יגאל וששון שרותי צבע וגבס - דוחות

בחרו את הדוח המתאים עבורכם על יגאל וששון שרותי צבע וגבס

Due Diligence - בדיקה מקיפה
 • מכיל את דוח פרטי חברה
 • מכיל את דוח מידע עסקי
 • מכיל את דוח עסקי מלא
 • מדד DataCheck על סיכון התקשרות
 • מכיל את מסמכי החברה (סרוקים) מיום היווסדה
 • מידע על חברות שלובות וקשורות
 • מידע על חברות מוחזקות (חברות בנות)
 • מידע על אחזקות נוספות בחברות של בעלי המניות
 • מידע על מישכונים אישיים של בעלי המניות
 • מידע על בעלי מניות של חברות מוחזקות
 • מידע על חברות זרות קשורות במקלטי מס
 • מסקנות והמלצות בהתאמה אישית
 • סימנים מסחריים ופטנטים
 • פסקי דין והחלטות שהוסרו מהרשת
 • אזכורים שליליים ברשת
 • מדדים וטרנדים על החברה או מוצריה
 • מידע מרשתות חברתיות
 • מידע על גיוסים אחרונים לחברה
 • אזכורים שליליים תחת שם בעל מניות

₪ 498

לפני מע"מ
דוח עסקי מלא + מסמכי החברה
 • מכיל את דוח פרטי חברה
 • מדד DataCheck על סיכון התקשרות עם החברה
 • בדיקת לקוחות מוגבלים בבנקים של החברה
 • בדיקת לקוחות מוגבלים בבנקים של בעלי החברה והדירקטורים
 • מידע על פירוק החברה או על חברות מחזיקות בה
 • מידע על פשיטות רגל של בעלי המניות בחברה
 • מידע על תיקים בהוצל"פ של בעלי המניות בחברה
 • מידע משפטי רלוונטי
 • מודיעין עסקי - כל מידע רלוונטי ממקורות גלויים
 • מסקנות AI בהתאמה אישית
 • תיק מסמכי החברה סרוקים מרשם החברות

₪ 289

לפני מע"מ
דוח מידע עסקי
 • מכיל את דוח פרטי חברה
 • מדד DataCheck על סיכון התקשרות עם החברה
 • בדיקת לקוחות מוגבלים בבנקים של החברה
 • בדיקת לקוחות מוגבלים בבנקים של בעלי החברה והדירקטורים
 • מידע על פירוק החברה או על חברות מחזיקות בה
 • מידע על פשיטות רגל של בעלי המניות בחברה
 • מידע על תיקים בהוצל"פ של בעלי המניות בחברה
 • מידע משפטי רלוונטי
 • מודיעין עסקי - כל מידע רלוונטי ממקורות גלויים
 • מסקנות AI בהתאמה אישית

₪ 197

לפני מע"מ
נסח חברה פלוס
 • * נסח רשמי חתום דיגיטלית *
 • מידע משפטי אודות החברה
 • פרטים על החברה
 • רשימת דירקטורים ופרטיהם (שם, ת"ז, כתובת) 
 • רשימת בעלי המניות, החזקותיהם ופרטיהם (שם, ת"ז, כתובת) 
 • סה"כ ההון הרשום וחלוקת הון המניות 
 • שעבודים של החברה 
 • שינויים בתקנון (אם עודכנו שינויים) 
 • שמות קודמים לחברה
 • מידע על הגשת דוחות שנתיים

₪ 89

לפני מע"מ
דוח מידע משפטי
 • איתור פס"ד והחלטות שאינן חסויות
 • ביהמ"ש לתביעות קטנות
 • ביהמ"ש לסכסוכי שכנים
 • ביהמ"ש השלום
 • ביהמ"ש המחוזי
 • ביהמ"ש העליון
 • תביעות ייצוגיות
 • מידע עדכני ומתעדכן 

₪ 69

לפני מע"מ