תומר גולדברג - אבי פיאטוק אחזקות בע"מ, סיגל קוטלר- לוי אחזקות בע"מ, סבון של פעם תעשיות בע"מ ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
תומר גולדברג אבי פיאטוק אחזקות בע"מ סיגל קוטלר- לוי אחזקות בע"מ סבון של פעם תעשיות בע"מ
 
תומר גולדברג - אבי פיאטוק אחזקות בע"מ, סיגל קוטלר- לוי אחזקות בע"מ, סבון של פעם תעשיות בע"מ ואח'
תיקים נוספים על תומר גולדברג | תיקים נוספים על אבי פיאטוק אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על סיגל קוטלר- לוי אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על סבון של פעם תעשיות בע"מ |

1080773
45536-03/15 א     20/05/2015
א 45536-03/15 תומר גולדברג נ' אבי פיאטוק אחזקות בע"מ, סיגל קוטלר- לוי אחזקות בע"מ, סבון של פעם תעשיות בע"מ ואח'
המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב - יפות"א 45536-03-15 גולדברג נ' אבי פיאטוק אחזקות בע"מ ואח'
תיק חיצוני:

מספר בקשה:
2

בפני

כב' הרשמת- השופטת
עינת רביד

תובע
תומר גולדברג


נגד


נתבעים

1
.
אבי פיאטוק אחזקות בע"מ

2
.
סיגל קוטלר- לוי אחזקות בע"מ

3
.
סבון של פעם תעשיות בע"מ

4
.
אבי פיאטוק

5
.
סיגל לוי
קוטלרובעניין
משרד עו"ד תגר
החלטה

מונחת לפני הודעת משרד עו"ד תגר
(להלן: "משרד תגר") לפיה הוא אינו מייצג הנתבעים בתיק הנדון ומנגד בקשת התובע לדחות ההודעה ולקבוע כי ההמצאה למשרד תגר מיום 23.3.15 היא המצאה כדין לכל הנתבעים.

1.
התביעה הנדונה היא תביעה לפי סעיף 191 לחוק החברות התשנ"ט-1999, במסגרתה עתר התובע כי בית המשפט יצהיר כי ענייניה של חברת

sabon it srl
מתנהלים באופן המקפח את התובע כבעל מניות המיעוט וכן ליתן כל סעד הסרת הקיפוח הקיים ומתן הוראות לרכישת מניות התובע על ידי הנתבעים.
2.
ביום 5.4.15 הגיש משרד עו"ד תגר
הודעה לפיה כתב התביעה הונח במשרדו ביום 23.3.15 ובאותו היום נשלחה הודעת דואר אלקטרוני למשרד בא כוח התובע בו ציין משרד תגר כי "בשלב זה, משדרנו לא התמנה לייצג את הנתבעים ע"פ כתב התביעה ואיננו מהווים עבורם כתובת להמצאת כתבי בי-דין".
3.
ב"כ התובע הודיע למשרד תגר כי הוא רואה בהנחת התביעה במשרדם מסירה כדין לנתבעים. על כן הגיש משרד תגר ההודעה מושא החלטה זו במסגרתה הבהיר כי אינו מייצג הנתבעים. במסגרת תגובתו הבהיר משרד תגר כי הוא מייצג את הנתבעת 3, במסגרת הליך אחר המתנהל בבית המשפט השלום בתל אביב.
תמצית טענות הצדדים
4.
לטענת התובע טרם המצאת כתב התביעה למשרד תגר הוחלפו מספר רב של תכתובות בין הצדדים ובאי כוחם במסגרתם התייחס משרד תגר לנתבעים כאל מרשיו ולא סירב לקבל מכתבים בטענה כי הוא אינו מייצג הנתבעים.
5.
לטענת התובע בהתאם לפסק הדין בעניין ע"א 23/83 סוזן ריקה יוחימיק נ' תרז קדם, פ"ד ל"ח (4) 309 (1984) די בכך שעורך הדין פועל באותה העת כעורך דין של אותו לקוח כדי שייראה ככתובת מספקת לקבלת כתבי בי דין בשמו אפילו לא הוסמך לכך על ידי הלקוח. על כן טוען התובע כי ההמצאה למשרד תגר היא המצאה כדין לנתבעת 3. בנוסף טוען התובע כי בהתאם לכללי האתיקה על עורך דין החובה ליידע את לקוחו על קיומו של כתב תביעה ולהסביר לו משמעות אי התייצבותו.
6.
עוד טוען התובע כי המצאה לנתבעת היא המצאה גם לנתבעים 4,5 המשמשים דירקטורים בנתבעות 1-3.
7.
לטענת משרד תגר כתובתם של הנתבעים ידועות ופעילות ומצויות כולן בגוש דן, המדובר בדרך פשוטה וזולה, ולא ברור מדוע מתעקש התובע בעניין ההמצאה למשרד עו"ד תגר
.
8.
לטענת משרד תגר נטל ההוכחה כי משרדם משמש מען להמצאה לנתבעים מוטלת על התובע, אשר לא הרים הנטל בכך שלא צירף תצהיר התומך בעובדות המפורטות בתגובתו.
9.
עוד טען משרד תגר כי מהמסמכים שצורפו לתגובתו של התובע לא עולה מסקנה חד משמעית בדבר ייצוגם של מי מהנתבעים על ידי מרשם כך שמסירת כתב התביעה ליד משרד תגר תהווה המצאה כדין עבורם.
10.
עוד הפנה משרד לתגר לפסיקה לפיה כאשר מוגש כתב תביעה חדש נגד נתבע אזי הוא אינו בגדר מי שיש לו עורך דין לאותה תביעה גם אם בתביעה קודמת יוצג על ידי עו"ד פלוני בש"א (מחוזי י-ם) 1007/06 אטיאס נ' הרשות הפלסטינית (11.4.06).
11.
עוד טען משרד תגר כי פסק הדין בעניין יוחימיק סויג בהמשך ונקבע כי לא ניתן להסיק ממנו שניתן להמציא לעורך דין המייצג הנמען בהליך אחר רע"א 1947/91 סיריל שטיין נ' דוד מרקוס כץ, פ"ד מה(4) 705.
12.
לאחר הגשת תגובתו הגיש משרד עו"ד תגר
הודעה מיום 6.5.15 לפיה נמסר למשרד כי כתב התביעה הומצא ביום 5.5.15 לכתובתה של הנתבעת 3 במשרדיה באזור. ההודעה על כך נמסרה למשרד תגר על ידי הנתבעת 3 אשר מיוצגת על ידי משרד תגר בהליך אחר.
13.
התובע הגיש תשובתו להודעה וטען כי ההודעה ממשרד תגר מלמדת כי המשרד עומד בקשר עם כלל הנתבעים ומהווה כתובת להמצאה עבורם. כאשר משרד תגר אינו מציין בהודעתו מי אצל הנתבעת 3 הודיע לו על קבלת התביעה ומדוע עודכן על קבלתו אם הוא אינו מייצג בו. עוד טען התובע כי גם לאחר שליחת ההודעה הוציא משרד תגר זימון לישיבת דירקטוריון מטעמו של הנתבע 4.
דיון והכרעה
14.
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובפסיקה הרלוונטית אני קובעת כי דין הבקשה להידחות, ולהלן אציין נימוקי.
15.
תקנה 477 לתקנות קובעת: "ההמצאה תהא ככל האפשר מבחינה מעשית לנמען גופו, אולם אם יש לו מורשה לקבלת כתבי בית דין לשם המצאה לפי תקנות אלה – דיה ההמצאה למורשה, ואם יש לו עוה"ד, דיה המצאה לעו"ד או למתמחה שלו, או בהנחה ובמשרדו, והכל אם לא הורה בית משפט הוראה אחרת".
16.
בספרו של גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה 11, בעמ' 436-437 נכתב בעניין המצאה לעוה"ד כך: "יש להוכיח כי משרד הפרקליטים שבו בוצעה ההמצאה אכן מייצג את הנמען...".
17.
במקרה הנדון לא הוכיח התובע כי משרד תגר מייצג את הנתבעים. ראשית אציין כי כל הטענות העובדתיות שהועלו על ידי התובע לא נתמכו בתצהיר מטעמו ודי בכך כדי לדחות את בקשתו.
18.
יתרה מהאמור ובהתאם לפסיקה אין די בכך שהנתבעים עושים שימוש בשירותיו של עו"ד טרם ההליך כדי להוכיח כי שכרו את שירותיו לצורך ניהול התביעה. לעניין זה ראו החלטתה של כבוד השופטת חיות בעניין רעא 5448/14 חב' אלגיר טכנולוגיות (2003) בע"מ נ' עמית לדרמן מתוקף תפקידו ככונס נכסים על יתרות ים של חברת אינובד פתרונות בע"מ (5.10.2014) :

"תקנה 477 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, קובעת כי "ההמצאה תהא ככל האפשר מבחינה מעשית לנמען גופו ... ואם יש לו עורך דין, דיה ההמצאה לעורך הדין ... והכל אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת". הכלל המגולם בהוראת תקנה
477 הוא, אם כן, כי ככל האפשר מבחינה מעשית יש להמציא את כתב בי הדין לנמען גופו וכן נקבע בה כי ניתן להמציאו לעורך דינו, אם יש לו עורך-דין המייצגו באותו ההליך. לעניין ההמצאה לעורך-דין נפסק לא אחת כי בלא הרשאה פורמאלית, אין עורך דין מוסמך לפעול בשמו של לקוח, וכי שאלת קיומה של הסמכה כזו היא שאלה שבעובדה הטעונה הוכחה (רע"א 842/00 רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ נ' צויקל, [פורסם בנבו] פסקה 6 (2.7.2000)."
19.
והמשך
"ויודגש - אין לשלול את האפשרות כי לקוח השוכר את שירותיו של עורך-דין כדי להשיב למכתב דרישה המופנה נגדו אכן יסמיך את אותו עורך-דין ואף ייתן בידו ייפויי-כח לייצגו ככל שבעקבות אותה דרישה ינקוט הדורש הליך משפטי נגדו. אולם אין מדובר בהסמכה אוטומטית וככלל שמורה ללקוח הזכות להחליט - לאחר קבלת כתבי בי-דין לידיו בהמצאה כדין - האם ברצונו כי אותו עורך-דין ייצג אותו גם בהליך המשפטי על כל הכרוך בכך, או שמא רצונו בייצוג של עורך-דין אחר לצורך ההליך. לכן ואף שמקובל עלי כי בהתקיים נסיבות מתאימות ניתן יהיה להגיע למסקנה שהלקוח הסמיך מראש את עורך-הדין אשר טיפל בעניין טרום ההליך, לייצגו גם בהליך לכשיינקט - הסמכה כזו טעונה הוכחה ובנסיבות המקרה שלפנינו הדבר לא הוכח".
(ההדגשה הוספה – ע.ר.).
20.
במקרה הנדון לא הוכיח התובע כי הנתבעים הסמיכו את משרד עו"ד תגר
לייצג את הנתבעים במסגרת ההליך הנדון, ואף אם יוכח כי ניהלו תכתובות בשמם טרם הגשת התביעה אין די בכך כדי להוכיח כי הם מייצגים אותם גם במסגרת התובענה הנדונה.
21.
עוד אציין כי בשים לב כי לנתבעים כתובת מגורים ידועה בישראל והמדובר בנתבעים אשר אין קושי בביצוע המצאה לידיהם אין מקום, בנסיבות אלו, לקבוע כי משרד תגר, אשר שב וחזר על הודעתו כי אינו מייצג הנתבעים בתביעה הנדונה, מהווה מורשה להמצאת התביעה לידי הנתבעים.
22.
אציין כי אין בהודעת משרד תגר כי הנתבעת 3 הודיעה לו על קבלת התביעה, כי לקבל טענת התובע כי יש בהודעה זו כדי להוכיח ייצוג נתבעת זו על ידי משרד תגר.
23.
בנסיבות העניין הבקשה נדחית.
24.
בנסיבות העניין לא מצאתי לנכון לפסוק הוצאות.


ההחלטה ניתנה על ידי בשבתי כרשמת.
ניתנה היום, ב' סיוון תשע"ה, 20 מאי 2015, בהעדר הצדדים.

א בית משפט מחוזי 45536-03/15 תומר גולדברג נ' אבי פיאטוק אחזקות בע"מ, סיגל קוטלר- לוי אחזקות בע"מ, סבון של פעם תעשיות בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 20/05/2015)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן