דוד אביטל, חוות אביטל בע"מ - עוף העמק החדש, שותפות מוגבלת, עוף העמק שיווק 2009 בע"מ ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
דוד אביטל חוות אביטל בע"מ עוף העמק החדש שותפות מוגבלת עוף העמק שיווק 2009 בע"מ
 
דוד אביטל, חוות אביטל בע"מ - עוף העמק החדש, שותפות מוגבלת, עוף העמק שיווק 2009 בע"מ ואח'
תיקים נוספים על דוד אביטל | תיקים נוספים על חוות אביטל בע"מ | תיקים נוספים על עוף העמק החדש | תיקים נוספים על שותפות מוגבלת | תיקים נוספים על עוף העמק שיווק 2009 בע"מ |

21573-02/12 א     09/07/2015
א 21573-02/12 דוד אביטל, חוות אביטל בע"מ נ' עוף העמק החדש, שותפות מוגבלת, עוף העמק שיווק 2009 בע"מ ואח'
בית משפט השלום בצפתת"א 21573-02-12 אביטל ואח'
נ' עוף העמק החדש
, שותפות מוגבלת
ואח'
תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני

בפני

כבוד השופטת
רבקה איזנברג


תובעים

1
.
דוד אביטל

2
.
חוות אביטל בע"מ


נגד


נתבעות

1. עוף העמק החדש
, שותפות מוגבלת
2. עוף העמק שיווק 2009 בע"מ
3. רמי לוי שווק השקמה בע"מ
4. עמיר - דגן מכון תערובתהחלטה

החלטה זו ניתנת בהמשך להסכמת הצדדים מיום 24.6.15 .

1.
לפניי בקשת הנתבעות לזימון העד מר דורון עוזרי (להלן:"עוזרי"),וזאת לאחר שלמעשה הסתיימה שמיעת העדים שתצהירהם הוגשו (או שהצדדים ביקשו בעבר לזמנם להעיד) והנתבעות עתרו, כי ייקבע מועד נוסף להעדת עוזרי.

בבקשה הפנו הנתבעות לטענות הגנתן כפי שהועלו
בבקשת הרשות להתגונן שהגישו ובין היתר,לטענה כי התובע 1 (להלן:"אביטל"), והנתבעת 1 (להלן :"עוף העמק"), הגיעו בחודש יולי 2010 להסכם פשרה ולפיו תשלם עוף העמק לאביטל סכום של 180,622 ₪
לסילוק סופי, מלא ומוחלט של טענות אביטל כנגד עוף העמק. לפיכך טענו הנתבעות, כי מחודש יולי 2010 ואילך, עוף העמק איננה קשורה עוד עם אביטל בהסכם, ואביטל איננו רשאי לבוא בדרישה לתשלום מדגר נובמבר 2010, הוא המדגר שבמוקד התביעה שבנדון.

הנתבעות הפנו לדברי אביטל בחקירתו מהם עלה,לטענתן, כי האחרון הודה שקיבל את סכום הפשרה, אולם זה נועד לטענתו,לכיסוי מדגר ספציפי – יולי 2010 ולא לסילוק סופי ומוחלט של כל הטענות כלפי עוף העמק.הנתבעות טענו כי
למרות שבתחילה אביטל לא הכיר בהתחשבנות עם עוף והוד ועם המנכ"ל עוזרי, הרי שאישר כי סיפק לעוזרי עופות. (סעיפים 14-13 לבקשה). לטענת הנתבעות, בין מדגר יולי למדגר נובמבר- מושא התביעה, ישנו מדגר נוסף- מדגר ספטמבר שהוא הרווחי ביותר. לטענתן, אביטל הודה כי במדגר זה לא שיווק לעוף העמק ואף לא לעוף והוד. (סעיפים 20-16 לבקשה). לפיכך טוענות הנתבעות,יש להגיע למסקנה על פיה בחודשים אוגוסט וספטמבר ראה אביטל את הסכם השיווק כאילו הסתיים, ואין לו מחויבת לשווק עוד פטמים לעוף העמק ואף לא לעוף והוד. מכאן לטענת הנתבעות, חיזוק לטענה ולפיה התשלום לאביטל ביולי 2010 אכן נועד לסילוק סופי ומוחלט של כל טענות אביטל. עוד נטען כי אם קיימת חובה על עוף העמק לרכוש בנובמבר כטענת אביטל,הרי שדין שווה יש להחיל גם ביחס לחודש ספטמברואולם, לגביו הודה כאמור אביטל, כי לא שיווק לעוף ועמק ולא לעוף והוד.

3.
התובעים התנגדו לבקשה מן הטעם של הרחבת חזית והיעדר רלוונטיות. לטענתם בבקשת הרשות להתגונן לא הועלתה כלל טענה שנוגעת להפרה לכאורה של התובעים ביחס למדגר חודש ספטמבר.

הכרעה
:

4.
הכלל הוא כי על בעל דין להביא את כל ראיותיו כמקשה אחת. ראו דברי כב' השופט א' ריבלין ברע"א 2137/02
אליהו ממן נ' פז חברת נפט בע"מ (טרם פורסם), בהחלטתו מיום 30.7.02 כדלקמן:
"הכלל לענין הגשתן של ראיות לבין המשפט הוא, כי בעל דין צריך להגישן ב'חבילה אחת'".
בכדי לסטות מן הכלל הנ"ל, על בית המשפט להתחשב באופי הראייה שמבוקש לצרפה ובשלב בו מוגשת הבקשה. ככל שההליך נמצא בשלב מוקדם- כך יטה בית המשפט להיעתר לצירוף הראיה החדשה:
"בשאלת הגשתן של ראיות נוספות, יתחשב בית המשפט, בין היתר, באופי הראיה הנוספת, האם היא "פשוטה"; מהו השלב אליו הגיע המשפט; ככל שהמשפט מצוי בשלב מתקדם יותר כן יטה בית המשפט שלא לקבל את הראיה; יש לבחון גם האם הצד המבקש את הבאת הראיה הנוספת ידע או היה עליו לדעת על קיומה של ראיה זו בשלב מוקדם יותר".

5.
לא מצאתי כי התקיימו הטעמים המצדיקים סטיה מסדרי הדין והתרת הגשת ראיה נוספת זו באיחור. לצורך בחינת בקשה מסוג זה,יש לבחון בראש ובראשונה, האם הראיות החדשות אותן מבוקש להוסיף,רלונטיות והאם יש בכוחן להשפיע על ההכרעה בהליך (דהיינו,יש לשקול את מהותיות הראיות הנוספות והשפעתן האפשרית על תוצאות ההליך). כן יש לבחון, מה הוא הטעם לאי הבאת הראיות בשלב מוקדם יותר והאם לא ניתן היה להשיגן בשקידה סבירה יותר (ראה למשל:
בר"ע (מחוזי י-ם) 305/04
שוקרי נ' עבד אלרחמאן עאנאני).


6.
ככל שעדותו של עוזרי הייתה יכולה לסייע לנתבעות להוכחת הטענה כי הסך של 180,622 ששולם לאביטל היה לסילוק סופי של כל תביעותיו ולסיום היחסים עם עוף העמק,ייתכן שהיה מקום להיעתר לבקשה,אם כי בכפוף ובתנאי של תשלום הוצאות משפטיות משמעותיות בגין השלב המאוחר בו הוגשה הבקשה.יחד עם זאת, דורון עוזרי הינו מנכ"ל עוף והוד ולא בעל תפקיד בעוף העמק. משכך לא ברור כיצד עדותו חיונית לשם הוכחת אותו סיכום נטען מיולי 2010 ואילך. בסעיף 20 לבקשה נטען כי הדברים שעלו מחקירת אביטל מחזקים את המסקנה שבחודשים אוגוסט- ספטמבר ראה אביטל את הסכם השיווק כאילו הסתיים ולכן אינו מחויב כלפי עוף ועמק. אם כך,די שהנתבעות יפנו בסיכומיהן לדברי אביטל,מהם הן סבורות כי ביה"מ יוכל להגיע למסקנה הנטענת על ידן.
יחד עם זאת,לא השתכנעתי כי זימונו של עוזרי רלוונטי להוכחת סיכום ספציפי שבוצע, גם לגרסת הנתבעות,עם נציגי עוף העמק ולא עם עוף והוד
. בחקירתו הראשית של מנוחין ששימש מנהל בעוף העמק, נשאל האם העביר למר סיידוף מידע לפיו הסכום של 180,000 ₪ כפשרה מהווה ויתור מצד אביטל
על כל זכויות עתידיות כלפי עוף העמק.מנוחין השיב כי לא קיים הסכם שכזה. (עמ' 5 שורות 32-29). בעמ' 6 שורה 5 ציין מנוחין במפורש כי הפיצוי שניתן, היה עבור אותו מדגר ספציפי משום שאביטל טען שנאלץ למכור במחירים זולים יותר. בחקירתו הנגדית שב והדגיש כי הפיצוי ניתן בתקופה שבה הפעילה עוף העמק את המשחטה. (עמ' 6 שורה 20, ושורה 23). בעמ' 7 שורות 8-7 אישר מנוחין כי המדובר במדגר יולי בלבד. כמו כן יצוין כי בחקירת סיידוף בפני
כב' הרשמת נשאל מי סגר מול אביטל את הסכם הפשרה והלה השיב כי מנוחין הוא שסגר את הפשרה. (עמ' 5 שורות 28-27). סיידוף חזר על דברים אלה בחקירתו לפניי עת נשאל ממי שמע על אודות הסיכום הנטען והשיב תחילה כי מאבי מנוחין. מיד לאחר מכן נשאל האם היה מישהו אחר שסוכם איתו והשיב בשלילה. (עמ' 30 שורות 17-9). לאור האמור,ברי כי עוזרי לא היה שותף לסיכום בעניין בין עוף העמק לאביטל ואין בהעדתו לגבי מחדלים נטענים מצד אביטל,ביחס למדגר ספטמבר,כדי לסייע להוכחת הטענה ביחס לפשרה עם עוף העמק בחודש יולי.

7.
אבהיר כי איני קובעת מסמרות
באשר לעצם טענת הנתבעות ביחס לפשרה הנטענת וייתכן שבסיכומהן יצליחו הנתבעות לשכנע שמדברי אביטל אכן משתמע ומסתבר כי יש לקבל את טענתן וכי המדובר היה בהסכם שסיים את מערכת היחסים בינהם. יחד עם זאת,לא מצאתי כי עדותו של עוזרי רלוונטית בנסיבות,להוכחת טענתן.

בסעיף 24 לבקשתן טענו הנתבעות כי עדותו של עוזרי נחוצה :"לצורך הוכחת הטענה כי פנתה עוף והוד לאביטל, אולם זה סירב לשווק לה עופות". הכוונה היא לשיווק בחודש ספטמבר 2010. טענה זו כשלעצמה (בלי קשר לטענת הסכם הפשרה),היא אכן טענה שיכולה הייתה להיות מוכחת באמצעות עוזרי שכן מדובר בשיווק לעוף והוד בראשה עומד עוזרי. אלא שטענה מעין זו אינה קשורה לעצם הפשרה הנטענת שנערכה בין אביטל לעוף העמק באמצעות מנוחין. באשר לעצם הטענה, הרי בכל מקרה היא מהווה הרחבת חזית ולכן אין להתירה:

הנתבעות לא טענו בבקשת רשות להתגונן וגם לא בתצהיר עדות ראשית של סיידוף כאילו אביטל סירב לשווק פטמים לעוף והוד. אם היה ספק בדבר היותה של טענה זו הרחבת חזית, די אם אפנה לסעיף 4 לתגובת הנתבעות עצמן מיום 3.5.15 לבקשת התובעים לצירוף תצהירו של עוזרי ובקשה לזימונו לחקירה (כזכור לאחר מכן היה הסדר דיוני בדבר משיכת התצהיר) שם ציינו הנתבעות כך: " כפי שעלה במהלך בירור ההליך, התובעים הם שהפרו התחייבותם לרכוש עופות, בכמות שהוסכמה, במדגר מוקדם יותר – הוא מדגר ספטמבר 2010, ועל כן, אליבא ד'נתבעים, לא קמה לנתבעים כל חבות כלפי התובעים, במועדים הרלוונטיים. מידע זה, לא ידוע היה לנתבעים עת היה ההליך בחיתוליו, ועל כן, לא נטענה במסגרת בקשת הרשות להתגונן". כלומר הנתבעות עצמן הודו כי בבר"ל לא העלו טענה זו ולכן,ברי כי אינן יכולות להרחיב את החזית ולהעלות את הטענה עתה.

8.
זאת ועוד, המדובר בטענה עובדתית אשר לכאורה עומדת בניגוד לטענות הנתבעות בבר"ל. בתצהירו של סיידוף בבר"ל בסעיף 18 נכתב כי אביטל לא הביע התנגדות להעברת הזכויות לעוף והוד לשיווק המדגרים ממועד ההודעה (30.6.10)
ואילך, ובהתאם לכך: "החל, בפועל, בשיווק, במישרין אל עוף והוד".סיידוף חזר על דברים דומים בסעיף 22 לתצהיר עדות ראשית מטעמו: "יתרה מזאת, אביטל , החל, בפועל, בשיווק עופות, במישרין , אל עוף והוד, אשר קלטה ממנו את העופות!" בסעיף 25 הגדיל סיידוף לעשות וטען כי אביטל המשיך ושיווק לעוף והוד פטמים בהיקפים גדולים אשר לפי מיטב ידיעת המצהיר מסתכמים בכמעט מיליון ₪.

9.
לסיכום משעדות עוזרי אינה רלונטית להוכחת הפשרה הנטענת, בצירוף העובדה שלא ניתן להעיד את עוזרי בנוגע לסירוב אביטל לשיווק מדגרים מן הטעם שטענה זו כשלעצמה,מהווה הרחבת חזית ואף נוגדת את גרסת הנתבעות בהגנתן, אין מקום להיעתר לבקשה (וזאת אף מבלי להתייחס לשיהוי הרב ולמחדל בהגשת הבקשה רק עתה ולא במועד הגשת תצהירי הנתבעות.


בהתאם,אני מורה על דחיית הבקשה.10.
אני מורה על הגשת סיכומים:

התובעים יגישו סיכומים תוך 30 יום.
הנתבעות תגשנה סיכומים 30 יום לאחר מכן.
ימי הפגרה באים במניין.

התיק יובא למתן

פסק דין
לאחר הגשת הסיכומים.
ניתנה היום, כ"ב תמוז תשע"ה, 09 יולי 2015, בהעדר הצדדים.

א בית משפט שלום 21573-02/12 דוד אביטל, חוות אביטל בע"מ נ' עוף העמק החדש, שותפות מוגבלת, עוף העמק שיווק 2009 בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 09/07/2015)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן