מידע משפטי על חברת סרגל א.א הנדסה ופרויקטים

 
תוצאות מצד התובעים


לא נמצאו פסקי דין על חברת סרגל א א הנדסה ופרויקטים

לדוחות על סרגל א א הנדסה ופרויקטים
 
תוצאות מצד הנתבעים


לא נמצאו פסקי דין על חברת סרגל א א הנדסה ופרויקטים

לדוחות על סרגל א א הנדסה ופרויקטים
 
דיסקליימר
דאטהצ'ק מפרסמת מידע משפטי פומבי בלבד, המותר לפרסום על-פי חוק, ללא פרטים מזהים האסורים לפרסום (תעודות זהות וכיו"ב). חשוב לציין כי המידע מפורסם ללקוח ככתבו וכלשונו, בלא מניפולציות כלשהן.

כחלק מתפיסת החברה לאספקת מידע מהימן ללקוחותיה, פסקי דין פומביים המותרים לפרסום בישראל לא יוסרו, מאחר וזכותו של בעל דין לפרטיות נשקלת על-ידי בית המשפט כשמוגשת בקשה להטלת חיסיון בתיק.

דאטהצ'ק תכבד כמובן כל צו איסור פרסום שיובא לידיעתה, ותשמח לפעול לתיקון כל טעות שתובא לידיעתה בכל החלטה שיפוטית המוצגת באתר.