י.ש. דיפנס - פסקי דין ומידע משפטי

 
תוצאות מצד התובעים

לדוחות על י ש דיפנס

 
תוצאות מצד הנתבעים
גבר זיגיסמונד - מ. דיפנס
5950-01/09 תק     23/02/2009

שמוליק גזית - ת.ש.ישראל דיפנס בע"מ
51473.904761905 סעש     08/02/2022 23:59:00

אלמיהו בלצ'ה - אופק מ.ב.א.דיפנס בע"מ
4996.476190477 סעש     30/03/2022 23:59:00לדוחות על י ש דיפנס
 
דיסקליימר
דאטהצ'ק מפרסמת מידע משפטי פומבי בלבד, המותר לפרסום על-פי חוק, ללא פרטים מזהים האסורים לפרסום (תעודות זהות וכיו"ב). חשוב לציין כי המידע מפורסם ללקוח ככתבו וכלשונו, בלא מניפולציות כלשהן.

כחלק מתפיסת החברה לאספקת מידע מהימן ללקוחותיה, פסקי דין פומביים המותרים לפרסום בישראל לא יוסרו, מאחר וזכותו של בעל דין לפרטיות נשקלת על-ידי בית המשפט כשמוגשת בקשה להטלת חיסיון בתיק.

דאטהצ'ק תכבד כמובן כל צו איסור פרסום שיובא לידיעתה, ותשמח לפעול לתיקון כל טעות שתובא לידיעתה בכל החלטה שיפוטית המוצגת באתר.