פרימה אסטור ת"א, מלון , ת"א - דוחות

בחרו את הדוח המתאים עבורכם על פרימה אסטור ת"א, מלון , ת"א

עץ בעלויות

 • רשימת התאגידים בבעלות הנבדק
 • רשימת התאגידים בהן הנבדק מכהן כדירקטור
 • מתאים עבור אזרח ישראלי
 • מתאים עבור עוסקים מורשים
 • מתאים עבור עוסקים פטורים₪ 99

הנמכר ביותר

דוח בדיקת רקע

 • מידע על חשבונות מוגבלים
 • מידע מרשות המיסים
 • מידע מלשכת הוצאה לפועל
 • מידע על פשיטות רגל וכינוס נכסים
 • בדיקת תוקף רישיון הנהיגה
 • חשיפת שנת הלידה
 • מידע משפטי ופלילי
 • בדיקת מתחזים
 • מידע מרשתות חברתיות
 • פירוט נכסים ממושכנים בעבר או בהווה (בצירוף דוח רשמי)
 • פירוט החברות בבעלות הנבדק (עץ בעלויות)
 • פירוט החברות בהן הנבדק מכהן כדירקטור
 • בדיקת אחזקות בחברות זרות (מקלטי מס)
 • ניתוח אינדיקציות על איתנות פיננסית
 • מסקנות בהתאמה אישית
 • עבור דוח זה יש לספק פרטים נוספים על הנבדק
 • ו/או ו/או

₪ 359

דוח קרדיטצ'ק

 • מידע כללי
 • בדיקת חשבונות מוגבלים בבנקים
 • מידע מהוצל"פ
 • מידע מרשות המסים
 • מידע על פשיטות רגל וכינוס נכסים
 • בדיקת תוקף רישיון נהיגה
 • חשיפת שנת הלידה
 • מידע משפטי ופלילי (רק אם חד-משמעי)
 • מידע רלוונטי אחר₪ 198