מדינת ישראל/משרד הבריאות , קופת חולים לאומית , מרכז רפואי מדיקל העמק בע"מ , ש.ר.ם שרות רפואי מתקדם בע"מ , ד"ר ודס אריה - דוחות

בחרו את הדוח המתאים עבורכם על מדינת ישראל/משרד הבריאות , קופת חולים לאומית , מרכז רפואי מדיקל העמק בע"מ , ש.ר.ם שרות רפואי מתקדם בע"מ , ד"ר ודס אריה

דוח קרדיטצ'ק על תאגיד
 • מידע כללי על החברה
 • בדיקת חשבונות מוגבלים בבנקים
 • מידע מהוצל"פ
 • מידע מרשות המסים
 • מידע על פשיטות רגל
 • מידע על פירוק חברה
 • מידע על חדלות פרעון וצווי כינוס
 • בדיקת ענף ההתקשרות
 • מידע משפטי ופלילי
 • מידע רלוונטי אחר

₪ 85

לפני מע"מ
עץ בעלויות על תאגיד
  רשימת בעלי המניות בחברה
 • רשימת בעלי המניות של החברות המחזיקות
 • רשימת בעלי המניות של החברות המוחזקות

₪ 235

לפני מע"מ
דוח מידע משפטי על תאגיד
 • איתור פס"ד והחלטות שאינן חסויות
 • ביהמ"ש לתביעות קטנות
 • ביהמ"ש לסכסוכי שכנים
 • ביהמ"ש השלום
 • ביהמ"ש המחוזי
 • ביהמ"ש העליון
 • תביעות ייצוגיות
 • מידע עדכני ומתעדכן 


₪ 134

לפני מע"מ
דוח + כל מסמכי החברה
 • נסח חברה רשמי
 • תעודת התאגדות חתומה
 • תקנון החברה
 • מסמכי הקצאת מניות
 • מסמכי העברת מניות
 • מסמכי מינוי דירקטורים
 • תיק מסמכי החברה סרוק וחתום
 • דוח פרטי חברה בעלים ודירקטורים 
 • מידע משפטי אודות החברה
 • רשימת דירקטורים ופרטיהם
 • רשימת בעלי המניות, החזקותיהם ופרטיהם
 • סה"כ ההון הרשום וחלוקת הון המניות 
 • שעבודים של החברה 
 • שינויים בתקנון (אם עודכנו שינויים) 
 • שמות קודמים לחברה
 • מידע על הגשת דוחות שנתיים
 • * לדוח יצורפו כל מסמכי החברה והנסח חתומים *

₪ 169

לפני מע"מ
דוח מידע עסקי
 • כולל נסח חברה רשמי 
 • מדד DataCheck על סיכון התקשרות עם החברה
 • בדיקת לקוחות מוגבלים בבנקים של החברה
 • בדיקת לקוחות מוגבלים בבנקים של בעלי החברה והדירקטורים
 • מידע על פירוק החברה או על חברות מחזיקות בה
 • מידע על פשיטות רגל של בעלי המניות בחברה
 • מידע על תיקים בהוצל"פ של בעלי המניות בחברה
 • מידע משפטי רלוונטי
 • מודיעין עסקי - כל מידע רלוונטי ממקורות גלויים
 • מסקנות AI בהתאמה אישית

₪ 199

לפני מע"מ