מאפיית הפיתות שפע ברכה 2016 - פסקי דין ומידע משפטי

 
תוצאות מצד התובעים

תוצאות על: מאפיית הפיתות שפע ברכה 2016

לדוחות על מאפיית הפיתות שפע ברכה 2016

 
תוצאות מצד הנתבעים

תוצאות על: מאפיית הפיתות שפע ברכה 2016


לדוחות על מאפיית הפיתות שפע ברכה 2016
 
דיסקליימר
דאטהצ'ק מפרסמת מידע משפטי פומבי בלבד, המותר לפרסום על-פי חוק, ללא פרטים מזהים האסורים לפרסום (תעודות זהות וכיו"ב). חשוב לציין כי המידע מפורסם ללקוח ככתבו וכלשונו, בלא מניפולציות כלשהן.

כחלק מתפיסת החברה לאספקת מידע מהימן ללקוחותיה, פסקי דין פומביים המותרים לפרסום בישראל לא יוסרו, מאחר וזכותו של בעל דין לפרטיות נשקלת על-ידי בית המשפט כשמוגשת בקשה להטלת חיסיון בתיק.

דאטהצ'ק תכבד כמובן כל צו איסור פרסום שיובא לידיעתה, ותשמח לפעול לתיקון כל טעות שתובא לידיעתה בכל החלטה שיפוטית המוצגת באתר.