אריק ארץ - נאיה שוחר

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אריק ארץ נאיה שוחר
 
אריק ארץ - נאיה שוחר30393-08/15 רעא     20/08/2015תיקים נוספים על אריק ארץ
תיקים נוספים על נאיה שוחר
רעא 30393-08/15 אריק ארץ נ' נאיה שוחר
בית המשפט המחוזי מרכז-לודרע"א 30393-08-15 ארץ נ' שוחר
תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני

בפני

כבוד השופטת
ורדה פלאוט


מבקשים

אריק ארץ


נגד


משיבים

נאיה שוחרהחלטה

1.
בפני
בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בפתח תקווה מיום 29.07.15 (כב' הרשמת הבכירה איילת הרץ- טופז- אחיעזר) אשר קבע כי תביעה שהגישה המבקשת אינה ראוייה להתברר בסדר דין מקוצר וע"כ הורה על מחיקת הכותרת "בסדר דין מקוצר" ועל דיון בסדר דין מהיר. עוד נקבע כי בקשת הרשות להגן שהגישה המשיבה תהווה כתב הגנה.

2.
רקע כעולה בהחלטת בימ"ש קמא-

המבקש הינו עורך דין. בכתב התביעה שהגיש המבקש בסדר דין מקוצר נטען כי המשיבה התחייבה לשלם לו שכר טרחה ע"פ התוצאות בתיק שניהל עבורה ובהתאם לכך הוגשה התביעה. המשיבה
מצידה הגישה בקשה למחיקת הכותרת "בסדר דין מקוצר" מהטעם שביום הגשת התביעה טרם קיבלה כל פיצוי וע"כ לא קיים סכום ממנו ניתן לגזור את שכר הטרחה, ומכאן כי סכום התביעה אינו יכול להיחשב כסכום קצוב.
המבקש טען כי מדובר בסכום קצוב שכן ניתן להגיע אליו ע"י חישוב אריתמטי.
נקבע כי אין חולק שהתביעה מוגשת על יסוד חוזה בין הצדדים, הסכם שכר הטרחה הקובע את שכרו של המבקש באחוזים מהסכום הפסוק ע"פ השלב בו נפסק. ואולם, במקרה זה סכום הפיצוי טרם נפסק (שכן ייצוגו של המבקש הופסק טרם סיום הדיון בתיק), וע"כ לא ניתן לחשב את סכום שכר הטרחה.
אף המבקש עצמו ציין כי יש לחייב את המשיבה "בהתאם לטיפול המשפטי שנעשה בעניינה של הנתבעת המוערך בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ" (ההדגשה שלי ו.פ). מכאן, שמדובר בשכר ראוי ולא בסכום קצוב הניתן לחישוב אריתמטי.
לפיכך נקבע כאמור לעיל.

3.
תמצית טענות המבקש-

המבקש ייצג את המשיבה היטב ואף על פי כן נדרש להפסיק ייצוגו באופן מיידי, וזאת על מנת שלא לשלם את שכרו. למבקש מגיע שכר טרחה על פי השעות שהשקיע וע"פ אחוזים מהפיצוי שיתקבל. שווי שעות העבודה הינו שכר ראוי הקבוע בדין בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימאלי המומלץ) תש"ס-2000).
שגה בית משפט בנסיבות אלה כאשר התעלם מהאמור בסעיף 12ה להסכם שכר הטרחה לפיו על המשיבה היה לשלם שכ"ט בהתאם לטיפול שנעשה עד להפסקת הטיפול בתיק. מדובר בסכום קצוב הקבוע בכללי לשכת עוה"ד, וע"כ מדובר בסכום קצוב הניתן לחישוב אריתמטי.


4.
דיון והכרעה-

לאחר שעיינתי בטענות המבקש מצאתי כי אין בהם ממש ודינן להידחות.

מדובר בתביעה לשכר טרחה טרם מתן

פסק דין
, וטרם סיום הטיפול המשפטי. מכאן, כי לא ניתן לחשב את שכר הטרחה באחוזים מתוך סכום בלתי ידוע, ומכאן כי אין מדובר בסכום קצוב.
גם אם נקבל את הטענה כי מדובר בשכר ראוי הנובע מכללי לשכת עורכי הדין, הרי שהטענה נסתרת מתוכה. שכר "ראוי" אינו יכול להיות סכום "קצוב". גם אם אין מחלוקת באשר לתעריף הקבוע בדין, ואינני סבורה כך שהרי מדובר בתעריף מינימאלי מומלץ, הרי שמספר השעות שהשקיע המבקש לטענתו בעבודה הקשורה לתיק נתון להערכת המבקש בלבד, וע"כ לא ניתן לערוך חישוב אריתמטי שיביא לתוצאה המהווה סכום קצוב.

5.
לפיכך, לא נפלה שגגה בהחלטת בימ"ש קמא, ודין הבקשה להידחות.

משלא התבקשה תגובת הצד שכנגד, אין צו להוצאות.


ניתנה היום, ה' אלול תשע"ה, 20 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.


רעא בית משפט מחוזי 30393-08/15 אריק ארץ נ' נאיה שוחר (פורסם ב-ֽ 20/08/2015)תיקים נוספים על אריק ארץ
תיקים נוספים על נאיה שוחר
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט