דוד אביטל, חוות אביטל בע"מ - עוף העמק החדש, שותפות מוגבלת, עוף העמק שיווק 2009 בע"מ ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
דוד אביטל חוות אביטל בע"מ עוף העמק החדש שותפות מוגבלת עוף העמק שיווק 2009 בע"מ
 
דוד אביטל, חוות אביטל בע"מ - עוף העמק החדש, שותפות מוגבלת, עוף העמק שיווק 2009 בע"מ ואח'
תיקים נוספים על דוד אביטל | תיקים נוספים על חוות אביטל בע"מ | תיקים נוספים על עוף העמק החדש | תיקים נוספים על שותפות מוגבלת | תיקים נוספים על עוף העמק שיווק 2009 בע"מ |

21573-02/12 א     20/07/2015
א 21573-02/12 דוד אביטל, חוות אביטל בע"מ נ' עוף העמק החדש, שותפות מוגבלת, עוף העמק שיווק 2009 בע"מ ואח'
בית משפט השלום בצפתת"א 21573-02-12 אביטל ואח'
נ' עוף העמק החדש
, שותפות מוגבלת
ואח'
תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני

בפני

כבוד השופטת
רבקה איזנברג


תובעים

1
.
דוד אביטל

2
.
חוות אביטל בע"מ


נגד


נתבע
ות

1. עוף העמק החדש
, שותפות מוגבלת
2. עוף העמק שיווק 2009 בע"מ
3. רמי לוי שווק השקמה בע"מ
4. עמיר - דגן מכון תערובתהחלטה

1.
לאחר שעיינתי בבקשה ועל מנת שלא לחייב את הנתבעות בהוצאות ,שוכנעתי כי יש לדחות את הבקשה על אתר,ללא צורך בהעברתה לתגובה.

תקנה 520 לתקנות קובעת כדלקמן: "ענינים אחדים התלויים ועומדים בבית משפט אחד וכרוכות בהם שאלות דומות של משפט או של עובדה, רשאי בית המשפט או הרשם, לפי שיקול דעתו, להורות על איחודם, בין לפי בקשת אחד מבעלי הדין ובין מיזמת עצמו, ובתנאים שייראו לו".

אכן, אחד הרציונאלים שעומדים בבסיס התקנה הנ"ל הוא קידום יעילות הדיונים ומניעת החלטות סותרות. עם זאת, לבית המשפט שיקול דעת רחב, ובין יתר השיקולים שישקול בית המשפט הוא השלב בו מצויות שתי התביעות.
ראו דברי כב' השופטת ד' דורנר

רע"א 210/00 טל שלומוביץ ו197- אח' נ' שיכון עובדים בע"מ פד"י נד
(2) 69
) (דברים הרלוונטיים לענייננו,גם אם נאמרו ביחס לאיחוד עם תביעה שכנגד):

"בענייננו, יש אמנם טעם בבקשת המשיבה לאחד את הדיון לאור העובדה שבשתי התביעות מדובר באותם בעלי-דין ובאותו הסכם. ברם, המשיבה לא הגישה את התביעה שכנגד אלא ארבע שנים לאחר הגשת התביעה העיקרית, והתביעות מצויות, כאמור, בשלבים דיוניים שונים. בנסיבות אלה, צודקים המבקשים בטענתם, כי לא יהיה זה הוגן כלפיהם לאחד את הדיון, באשר איחוד הדיון יעכב את בירור התביעה העיקרית ויאריכו ללא צורך. לאור האמור לעיל, יש לבטל את החלטת בית-המשפט המחוזי ולהורות על בירור התביעות בנפרד."(הדגשה שלי ר.א).

וראו גם דברי כב' השופט י' עמית ב- ברע (חי') 1781/07 סלמאן קדמני נ' מוחמד סעיד שואח:

"מעבר לנדרש אומר, כי אחד השיקולים שרשאי בית המשפט לשקול בבואו לדון בבקשה לאיחוד עניינים, הוא השלב הדיוני בו נמצאת כל אחת מהתביעות, והאם האיחוד ביניהן עשוי לגרום לסרבול ולעיכוב הדיון בתביעה המתקדמת -
רע"א 210/00 שלומוביץ נ' שיכון עובדים בע"מ פ"ד נד
(2) 69 (2000). לפיכך, יש ממש בנימוקיו של בית המשפט קמא ואיני רואה טעם להתערב בשיקול דעתו, מה עוד, שייתכן כי הכרעה בתביעה הראשונה תיצור פלוגתא פסוקה או מעשה בי-דין, שייתרו
את הצורך לברר את התביעה השניה, כולה או מקצתה
." (הדגשה שלי ר.א)

2.
בעניינינו המדובר בתביעה שהוגשה בשנת 2012. הדיון בתיק הסתיים(!!!), ניתנה הוראה להגשת סיכומים והתיק עומד לפני מתן

פסק דין
. כפי שעולה מסעיף 6 לבקשה זו, בתביעה החדשה עתרה עוף העמק לצו הצהרתי המופנה כלפי התובע בתביעה זו על פיו יקבע כי הסדר הפשרה מיולי 2010 הביא בזמנו לסילוק סופי ומוחלט של ההתקשרות בין הצדדים. אין חולק כי טענה זו ,כשלעצמה,הועלתה עוד בבקשת רשות להתגונן שהגישו הנתבעות ביום 29.10.12, ועל כך הינה חלק מהטענות שמימלא יוכרעו בפסק הדין העומד להינתן בתביעה דנן. זאת ועוד, כבר אז, ולאחר שניתנה הרשות להתגונן, יכולה הייתה עוף העמק להגיש תביעה שכנגד, או תביעה נפרדת, ולבקש איחוד התובענות וטענותיה לעניין מועד המצאת מסמכים או ניהל מו"מ אינם מצדיקים איחוד עם תביעה שהוגשה בשלב כה מאוחר. (עוף העמק יכולה הייתה לדרוש מסמכים מייד עם מתן הרשות להתגונן ובמסגרת הליכים מקדמיים בתיק).

הדיון בתיק הסתיים והוא עומד לפני מתן

פסק דין
. לפיכך,קבלת הבקשה בשלב זה מנוגדת לעמדת הפסיקה ואף תגרום עוות דין לתובעים,אשר זכאים כי מתן

פסק דין
בתביעה שהגישו ,לא יעוכב עוד.

לנוכח כל האמור, הבקשה נדחית.ניתנה היום, ד' אב תשע"ה, 20 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


א בית משפט שלום 21573-02/12 דוד אביטל, חוות אביטל בע"מ נ' עוף העמק החדש, שותפות מוגבלת, עוף העמק שיווק 2009 בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 20/07/2015)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן