשראי של הנתבעות 3-1 תוך שימוש בהיקף הפעילות של הנתבעת 3, כך שפעילותה לא הביאה תועלת. מסגרות האשראי של הנתבעות 3-1 לפני הרכישה היו בפועל גבוהות מאלו שלאחר הרכישה.

ה.
חישובי התובעת בכתב התביעה מתעלמים ממסגרת האשראי של הנתבעת 3. התובעת הפחיתה ממסגרת האשראי שבנק מסד העמיד לנתבעים את מסגרת האשראי הקודמת של הנתבעות 2-1 ואולם לא הפחיתה גם את זו של הנתבעת 3.


ו.
מסגרת האשראי שניתנה לנתבעות 3-1 בבנק מסד נסמכה על נתוני הפעילות של הנתבעת 3. לשם רכישתה של הנתבעת 3, נדרשה הגדלת מסגרת האשראי דווקא של הנתבעות 2-1 ובכך התובעת לא הצליחה. אישור בנק מסד מבוסס על פעילותה של הנתבעת 3 ומופנה אליה.

ז.
התובעת הסיטה את חשבונות הבנק של הנתבעות 3-1 מבנק הפועלים לבנק מסד ועל כך היא איננה זכאית לשכר.

ח.
התובעת איננה זכאית לשכר עבור מסגרת אשראי מסוג "מסגרת מימון חשבוניות מאושרות" (פקטורינג) בשיעור של עד 80% מסך של 1,500,000 ₪. זאת מן הטעם שלנתבעות 3-1 אין כלל חשבוניות מאושרות ולכן מדובר באשראי תיאורטי שלא ניתן לנצלו. הנתבעות 3-1 לא עובדות עם גורמים מוסדיים, המאשרים חשבוניות בשלב הראשון ומשלמים אותן מאוחר יותר. מימון הפקטורינג נועד לגשר על הזמן שבין שני השלבים והוא כאמור לא רלוונטי עבור הנתבעים.

ט.
התובעת טענה תחילה לחוב בגובה סכום כתב התביעה ואולם בהמשך טענה לחוב מופחת בסך של 58,000 ₪ + מע"מ.

י.
לנתבע 4 לא הועמדה משכנתא באופן אישי והוא לא נטל משכנתא.

יא.
התובעת איננה זכאית לשכר, מן הטעם שלא הצליחה לגייס אשראי נוסף עבור הנתבעים.

יב.
לאחר שלתובעת היה ברור כי בינה לבין הנתבעים יש סכסוך ואי הסכמה, היא פנתה לבנק מסד בבקשה לקבלת אישור יתרות של הנתבעות 3-1, תוך הטעיה ופגיעה בפרטיות. פניית התובעת לבנק מסד מצדיקה תשלום פיצוי ללא הוכחת נזק לכל אחד מהנתבעים בסך של 116,672 ₪ לפי הוראות סעיף 29א'(ב)(2) לחוק הגנת הפרטיות ולחילופין 58,336 ₪ לפי הוראותיו של סעיף 29א'(ב)(1) לחוק הנ"ל.

4.
בתאריך 22/6/14 התקיים בפני
י דיון קדם משפט, שבמהלכו נשמעו עדויות קצרות של מנהל התובעת ושל הנתבע 4. בהיעדר פשרה נקבע התיק לשמיעת ההוכחות ביום 16/12/14.5.
מטעם התובעת הוגשו תצהירי עדות ראשית ונשמעו עדויות של העדים הבאים:

א.
עת/1 מנהל התובעת מר רונן נורני.
ב.
עת/2 עובדת התובעת הגב' הדר אלכסנדרוני.

6.
מטעם הנתבעים הוגשו תצהירי עדות ראשית ונשמעו עדויות של העדים הבאים:

א.
עה/1 הנתבע 4 מר דני מליכס.
ב.
עה/2 אשתו של הנתבע 4 הגב' טלי מליכס.
ג.
עה/3 רואה החשבון של הנתבעים מר יריב גנון.

דיון והכרעה

תנאי ההסכם

7.
הסכם ההתקשרות, נספח א' לתצהירו של עת/1, אינו נושא תאריך. החוזה נחתם על ידי התובעת ועל ידי הנתבע 4 (עמ' 15 לפרוטוקול, שורה 3). בהסכם נכתבו פרטיה של הנתבעת 2 "וחברות בנות ו/או קשורות". הנתבע 4 העיד שבהיעדר חותמת, הוא חתם על ההסכם כנציג הנתבעות 2-1 (עמ' 15, ש' 5-2).

8.
ההסכם מגדיר בסעיף ז(1) תשלום מינימום בסך של 4,000 ₪ + מע"מ, אשר ישולם לתובעת ויקוזז בהמשך משכר הטרחה המלא. סעיף ז(4) להסכם קובע את גובה שכרה של התובעת כדלקמן:

"עבור טיפול בנושאי אובליגו / בטחונות: 2.5% (שניים וחצי אחוז) מהגידול באובליגו* שיושג ו/או משווי הביטחונות שיוסרו.

...

*'הגידול באובליגו' לעניין זה הינו הגידול במסגרות האשראי העומדות לרשות הלקוח בכל אחד מערוצי המימון - המערכת הבנקאית ו/או גופי המימון החוץ בנקאיים".

9.
כל שיש לעשות לכאורה הוא לחשב את הגידול באובליגו (סך ההתחייבויות מול הבנק, שהוא למעשה האשראי העסקי הניתן ללקוח) כתוצאה מפעילות התובעת עבור הנתבעים.


מטרת ההתקשרות

10.
הצדדים התמקדו בשאלה מה הייתה מטרת ההתקשרות - האם מימון הרכישה של הנתבעת 3 כפי טענת הנתבעים או שמא השגת האשראי לפעילותה השוטפת של הנתבעת 3 לאחר רכישתה, כפי טענת התובעת.

11.
אין חולק שהסכם ההתקשרות אינו מציין את מטרת ההתקשרות בין הצדדים לו.

12.
עת/2 הצהירה, כי הנתבע 4 הסביר לה בשלב הראשון, שהוא נזקק לעזרה במציאת מקור מימון עבור הרכישה עצמה וכן עבור העמדת מסגרות האשראי בבנק (סעיפים 6-5 לתצהירה). לטענתה, בשלב הבא הנתבע 4 רכש את הנתבעת 3 מכספו האישי ואז שינה את צרכיו וביקש מהתובעת לגייס מסגרות אשראי עבור הנתבעת 3 (סעיף 8 לתצהירה).

בעדותה היא הסבירה שעם חתימת הסכם ההתקשרות, לא נותר די זמן לאיתור מקורות מימון לרכישת הנתבעת 3 ולכן הנתבע 4 מימן את הרכישה מכספו הפרטי ואז ביקש שהתובעת תשיג אשראי עבור הפעילות השוטפת של הנתבעת 3 (עמ' 11, ש' 19-12). עת/2 העידה כי האשראי שהתקבל לבסוף מבנק מסד התייחס לפעילותה השוטפת של הנתבעת 3 ולא למימון רכישתה (עמ' 11, ש' 28 - עמ' 12, ש' 8).

13.
מנהל התובעת, עת/1, הצהיר כי הוסבר לו שמטרת ההתקשרות היא השגת מימון לצורך הרכישה והעמדת מסגרות אשראי עבור החברות שבבעלות הנתבע 4 (סעיפים 4 ו- 5 לתצהירו).


עת/1 העיד כי בשלב מוקדם של השיחות עם נציגי הנתבעים, הוא הסביר שלא ניתן יהיה להשיג אשראי לרכישה במגבלות הזמן שנותר ואולם שניתן יהיה להשיג אשראי לפעילותה השוטפת של הנתבעת 3, כפי שאכן הושג לבסוף (עמ' 5 ש' 17 - עמ' 6 ש' 4). עת/1 העיד בנוסף, כי הנתבע 4 יכול לעשות שימוש באשראי לפעילות השוטפת כרצונו ובכלל זה לנייד כספים מהאשראי לצורך החזרת הלוואת הבעלים (עמ' 8, ש' 25-18).

14.
הנתבע 4 הצהיר שהאשראי נועד לצורך מימון הרכישה של הנתבעת 3 (סעיפים 5, 8, 13 ו- 14 לתצהירו). בסעיף 14 לתצהיר אף נטען כי לאחר ביצוע הרכישה של הנתבעת 3, לא היה לנתבע 4 עוד צורך בשירותי התובעת.


בעדותו חזר הנתבע 4 על כך שההסכם נועד למימון הרכישה, על אף שהדבר לא נרשם (עמ' 15, ש' 24-18) ואולם הסביר בהמשך לכך כי המשיך את ההתקשרות עם התובעת על מנת לפתוח חשבון בנק מחוץ לבנק הפועלים (עמ' 15, ש' 30 - עמ' 16, ש' 2). הנתבע 4 הודה כי מימן את הרכישה מכספו הפרטי, אך המשיך לעבוד עם התובעת (עמ' 16, ש' 32-28). לטענתו הוסבר לו שיוכל לעשות שימוש באשראי שיתקבל כדי להחזיר לעצמו את הלוואת הבעלים שניתנה לצורך רכישת הנתבעת 3 (עמ' 17, ש' 20-14),

15.
עה/3, רו"ח יריב גנון הצהיר כי מטרת ההתקשרות הייתה מימון הרכישה (סעיף 5 לתצהירו) וכך גם העיד בפני
י (עמ' 23, ש' 26-25). עם זאת, מעדותו עלה כי הוא אינו מעורה בפרטים וככל הנראה לא היה מעורב בהתקשרות לאחר שנחתם ההסכם (עמ' 23, ש' 32-23).

16.
אשר למסמכים, במכתב התובעת לבנק מסד מיום 18/7/11 (נספח א' לתצהירה של עת/2) נתבקש אשראי בסך של 750,000 ₪ כדי להשלים את רכישתה של הנתבעת 3 וכן אשראי בסך של 1,500,000 ₪ עבור פעילותה השוטפת של הנתבעת 3.

במכתב מאוחר יותר של התובעת לסניף "אתגרים" של בנק הפועלים מיום 21/9/11 (נכלל גם כן בנספח א' לתצהירה של עת/2), נכתב כי הנתבעת 3 כבר נרכשה, כך שהאשראי התבקש עבור הפעילות השוטפת בלבד.

17.
מסקנתי היא שיש לקבל את עדותה של עת/2 במלואה בעניין זה - בשלב הראשון דובר בין הצדדים על השגת אשראי למימון רכישתה של הנתבעת 3, אלא שבמגבלות הזמן לא ניתן היה להשיג את האשראי במועד והנתבע 4 השלים את הרכישה מכספו הפרטי. בשלב הבא נמשכה ההתקשרות במטרה שהתובעת תשיג לנתבעים אשראי לפעילות השוטפת.

18.
ספק בעיניי אם הדיון במטרת ההתקשרות היה הכרחי. הנתבע 4 עצמו הרי הודה בעדותו כי בכל מקרה הוא אינו מתכחש לכך שיש לבדוק את עבודתה של התובעת ולשלם לה שיעור של 2.5% מהגידול באשראי שהשיגה עבור הנתבעים אם בכלל (עמ' 18, ש' 11-8 ; סעיף 20 לתצהירו).

19.
הנתבע 4 טען טענה נגזרת, כי אף אם אכן התובעת פעלה להשגת אשראי לפעילות השוטפת, הרי שמטרתו הייתה לאפשר לנתבע 4 להחזיר לעצמו את הלוואת הבעלים, כך שיש להחשיב רק את אותן מסגרות אשראי שמאפשרות לעשות כן. מדובר לטעמי בטענה לא מבוססת אשר כלל לא נטענה בכתב ההגנה מטעם הנתבעים, ועל כן אינני מקבל אותה.

חישוב הגידול באובליגו

20.
התובעת טוענת לחישוב הגידול באובליגו כדלקמן:

מסגרת חח"ד (חשבון חוזר דביטורי)
200,000


מימון חשבוניות (פקטורינג)

1,500,000

אשראי דוקומנטרי


1,250,000

מסגרת ערבויות2,000,000

משכנתא לנתבע 4


850,000

הפחתת מסגרת אשראי קודם

(1,268,000) ₪
סך הגידול באובליגו


4,532,000


21.
הנתבעים טוענים מספר טענות כנגד החישוב הנ"ל. העיקריות שבהן הן שיש להביא בחשבון את מסגרת האשראי שהייתה לנתבעת 3 בבנק הפועלים לפני רכישתה, יש להפחית את מימון החשבוניות (פקטורינג) אשר אינו מתאים לפעילות הנתבעים ויש להפחית את סך המשכנתא אשר כלל לא נלקחה על ידי הנתבע 4.

מסגרת האשראי הקודמת של הנתבעת 3

22.
הנתבע 4 מפנה לנספח 5 לתצהירו, שהוא אישור בנק הפועלים מיום 26/6/11, המציין כי לנתבעת 3, בבעלות הקודמת לרכישתה על ידי הנתבע 4, היו מסגרת עו"ש של 400,000 ₪ ואשראי ערבויות בסך של 793,725 ₪. לטענת הנתבע 4 יש להתחשב במסגרות הנ"ל בסך כולל של 1,193,725 ₪ ולהפחיתן מהאובליגו שהשיגה התובעת (סעיפים 22, 29 ו- 31 לתצהירו).

23.
בעדותו הנתבע 4 חזר על טענתו שיש להתחשב באשראי שהנתבעת 3 קיבלה בבעלותה הקודמת, שכן התובעת קיבלה את האשראי בבנק מסד על בסיס אותם נתונים ומאזנים (עמ' 18, ש' 27-22).

24.
אין בידי לקבל טענה זו. הנתבעים לא הציגו שום נתון מבוסס באשר למסגרת האשראי שקיבלה הנתבעת 3 בבעלותה הקודמת. לא נמסר מה היו הביטחונות שסופקו על ידי הבעלים הקודמים והנתבע 4 עצמו הודה בתצהירו כי הוא אינו מכיר את נתוני האובליגו של הנתבעת 3 קודם לרכישתה על ידו (סעיף 15 לתצהירו).

25.
הנתבעים היו יכולים לזמן לעדות את הבעלים הקודמים של הנתבעת 3, על מנת שיעידו על נתוני האובליגו. הנתבע 4 ציין בסעיף 16 לתצהירו את שמותיהם, צלניק וברונר, ואף מסר נתונים שנמסרו לו על ידם כעדות שמיעה (סעיף 27 לתצהירו). בד בבד הנתבעים לא ביקשו לזמן את השניים למתן עדות.

26.
עת/1 העיד שלנתבעת 3 לא היה למעשה שום אשראי לאחר שנקנתה על ידי הנתבע 4 (עמ' 8, ש' 13-11 ; עמ' 10, ש' 30 - עמ' 11 ש' 2). עת/2 העידה שהיא לא קיבלה שום מידע ביחס למצב האשראי של הנתבעת 3 בבנק (עמ' 13, ש' 7-6), שנחשבה למעשה כחברה חדשה לאחר החלפת הבעלות (עמ' 14, ש' 21-16).

27.
נמצא שהצדדים עצמם התייחסו אל הנתבעת 3 בבעלותו של הנתבע 4 כאל חברה חדשה ולא ייחסו משמעות לנתוני האובליגו הקודמים שלה, אשר לא נמסרו לתובעת ומכל מקום לא הוכחו בפני
י. מסקנתי היא שאין הצדקה להפחתת האשראי הקודם של הנתבעת 3 בבנק הפועלים מהאובליגו שהושג לנתבעת 3 על ידי התובעת בבנק מסד.

אשראי מימון חשבוניות (פקטורינג)

28.
אין חולק כי במסגרת האשראי שהשיגה התובעת עבור הנתבעת 3 בבנק מסד, נכלל אשראי מימון חשבוניות בסך של 1,500,000 ₪.

29.
הנתבע 4 הסביר בתצהירו כי לנתבעים אין חשבוניות מאושרות בסכומים המתקרבים לסך של 1,500,000 ₪, מן הטעם שהם אינם עובדים עם גורמים מוסדיים (סעיפים 24-23 לתצהירו). הנתבע 4 העיד על כך שאין לנתבעים שום צורך בפקטורינג (עמ' 18 ש' 28 - עמ' 19, ש' 2) ושהוא חסר שימוש או משמעות עבורם (עמ' 19, ש' 31 - עמ' 20, ש' 7). מהעדות עלה כי קווי האשראי של הנתבעת 3 נותרו כיום בבנק מסד כשהיו (עמ' 17, ש' 26-21) ואולם כאשר הנתבע 4 פירט באלו מהם הוא עושה שימוש, הוא לא הזכיר את הפקטורינג (עמ' 17, ש' 29-27).

30.
עת/2 טענה בתצהירה, כי יידעה את הנתבע 4 ואת עה/2 ביחס לכל מסגרות האשראי כולל הפקטורינג והפנתה להודעות הדואר האלקטרוני שהעבירה אל הנתבע 4 בתאריכים 18/8/11 ו- 3/10/11 (סעיפים 15, 16 ו- 19 לתצהיר ונספחי התצהיר).

31.
אין חולק שהנתבע 4 היה מודע לקיומו של אשראי הפקטורינג (עמ' 20, ש' 2-1) ואולם אני מקבל את עדותו שאין ולא היה לנתבעים שום צורך בו ושהוא בבחינת אשראי תיאורטי וחסר שימוש. הנתבעים לא טענו אחרת.

32.
הסכם ההתקשרות בין הצדדים הוא הסכם כללי ולא מפורט מספיק, אשר נערך על ידי התובעת. סבורני כי מטבע הדברים, כוונת הצדדים הייתה שהתובעת תשיג לנתבעים קווי אשראי רלוונטיים ולא חסרי שימוש. הנתבעים לא התכוונו ולא היו מוכנים לשלם לתובעת עבור השגת מסגרת אשראי אשר איננה תואמת את פעילותה ואיננה מועילה לה כלל.

33.
מסקנתי היא שאין לחייב את הנתבעים בתשלום לתובעת עבור השגת אשראי הפקטורינג ואין להתחשב באשראי זה במסגרת האובליגו שהעמידה התובעת עבור הנתבעים בבנק מסד.

המשכנתא

34.
עת/2 הצהירה כי בעקבות פניה מפורשת של הנתבע 4 היא דאגה לכך שתועמד לו באופן אישי משכנתא בסך של 850,000 ₪ (סעיף 20 לתצהירה). לתצהיר צורפו המסמכים הבאים הקשורים בעניין:

א.
הודעת דוא"ל מעה/2 לעת/2 מיום 13/7/11, המתייחסת לדו"ח שמאי בקשר לדירה בכיכר צינה דיזינגוף.

ב.
הודעת דוא"ל מעת/2 לעה/2 מיום 27/7/11, שבה התבקשו צילומי תעודות הזהות של טלי ודני מליכס "עבור המשכנתא".

ג.
הודעת דוא"ל מעת/2 לנתבע 4 (העתק לעה/2) מיום 18/8/08 כדלקמן (ההדגשה לא במקור):

"בנוסף, כפי שדיברתי אתכם, יש אישור מבנק איגוד למשכנתא עבור הדירה בדיזינגוף. הסכום שאושר הינו הסכום שביקשתי 850 אש"ח. אני ממליצה מאד ללכת על האישור של מסד. לגבי המשכנתא, רלבנטי, אם בכוונתם לרכוש נכס נדל"ן".ד.
התכתבות דוא"ל בין עת/2 לנציגי בנק איגוד מיום 6/10/11. נציג בנק איגוד, אלחנן לוי, כתב לעת/2 כך:


"בהנחה שהנ"ל יעביר לסניפנו פעילות עסקית - נהיה מוכנים לאשר את המשכנתא המבוקשת בריבית
p
+1.25%. אקווה שבכך נצא כולנו מרוצים מהמהלך המשותף".

35.
הנתבע 4 שלל בסעיף 32 לתצהירו את הטענה שהועמדה לו משכנתא בבנק איגוד ושהשתמש בהצעה.

36.
התובעת הציגה את מוצג ת/1, שהוא מידע מפנקס המקרקעין המתנהל בלשכת רישום המקרקעין בתל אביב ביחס לגוש 7092 חלקה 3. הנתבע 4 ואשתו עה/2 הם שניים מהבעלים הרשומים. על בעלותם רשומה משכנתא מבנק מסד מיום 8/5/12 בסך של 1,500,000 ₪.

37.
הנתבע 4 העיד כי לא לקח את המשכנתא שהוצעה לו על ידי התובעת ואף לא משכנתא אחרת. לטענתו המשכנתא נרשמה כביטחון עבור בנק מסד לאחר שרכש נכס אחר בכפר סבא (עמ' 20, ש' 31-19). עה/2 העידה דברים דומים (עמ' 23, ש' 9-7).

38.
כעולה מהודעת הדוא"ל שהתקבלה מבנק איגוד, נתינת המשכנתא הותנתה בהעברת הפעילות העסקית של הנתבעים לבנק איגוד. אין מחלוקת כי הפעילות העסקית לא הועברה לבנק זה והדבר תומך בטענתם של בני הזוג מלכיס כי לא נטלו את המשכנתא.


למען הסר ספק, המשכנתא הרשומה במסמך ת/1 לא נלקחה מבנק איגוד כי אם מבנק מסד, סכומה 1,500,000 ₪ גבוה בהרבה מהמשכנתא שהוצעה על ידי בנק איגוד בסך של 850,000 ₪ ואף תאריך לקיחתה 8/5/12 מאוחר למועד הסיכום עם בנק איגוד.

39.
מסקנתי היא שהנתבעים לא נטלו את המשכנתא שהוצעה להם באמצעות התובעת ומכאן שאין להביא בחשבון את סכום המשכנתא בחישוב האובליגו.

טענות נוספות של הצדדים

40.
בסעיף 28 לתצהירו, הנתבע 4 טען כי מסגרת האשראי הדוקומנטרי לא נתבקשה על ידו מהתובעת. טענה זו לא הועלתה בכתב ההגנה מטעם הנתבעים והיא בבחינת הרחבת חזית אסורה. יתרה מכך, הצדדים לא דנו בעניין במהלך ההוכחות ונראה כי הטענה נזנחה ונשכחה, כך שדינה להידחות.

41.
במהלך חקירותיהם הנגדיות של עדי התובעת ואף בסיכומי הנתבעים (עמ' 28, ש' 12) נטען כי יש להפחית מסך האובליגו שהשיגה התובעת את סכומי הביטחונות. מדובר בטענה שלא הועלתה בכתב ההגנה מטעם הנתבעים והיא בבחינת הרחבת חזית אסורה. יתרה מכך, עת/2 העידה כי בכל מקרה הגדלת הביטחונות איננה משפיעה על חישוב העמלה. הטענה נדחית.


42.
בכתב ההגנה מטעם הנתבעים נטען לקיזוז על רקע פנייתה של התובעת לבנק מסד, המהווה פגיעה בפרטיות ומזכה את הנתבעים בפיצוי ללא הוכחת נזק לפי סעיפים 29א'(ב)(2-1) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.


טענה זו כמו נשכחה בהליך שהתקיים בפני
י ולא הובאה לגביה שום ראיה. יתרה מכך, מתצהירו של עת/1 עלה כי הוגשה כנגדו קובלנה פלילית על ידי הנתבע 4 שממנה זוכה וכן שמתנהלת בין הצדדים תובענה אזרחית באותו עניין (סעיפים 26-24 לתצהירו). בעדותו בפני
י עת/1 העיד כי אף התביעה האזרחית כבר נדחתה (עמ' 10, ש' 23-20).


הטענה נדחית בהיעדר הוכחה ודיון בנטען, ואף על רקע טענותיו של עת/1 שלא נסתרו.

43.
הצדדים התייחסו בתצהיריהם ובעדויותיהם לשאלת הסיבה לכך, שחשבון בנק של הנתבעת 3 עבר מבנק הפועלים לבנק מסד. מצאתי כי עניין זה אינו רלוונטי להכרעה בהליך שבפני
י ועל כן איני רואה לנכון לפרט את טענות הצדדים בהקשר זה ולהכריע ביניהן.

סיכום

44.
התובעת והנתבעים התקשרו בהסכם, שבמסגרתו פעלה התובעת להעמדת קווי אשראי לטובת הנתבעים בבנק מסד.

45.
בהתאם לתנאי ההסכם, על הנתבעים לשלם לתובעת את שכרה, בשיעור של 2.5% + מע"מ מהגידול באובליגו שהושג על ידה בבנק מסד.

46.
החישוב הנכון של הגידול באובליגו שהשיגה התובעת לנתבעים הוא כדלקמן:

מסגרת חח"ד (חשבון חוזר דביטורי)
200,000

אשראי דוקומנטרי


1,250,000

מסגרת ערבויות2,000,000

הפחתת מסגרת אשראי קודם

(1,268,000) ₪
סך הגידול באובליגו


2,182,000


47.
2.5% מ- 2,182,000 ₪ הם 54,550 ₪ ובתוספת מע"מ 64,369 ₪. ככל שהנתבעים שילמו לתובעת מקדמה בסך של 4,000 ₪ + מע"מ, ולא הובאו בפני
י נתונים בקשר לכך, הרי שעל פי תנאי ההסכם יש להפחית סך זה מסך פסק הדין.

48.
הנתבעים, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעת, את הסכומים הבאים:

א.
סך פסק הדין 64,369 ₪ בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת כתב התביעה ועד ליום התשלום בפועל (וכאמור בקיזוז המקדמה ככל ששולמה).

ב.
אגרת התביעה על שתי מחציותיה.

ג.
שכ"ט עו"ד בשיעור של 20% + מע"מ.

49.
סך פסק הדין ישולם בתוך 30 יום מהיום.


ניתן היום,
י"ח שבט תשע"ה, 07 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


א בית משפט שלום 12242-04/12 אובליסק ליווי פיננסי בע"מ נ' אי. טי. סי. דן אחזקות הנדסה בע"מ, אי.טי.סי. דן אחזקות בע"מ, יציב הנדסת קרור ומזוג אויר בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 07/02/2015)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן