זילבר יוסף, זילבר פרחיה - אשל הירדן-ייזום ובניין בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
זילבר יוסף זילבר פרחיה אשל הירדן-ייזום ובניין בע"מ
 
זילבר יוסף, זילבר פרחיה - אשל הירדן-ייזום ובניין בע"מ
תיקים נוספים על זילבר יוסף | תיקים נוספים על זילבר פרחיה | תיקים נוספים על אשל הירדן-ייזום ובניין בע"מ

99727
24591/01 א     09/02/2005
א 24591/01 זילבר יוסף, זילבר פרחיה נ' אשל הירדן-ייזום ובניין בע"מ
1
בתי המשפט

א 024591/01
בית משפט השלום חיפה
09/02/2005
תאריך:
כב' השופט ש. לבנוני

בפני
:
1 . זילבר יוסף

2 . זילבר פרחיה

בעניין:
התובעים
גור דני

ע"י ב"כ עו"ד
- נ ג ד-
אשל הירדן-ייזום ובניין בע"מ
הנתבעת
י. רווה ואח'

ע"י ב"כ עו"ד
פסק דין
1. התובעים הגישו תובענה על סך 150,000 ₪ בגין ליקויי בנייה נטענים. אין חולק כי בין התובעים לבין הנתבעת, קבלנית בניין, נחתם חוזה מכר ביום 1/4/98, על פיו רכשו התובעים דירת מגורים בבית מגורים שנבנה ברח' נחל צבי 12/1 במגדל-העמק. תביעתם של התובעים נסמכה על חוות-דעתו המקצועית של אינג' אריה ארז (להלן - "ארז"), על פיה עלות ליקויי הבנייה עולים כדי 49,491 ₪ וכן על חוות-דעתו המקצועית של שמאי המקרקעין, מר חיים ברדוגו (להלן - "ברדוגו"), אשר אמד ירידת ערך בגין בניית חדרים בגודל לא תיקני, בכדי 139,590 ₪. עוד תבעו התובעים בגין צער ועוגמת נפש ובגין הוצאות צפויות לדיור חילופי בעת ביצוע תיקון הליקויים.

2. הנתבעת התגוננה בפני
התביעה. היא טענה כי היא בנתה את הדירה ללא דופי. הגנתה נסמכה אף על חוות-דעתו של אינג' שמעון גבור (להלן-"גבור"), שהתייחס לחוות-הדעת של ארז וברדוגו ואשר אמד את ליקויי הבנייה בסכום של 3,194 ₪.

3. לנוכח המחלוקת המקצועית האמורה מונו שני מומחים מטעם בית המשפט. אינג' ישראל דימנט (להלן-"דימנט"), נתן דעתו לעניין ליקויי הבנייה הנטענים. המהנדס ושמאי המקרקעין יצחק ברמן (להלן-"ברמן") נתן דעתו לעניין ירידת הערך הנטענת, אף השיב לשאלות הבהרה. בהמשך הוריתי על הגשת תצהירי עדויות ראשיות. מטעם התובעים הוגש תצהירו של התובע 1. מטעם הנתבעת הוגש תצהירה של גב' מימי כהן (להלן-"כהן"), הנדסאית בניין אשר שימשה כמנהלת פרוייקט הבנייה בתיק הנדון. אחר הדברים הללו הסכימו ב"כ הצדדים כי יינתן

פסק דין
מנומק בדרך הרגילה על יסוד החומר שבתיק והגשת סיכומי טענות.

4. ב"כ הצדדים אינם תוקפים, למצער לא באורח רציני, את ממצאי המומחים. ככל שעסקינן, איפוא, בדימנט הוא ראה לאבחן בין ליקויי בנייה שנעוצים בוודאות בפועלה של הנתבעת, העולים לכדי 11,439 ₪, ולשורת ליקויי בנייה שהוגדרו "בספק, להכרעת בית המשפט", המסתכמים בסכום של 7,405 ₪. אלו כוללים אף סכום של 3,000 ₪ לעניין פיקוח הנדסי. ככל שעסקינן בו ציין דימנט כי "פיקוח הנדסי רצוי תמיד, אך אינו הכרחי במקרה הנדון. מכל מקום מחיר פיקוח זה הוא 3,000 ₪" (סעיף 47 לחוות-דעתו).

ועל שום מה ניעורו ספקות בלבו של דימנט? מן החומר שבפני
י נהיר לי כי התובעים ביצעו שינויים בדירתם. מנספח ז' לתצהירה של כהן אני למד כי הנתבעת אישרה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה במגדל-העמק כי אין לה התנגדות "לתוספת הבנייה של משפחת זילבר". משאלו הם פני הדברים התרשלו שני בעלי הדין בכך שלא ציידו, לא את המומחה ולא את בית המשפט, בכל נתונים מאבחנים המייחסים ליקוי פלוני לנתבעת, או שמא לתוספת הבנייה האמורה. ניתן היה, וצריך היה, לעשות כן על דרך של שאלות הבהרה והצגת מסמכים ונתונים. שני בעלי הדין, כאמור, כשלו בעניין זה ואולם ברי כי כפות המאזניים חייבות לנטות לחובת התובעים שעליהם הוטל נטל הראיה. כך, אם משום שהם התובעים. כך, אם משום שלא הייתה מחלוקת של ממש כי אכן בוצעה תוספת בנייה, כנטען.

ועם זאת, בחנתי את ליקויי הבנייה בגינם התעוררו ספקות אצל דימנט וראיתי להוסיף סכום של 500 ₪, הואיל והוא אינו נעוץ בספק לעניין תוספת הבנייה אלא בחובתה של הנתבעת "להמציא אישור מוסמך כי השינוי שבוצע בדלת אכן מאושר" (סעיף 18). לנוכח העובדה שהאישור האמור לא הומצא יש להוסיף אף סכום זה להערכתו של דימנט.

כך, אף ככל שעסקינן בפיקוח הנדסי. לא התרשמתי כי שומתו של זה קשורה בשאלה האם יש להוסיף פריטים שבספק, אם לאו. משום כך בדעתי להוסיף אף סכום של 3,000 ₪ לשומה האמורה.

ב"כ הנתבעת, בין השאר, קובל על כך שחוות-דעתו של דימנט הולכת עקב בצד אגודל בעקבות חוות-דעתו של ארז. הטענה חסרת ממש. מחוות-הדעת של דימנט עולה בעליל כי עמדו לנגד עיניו כל הנתונים הרלוונטיים, לרבות חוות-דעתו של גבור.

5. הנה כי כן, בגין ליקויי הבנייה הנני פוסק סכום של 12,880 ₪ אשר בצירוף מע"מ ופיצוי בסך 400 ₪ עולה לכדי 15,470 ₪.

6. ככל שעסקינן בירידת ערך שנפסקה על ידי ברמן זכאים התובעים לפיצוי בסכום של 3,800 $, דהיינו 17,100 ₪, בהתאם לתחשיבו של ב"כ התובעים המקובל עליי.

7. התובעים השמיעו טיעונים מתלהמים, שדומה שהם חסרי-שחר, באשר להתעלמותה של הנתבעת מפניות חוזרות ונשנות. כל שמצוי לנגד עיניי הוא מכתב דרישה אחד של ב"כ התובעים שנענה באורח ענייני במכתב תגובה של ב"כ הנתבעת. ברי כי שני המומחים של בעלי הדין הגזימו או המעיטו. פסיקתי מעלה סכום העולה פי 4.8 מחוות-דעתו של גבור (ולטעמי לא מדובר ב"סכומים מינוריים", כלשון ב"כ הנתבעת), והנמוכה פי 3.2 מחוות-דעתו של ארז, ככל שעסקינן בליקויי בנייה. לנוכח כל אלו, לכאורה, זכאית הנתבעת לבצע את תיקון ליקויי הבנייה. אין בדעתי להורות כך. בדעתי לכבד את רצון התובעים שהנתבעת לא תבצע את תיקון הליקויים ואולם משום כך בדעתי להפחית מהסכום האמור של ליקויי הבנייה כדי 10% ולפסוק לתובעים בפריט זה סכום של 13,923 ₪.

8. אין בדעתי לפסוק לתובעים דבר בגין פיצוי של דיור חילופי, לנוכח העובדה שהדבר לא מתחייב מחוות-הדעת שבפני
י ומכל מקום אף לא הוצגה בפני
י כל ראיה על שווי הדיור החילופי, ככל שהייתי שוקל לפסוק אותו. לעומת זאת, בדעתי לזכות את התובעים בפיצוי בגין עוגמת נפש, שהוסבה להם הן בגין ליקויי הבנייה והן בגין ירידת הערך. בקביעתו של פיצוי זה אקח בחשבון, לזכות הנתבעת, אף את גובה הסכומים שנפסקו לעיל. לטעמי זכאים התובעים לפיצוי בגין עוגמת נפש בסך 6,000 ₪.

9. לנוכח השוואת ממצאי חוות-הדעת של דימנט וברמן לחוות-הדעת של ארז, ברדוגו וגבור, בדעתי לזכות את התובעים במיעוט הסכומים ששולמו לארז ולברדוגו ואין בדעתי להורות על כל השבה לעניין הוצאותיהם של דימנט וברמן. הנני רואה, לנוכח הנתונים האמורים, לפסוק לתובעים בגין הוצאות המומחים מטעמם סכום נוסף של 1,000 ₪.

10. הנה כי כן, בדעתי לחייב את הנתבעת לשלם לתובעים סכום כולל בסך 38,023 ₪.

11. לפיכך, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים, ביחד ולחוד, סך של 38,023 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל, אגרת תביעה היחסית לסכום הזכייה ושכ"ט עו"ד בסך 8,000 ₪ בצירוף מע"מ ובצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל.

12. המזכירות תמציא העתק מפסק דיני לב"כ הצדדים בדואר רשום + אישור מסירה.

ניתן היום ל' בשבט, תשס"ה (9 בפברואר 2005) בהעדר הצדדים.
ש. לבנוני
, שופט
הקלדנית: ליזו לוינשטיין
א בית משפט שלום 24591/01 זילבר יוסף, זילבר פרחיה נ' אשל הירדן-ייזום ובניין בע"מ (פורסם ב-ֽ 09/02/2005)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן