ג.ד.ה סולאר - פסקי דין ומידע משפטי

 
תוצאות מצד התובעים
אמנ סאן סולאר בע"מ - ענן שיאון
35549-04/14 תאמ     26/09/2015

אמנ סאן סולאר בע"מ - משה קרן
24531-02/17 עא     06/09/2017

סולאר גרין בע"מ - אלמוג בן שלום
63645.444444445 א     10/03/2021 23:59:00

תכלית סולאר התקנות בע"מ - מעמד.כינוי
3824.550000000 א     17/03/2022 23:59:00


לדוחות על ג ד ה סולאר

 
תוצאות מצד הנתבעים
אלי ביטון - א. סולאר הום בע"מ
32297-07/13 רתק     17/09/2013

משה מליחי - אמנ סאן סולאר בע"מ
2756-12/17 תאק     13/05/2018לדוחות על ג ד ה סולאר
 
דיסקליימר
דאטהצ'ק מפרסמת מידע משפטי פומבי בלבד, המותר לפרסום על-פי חוק, ללא פרטים מזהים האסורים לפרסום (תעודות זהות וכיו"ב). חשוב לציין כי המידע מפורסם ללקוח ככתבו וכלשונו, בלא מניפולציות כלשהן.

כחלק מתפיסת החברה לאספקת מידע מהימן ללקוחותיה, פסקי דין פומביים המותרים לפרסום בישראל לא יוסרו, מאחר וזכותו של בעל דין לפרטיות נשקלת על-ידי בית המשפט כשמוגשת בקשה להטלת חיסיון בתיק.

דאטהצ'ק תכבד כמובן כל צו איסור פרסום שיובא לידיעתה, ותשמח לפעול לתיקון כל טעות שתובא לידיעתה בכל החלטה שיפוטית המוצגת באתר.