מרים ברקוביץ' - עיריית מגדל העמק

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מרים ברקוביץ'
 
מרים ברקוביץ' - עיריית מגדל העמק
תיקים נוספים על מרים ברקוביץ' | תיקים נוספים על עיריית מגדל העמק

181/99 עע     28/01/2002
עע 181/99 מרים ברקוביץ' נ' עיריית מגדל העמק

בית הדין הארצי לעבודה

עע 000181/99

המערערת
מרים ברקוביץ'
-
המשיבה
עיריית מגדל העמק
בפני
: הנשיא סטיב אדלר
, השופט עמירם רבינוביץ
', השופט יגאל פליטמן
,
נציגת עובדים: רבקה גן, נציג מעבידים: צבי גינזברג

המערערת: עו"ד עמנואל סולמונוב

ב"כ המשיבה: עו"ד אורן כץ
פסק דין

הנשיא ס' אדלר
:
1. 1. בפני
נו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בנצרת (השופט הראשי חיים סומך ונציגי הציבור פרל ומיבר; תב"ע נז/22-2), מיום 29.4.1999, בו נדחתה תביעת המערערת לחייב את המשיבה בתשלום שכר שעות עבודה שמעבר למכסת העסקתה.
2. 2. המערערת עבדה כעובדת היחידה במועדון קשישים של המשיבה. היא התקבלה לעבודתה כרכזת המועדון והיתה העובדת היחידה בו. זמן קצר לאחר תחילת עבודתה אצל המשיבה קבלה המערערת תעודה של מדריכה מוסמכת. מספר שנים לאחר מכן החלה המשיבה לשלם את שכרה של המערערת כמדריכה על פי דירוג המדריכים. עם זאת, המשיכה המערערת לעבוד על פי אותה מערכת שעות. בשנת 1997 הגישה המערערת את התובענה דנן, על פיה נדרשת המשיבה לשלם לה את ההפרשים עבור שעות עבודתה בפועל לבין שעות עבודה בדירוג ההוראה, וזאת החל משנת 1987. בית הדין האזורי דחה את התביעה ועל כך הערעור לפנינו.
3. 3. לאחר שמיעת טיעוני הצדדים ועיון בחומר שהיה לפני בית הדין קמא הגענו למסקנה, כי דין הערעור להידחות, למעט ביטול סכום ההוצאות שהוטל על המערערת. אין הוכחה, כי המערערת ביקשה לשנות את מערכת השעות שלה עד למועד סמוך להגשת התובענה. משך שנים רבות עבדה המערערת על פי אותה מערכת שעות, מבלי שביקשה לשנותה. מכיוון שהמערערת היתה, לפי הצהרתה, העובדת היחידה במועדון משך כל תקופת עבודתה ונרשם בחוזה העבודה בינה לבין המשיבה מיום 1.9.1986, כי תפקידה הוא "רכזת מועדון קשישים", סביר להניח, כי עבודתה לא הצטמצמה לעבודת מרכזת וניהול אלא כללה פעולות של הדרכה והפעלת מדריכים. על כך הסכימה המשיבה לשלם למערערת על פי דירוג המדריכים. לעומת זאת, לא נתבקשה המשיבה להעניק למערערת מערכת שעות של מדריכה ולא היתה חובה על המשיבה לעשות כן, לאור מהות תפקיד המערערת כמרכזת. על כן, דין הערעור להידחות, למעט נושא ההוצאות.
4. 4. בית הדין קמא חייב את המערערת לשלם למשיבה הוצאות משפט בסך 15,000 ₪ בתוספת מע"מ. סכום זה חורג בהרבה מתחום ההוצאות שמקובל ומוצדק בבתי הדין לעבודה. בית הדין קמא לא נימק את החריגה הזאת ובא כוח המשיבה, ברוב הגינותו, הסכים לדחות את התשלום עד לשמיעת הערעור. התוצאה, כי אנו מבטלים את סכום ההוצאות שנפסק על ידי בית הדין האזורי.
5. 5. עלינו להתייחס לטענה נוספת של בא כוח המערערת. לטענתו, לא היה מקום לקבל את המסמך מיום 13.3.1996 לאחר שהוסכם על הסדר דיוני. אין אנו מקבלים טענה זו, שכן בית הדין שואף להכריע על סמך מלוא חומר הראיות ובהחלטתו של בית הדין קמא ניתנה לבא כוח המערערת הזדמנות "לאמת הדבר עם כותב המסמכים ולשם כך נתנה ארכה של 21 יום מהיום...". זאת ועוד, בהגיענו למסקנה שדין הערעור להידחות התעלמנו מהאמור באותו מסמך ויצאנו מההנחה, כי המערערת היתה מדריכה מוסמכת בהתאם לאמור בתעודה שהיא הגישה.
6. 6. השופט ע' רבינוביץ
- אין מחלוקת, שהמערערת התקבלה לעבוד כרכזת מועדון קשישים ולא כמדריכה. גם אם נצא מנקודת מוצא, שהתעודה משנת 1980 מוכיחה, כי המערערת היא מדריכה מוסמכת במקצוע אומנות שימושית, נשאלת השאלה מהו ההסכם שנכרת בין הצדדים לגבי מהות תפקידה. אין מחלוקת, כי בעת כריתת ההסכם בין הצדדים הוגדר תפקידה של המערערת כרכזת המועדון ולא כמדריכה. גם אם עבדה המערערת כמדריכה וקבלה שכר כמדריכה, נראה שעיקר ומהות תפקידה היה ונשאר רכזת וההדרכה היתה טפילה לעיקר התפקיד כרכזת. בסופו של דבר נראים הדברים שלא הוכח על פי חומר הראיות, שעיקר תפקידה של המערערת היה מדריכה ולא רכזת. לאור נתונים אלה הנני מסכים לדחיית הערעור.
7. 7. סוף דבר - הערעור נדחה. על המערערת לשלם למשיבה הוצאות בשתי הערכאות בסך 2,500 ₪ בתוספת מע"מ.
ניתן בהיעדר הצדדים בירושלים היום, ט"ו בשבט תשס"ב (28.1.2002) ונשלח לצדדים.
הנשיא סטיב אדלר
השופט עמירם רבינוביץ
השופט יגאל פליטמן
נציגת עובדים, רבקה גן נציג מעבידים, צבי גינזברג

עע בית הדין הארצי לעבודה 181/99 מרים ברקוביץ' נ' עיריית מגדל העמק (פורסם ב-ֽ 28/01/2002)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן