מידע משפטי על חברת ח.י. ארזים חברה לבנין

 
תוצאות מצד התובעים
רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ - בנק לאומי לישראל בע"מ
2513/01 עא     04/08/2002

רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ - בנק לאומי לישראל בע"מ
2513/01 עא     04/08/2002

רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ - עמותת בנות בני ציון פרוייקטים חינוכיים לנוער
8741/01 א     17/08/2003

רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ - מסחר עוז-תא
79/06 בש     07/02/2007

רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ - עו"ד צבי שילה, עו"ד אילן שפירא
9061/04 בשא     13/01/2005

רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ - עו"ד צבי שילה, עו"ד אילן שפירא
9062/04 בשא     13/01/2005

רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ - עמותת בנות בני ציון פרוייקטים חינוכיים לנוער, אלי יוסף
8741/01 א     18/07/2001

רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ - מסחר עוז-תא
79/06 בש     04/09/2006

רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ - אלי כהן, לינדה כהן (חיות), מדייה סלייד בע"מ ואח'
23452-12/10 עא     23/05/2011

רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ - עיריית ירושלים
1405/13 עעמ     09/03/2014

רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ - עיריית ירושלים
5656/15 רעא     01/09/2015

רמות ארזים - חברה לבנין והשקעות בע"מ - מיכאל יבלינוביץ, עמותה למען חינוך תורני לבני חוץ לארץ
14658-11/18 תט     18/07/2019

רמות ארזים - חברה לבנין והשקעות בע"מ - מיכאל יבלינוביץ, עמותה למען חינוך תורני לבני חוץ לארץ
14657.388888889 תט     16/12/2020 23:59:00

רמות ארזים - חברה לבנין והשקעות בע"מ - מנהל הארנונה של עיריית פתח תקווה
38764.904761905 עמנ     01/09/2021 23:59:00לדוחות על ח י ארזים חברה לבנין
 
דיסקליימר
דאטהצ'ק מפרסמת מידע משפטי פומבי בלבד, המותר לפרסום על-פי חוק, ללא פרטים מזהים האסורים לפרסום (תעודות זהות וכיו"ב). חשוב לציין כי המידע מפורסם ללקוח ככתבו וכלשונו, בלא מניפולציות כלשהן.

כחלק מתפיסת החברה לאספקת מידע מהימן ללקוחותיה, פסקי דין פומביים המותרים לפרסום בישראל לא יוסרו, מאחר וזכותו של בעל דין לפרטיות נשקלת על-ידי בית המשפט כשמוגשת בקשה להטלת חיסיון בתיק.

דאטהצ'ק תכבד כמובן כל צו איסור פרסום שיובא לידיעתה, ותשמח לפעול לתיקון כל טעות שתובא לידיעתה בכל החלטה שיפוטית המוצגת באתר.