ש.י.א. - סטור - פסקי דין ומידע משפטי

 
תוצאות מצד התובעים
סטור אנד מרקט בע"מ - יובל בלפר
13016-04/09 תאמ     16/08/2011

סטור.י.בע"מ - רחל ביטון
34387-05/18 תאח     02/07/2018

אלמשהדאוי קינג סטור בע"מ - עלי שאמי
44601.761904762 א     26/09/2021 23:59:00

אלמשהדאוי קינג סטור בע"מ - סאלם וקילי
28335.550000000 א     03/04/2022 23:59:00


לדוחות על ש י א סטור

 
תוצאות מצד הנתבעים
ולריו ראובן - סטור-ריטייל
2071/08 דמ     08/01/2009

מרסל סולומון - בזק סטור חיפה
38944-01/10 תק     08/07/2010

דסטה פרדה - מדיה סטור
41166-05/11 תק     18/01/2012

מימון ברוך פאר - "מגה סטור"
19100-12/11 תק     01/03/2012

דודו אבוטבול - בזק סטור (ח.צ)
26218-09/13 תק     08/01/2014לדוחות על ש י א סטור
 
דיסקליימר
דאטהצ'ק מפרסמת מידע משפטי פומבי בלבד, המותר לפרסום על-פי חוק, ללא פרטים מזהים האסורים לפרסום (תעודות זהות וכיו"ב). חשוב לציין כי המידע מפורסם ללקוח ככתבו וכלשונו, בלא מניפולציות כלשהן.

כחלק מתפיסת החברה לאספקת מידע מהימן ללקוחותיה, פסקי דין פומביים המותרים לפרסום בישראל לא יוסרו, מאחר וזכותו של בעל דין לפרטיות נשקלת על-ידי בית המשפט כשמוגשת בקשה להטלת חיסיון בתיק.

דאטהצ'ק תכבד כמובן כל צו איסור פרסום שיובא לידיעתה, ותשמח לפעול לתיקון כל טעות שתובא לידיעתה בכל החלטה שיפוטית המוצגת באתר.