מ.מ. ים סוף - פסקי דין ומידע משפטי

 
תוצאות מצד התובעים

לדוחות על מ מ ים סוף

 
תוצאות מצד הנתבעים
יוסף יוסף - מבואות ים סוף בע"מ
22357-06/10 רעצ     15/06/2010

מחמד קבהא - ים סוף נדל"ן בע"מ
49714.550000000 סעש     24/02/2021 23:59:00לדוחות על מ מ ים סוף
 
דיסקליימר
דאטהצ'ק מפרסמת מידע משפטי פומבי בלבד, המותר לפרסום על-פי חוק, ללא פרטים מזהים האסורים לפרסום (תעודות זהות וכיו"ב). חשוב לציין כי המידע מפורסם ללקוח ככתבו וכלשונו, בלא מניפולציות כלשהן.

כחלק מתפיסת החברה לאספקת מידע מהימן ללקוחותיה, פסקי דין פומביים המותרים לפרסום בישראל לא יוסרו, מאחר וזכותו של בעל דין לפרטיות נשקלת על-ידי בית המשפט כשמוגשת בקשה להטלת חיסיון בתיק.

דאטהצ'ק תכבד כמובן כל צו איסור פרסום שיובא לידיעתה, ותשמח לפעול לתיקון כל טעות שתובא לידיעתה בכל החלטה שיפוטית המוצגת באתר.