אביגיל שחטר פינק יעוץ פסיכולוגי - דוחות

בחרו את הדוח המתאים עבורכם על אביגיל שחטר פינק יעוץ פסיכולוגי

דוח מידע משפטי
 • איתור פס"ד והחלטות שאינן חסויות
 • ביהמ"ש לתביעות קטנות
 • ביהמ"ש לסכסוכי שכנים
 • ביהמ"ש השלום
 • ביהמ"ש המחוזי
 • ביהמ"ש העליון
 • תביעות ייצוגיות
 • מידע עדכני ומתעדכן 

₪ 69

לפני מע"מ
דוח + כל מסמכי החברה
 • נסח חברה רשמי
 • תעודת התאגדות חתומה
 • תקנון החברה
 • מסמכי הקצאת מניות
 • מסמכי העברת מניות
 • מסמכי מינוי דירקטורים
 • תיק מסמכי החברה סרוק וחתום
 • דוח פרטי חברה בעלים ודירקטורים 
 • מידע משפטי אודות החברה
 • רשימת דירקטורים ופרטיהם
 • רשימת בעלי המניות, החזקותיהם ופרטיהם
 • סה"כ ההון הרשום וחלוקת הון המניות 
 • שעבודים של החברה 
 • שינויים בתקנון (אם עודכנו שינויים) 
 • שמות קודמים לחברה
 • מידע על הגשת דוחות שנתיים
 • * לדוח יצורפו כל מסמכי החברה והנסח חתומים *

₪ 169

לפני מע"מ
דוח מידע עסקי
 • כולל נסח רשמי חתום דיגיטלית
 • מדד DataCheck על סיכון התקשרות עם החברה
 • בדיקת לקוחות מוגבלים בבנקים של החברה
 • בדיקת לקוחות מוגבלים בבנקים של בעלי החברה והדירקטורים
 • מידע על פירוק החברה או על חברות מחזיקות בה
 • מידע על פשיטות רגל של בעלי המניות בחברה
 • מידע על תיקים בהוצל"פ של בעלי המניות בחברה
 • מידע משפטי רלוונטי
 • מודיעין עסקי - כל מידע רלוונטי ממקורות גלויים
 • מסקנות AI בהתאמה אישית

₪ 199

לפני מע"מ
דוח עסקי מלא + מסמכי החברה
 • מכיל את דוח פרטי חברה
 • מדד DataCheck על סיכון התקשרות עם החברה
 • בדיקת לקוחות מוגבלים בבנקים של החברה
 • בדיקת לקוחות מוגבלים בבנקים של בעלי החברה והדירקטורים
 • מידע על פירוק החברה או על חברות מחזיקות בה
 • מידע על פשיטות רגל של בעלי המניות בחברה
 • מידע על תיקים בהוצל"פ של בעלי המניות בחברה
 • מידע משפטי רלוונטי
 • מודיעין עסקי - כל מידע רלוונטי ממקורות גלויים
 • מסקנות AI בהתאמה אישית
 • תיק מסמכי החברה סרוקים מרשם החברות

₪ 298

לפני מע"מ
דוח Due Diligence
 • מכיל נסח חברה רשמי חתום דיגיטלית
 • מכיל את מסמכי החברה (סרוקים) מיום היווסדה
 • מדד DataCheck על סיכון התקשרות
 • בדיקת לקוחות מוגבלים בבנקים של החברה
 • בדיקת לקוחות מוגבלים בבנקים של בעלי החברה והדירקטורים
 • מידע על פירוק החברה או על חברות מחזיקות בה
 • מידע על פשיטות רגל של בעלי המניות בחברה
 • מידע על תיקים בהוצל"פ של בעלי המניות בחברה
 • מידע משפטי רלוונטי
 • מידע על חברות שלובות וקשורות
 • מידע על חברות מוחזקות (חברות בנות)
 • מידע על אחזקות נוספות בחברות של בעלי המניות
 • מידע על מישכונים אישיים של בעלי המניות
 • מידע על בעלי מניות של חברות מוחזקות
 • מידע על חברות זרות קשורות במקלטי מס
 • מסקנות והמלצות בהתאמה אישית
 • סימנים מסחריים ופטנטים
 • פסקי דין והחלטות שהוסרו מהרשת
 • אזכורים שליליים ברשת
 • מדדים וטרנדים על החברה או מוצריה
 • מידע מרשתות חברתיות
 • מידע על גיוסים אחרונים לחברה
 • אזכורים שליליים תחת שם בעל מניות

₪ 779

לפני מע"מ