תקות מורשת (ע"ר) - דוחות

בחרו את הדוח המתאים עבורכם על תקות מורשת (ע"ר)

Due Diligence - בדיקה מקיפה

 • מכיל את דוח פרטי חברה
 • מכיל את דוח מידע עסקי
 • מכיל את דוח עסקי מלא
 • מדד DataCheck על סיכון התקשרות
 • מכיל את מסמכי החברה (סרוקים) מיום היווסדה
 • מידע על חברות שלובות וקשורות
 • מידע על חברות מוחזקות (חברות בנות)
 • מידע על אחזקות נוספות בחברות של בעלי המניות
 • מידע על מישכונים אישיים של בעלי המניות
 • מידע על בעלי מניות של חברות מוחזקות
 • מידע על חברות זרות קשורות במקלטי מס
 • מסקנות והמלצות בהתאמה אישית
 • סימנים מסחריים ופטנטים
 • פסקי דין והחלטות שהוסרו מהרשת
 • אזכורים שליליים ברשת
 • מדדים וטרנדים על החברה או מוצריה
 • מידע מרשתות חברתיות
 • מידע על גיוסים אחרונים לחברה
 • אזכורים שליליים תחת שם בעל מניות

₪ 498

הנמכר ביותר

דוח עסקי מלא + מסמכי החברה

 • מכיל את דוח פרטי חברה
 • מדד DataCheck על סיכון התקשרות עם החברה
 • בדיקת לקוחות מוגבלים בבנקים של החברה
 • בדיקת לקוחות מוגבלים בבנקים של בעלי החברה והדירקטורים
 • מידע על פירוק החברה או על חברות מחזיקות בה
 • מידע על פשיטות רגל של בעלי המניות בחברה
 • מידע על תיקים בהוצל"פ של בעלי המניות בחברה
 • מידע משפטי רלוונטי
 • מודיעין עסקי - כל מידע רלוונטי ממקורות גלויים
 • מסקנות AI בהתאמה אישית
 • תיק מסמכי החברה סרוקים מרשם החברות

₪ 289

דוח מידע עסקי

 • מכיל את דוח פרטי חברה
 • מדד DataCheck על סיכון התקשרות עם החברה
 • בדיקת לקוחות מוגבלים בבנקים של החברה
 • בדיקת לקוחות מוגבלים בבנקים של בעלי החברה והדירקטורים
 • מידע על פירוק החברה או על חברות מחזיקות בה
 • מידע על פשיטות רגל של בעלי המניות בחברה
 • מידע על תיקים בהוצל"פ של בעלי המניות בחברה
 • מידע משפטי רלוונטי
 • מודיעין עסקי - כל מידע רלוונטי ממקורות גלויים
 • מסקנות AI בהתאמה אישית

₪ 197

דוח פרטי חברה

 • פרטים על החברה
 • רשימת דירקטורים ופרטיהם (שם, ת"ז, כתובת) 
 • רשימת בעלי המניות, החזקותיהם ופרטיהם (שם, ת"ז, כתובת) 
 • סה"כ ההון הרשום וחלוקת הון המניות 
 • שעבודים של החברה 
 • שינויים בתקנון (אם עודכנו שינויים) 
 • שמות קודמים לחברה
 • מידע על הגשת דוחות שנתיים
 • מידע משפטי גלוי אודות החברה

₪ 89

נסח חברה מרשם החברות

 • פרטי החברה
 • רשימת הדירקטורים
 • רשימת בעלי המניות
 • הקצאה ראשונית של ההון הרשום והמניות
 • שיעבודים לחברה
 • שמות קודמים לחברה
 • מסמך חתום דיגיטלית

₪ 33