שיך חליל כמאל - שליר ניהול פרויקטים בע"מ ואח'

 
שיך חליל כמאל - שליר ניהול פרויקטים בע"מ ואח'
תיקים נוספים על שיך חליל כמאל | תיקים נוספים על שליר ניהול פרויקטים בע"מ ואח'

1492/02 א     01/02/2005
א 1492/02 שיך חליל כמאל נ' שליר ניהול פרויקטים בע"מ ואח'
בעניין:
שיך חליל כמאל
ע"י ב"כ
מודר יונס

התובע

נ ג ד
1. שליר ניהול פרויקטים בע"מ
2. מועצה אזורית לב השרון
3. החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ
ע"י ב"כ
עו"ד ילינק צבי

הנתבעות
נגד

1. עמירם סיוון בע"מ
2. "אליהו" חברה לביטוח בע"מ
צד ג'

ע"י ב"כ עוה"ד
שיפמן ואח'
בעניין: טענת חוסר סמכות מקומית

החלטה
הנתבעת מס' 3 - החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ [להלן: "המבקשת"], העלתה טענה של העדר סמכות מקומית.

המבקשת צורפה להליך כנתבעת, רק בכתב התביעה המתוקן שהוגש ביום 29/12/03. הנתבעים, שנגדם הוגשה התביעה המקורית, לא העלו מצידם את טענת חוסר הסמכות. הנתבע 1 לא קיבל את כתבי בי-דין ולא הגיש כתב הגנה. הנתבעת מס' 2 שהגישה כתב הגנה לא העלתה את טענת חוסר הסמכות.

המועד להגשת תגובה לבקשה שהגישה המבקשת חלף, מבלי שב"כ התובע יגיב לבקשה.

מתוך כתבי הטענות, אין ספק כי על פי כל אחת מהחלופות שבתקנה 3 לתקסד"א, אין סמכות מקומית לבית משפט זה לדון בתובענה.

השאלה בה התלבטתי, על רקע העובדה שכתב התביעה המקורי הוגש עוד ביום 13/3/02, היא האם העובדה שבית המשפט מוסמך מבחינת כללי הסמכות המקומית לדון בתביעה נגד הנתבעת 2, צריכה לגרום לדחיית הבקשה של הנתבעת מס' 3.

כידוע, כללי הסמכות המקומית הם כללים של נוחיות [ראה דברי כב' הנשיא ברק ברע"א עמידר נ' חי, פדי מו(3), 777].

סעיף3(ב) לתקנה, קובע כי אם היו נתבעים אחדים, יכול שתוגש התובענה לכל בית משפט שבו ניתן להגישה נגד אחד הנתבעים.
על פי העובדות העולות מכתבי הטענות, מלכתחילה, לא היתה סמכות מקומית, גם
לא כלפי הנתבעים 1 ו 2.
אמנם הנתבעת 2 לא העלתה את טענת חוסר הסמכות המקומית בהזדמנות הראשונה, לא בכתב הגנתה אף לא בהתייצבות הראשונה לדיון [ראה ע"א 487/64 רוט נ' פישר, פד"י יט(2), 148], ולכן היא נחשבת כמסכימה לסמכות המקומית של בית משפט זה והפסידה את ההזדמנות להעלות טענה כזו, אך יש להבחין בין מצב, בו קיימת סמכות מקומית מלכתחילה, על פי אחת החלופות שבסעיף 3, לפחות נגד אחד מבעלי הדין, שאז די בכך כדי להקנות סמכות כלפי כל שאר הנתבעים, לבין מקרה שלא קיימת סמכות, אלא קיים השתק נגד בעל דין שלא טען לחוסר סמכות, גם אם מלכתחילה לא היתה סמכות מקומית.
נוסחו של סעיף 3 (ב) הוא, "בית משפט שבו ניתן להגישה".
במקרה שלנו, כאמור, לא ניתן היה להגיש את התביעה כאן בהעדר סמכות מקומית, אך משהוגשה, והנתבעת 2 לא טענה בעניין זה ומאחר שבית המשפט לא חייב לבדוק מיוזמתו את שאלת הסמכות המקומית, מנועה הנתבעת מס' 2 מלהעלות את טענתה. המניעות של הנתבעת 2 איננה מחייבת את המבקשת. ההשתק והמניעות אינם כלפיה.

המבקשת רשאית לטעון לחוסר סמכות מקומית, ומאחר ועל פי העובדות העולות מכתבי הטענות אין סמכות מקומית לבית משפט זה, דין בקשתה להתקבל.

לפיכך, אני מחליט לקבל את הבקשה ומורה על העברת התיק לדיון לבית משפט השלום בת"א.

הדיון הקבוע ליום 21/3/05, מבוטל.

המזכירות תדאג להעברת התיק לבית משפט השלום בת"א.

ניתנה היום כ"ב בשבט, תשס"ה (1 בפברואר 2005) בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.
_______________
יוסף בן חמו, ס.נשיא

001492/02א 115 ליאור ממן
6
בתי המשפט
בית משפט השלום עפולה
א 001492/02
בפני
:
כב' השופט יוסף בן חמו - ס.נשיא
תאריך:
01/02/2005

א בית משפט שלום 1492/02 שיך חליל כמאל נ' שליר ניהול פרויקטים בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 01/02/2005)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על שיך חליל כמאל      דוח מידע משפטי על שליר ניהול פרויקטים בע"מ ואח'

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על שיך חליל כמאל      דוחות מידע עסקי על שליר ניהול פרויקטים בע"מ ואח'


להסרת פסק דין זה לחץ כאן