שם חברה מוצא להר בע"מ
ח.פ 515756583
שם חברה באנגלית MOTZA LAHAR LTD
תאריך התאגדות
סוג חברה ישראלית חברה פרטית
סוג חברה ממשלתית הפעלה ואחזקה של כביש מס' 16 (~המכרז~) וביצוע נשוא המכרז
סוג מגבלות ככל ותוכרז החברה כזוכה במכרז
דוח שנתי שהוגש 17/12/2017
מטרות החברה מימון
כתובת מוגבלת     לא     1א
שינוי כתובת שנוי כתובת חברה
שינוי שם שנוי שם חברה
תיאור חברה מטרת החברה היא השתתפות והגשת הצעה במכרז במתכונת PPP לתכנון

דוח קרדיטצ'ק על תאגיד
פתח פירוט

מחיר השירות כולל אגרות: 85 ₪ (לפני מעמ)
עץ בעלויות על תאגיד
פתח פירוט

מחיר השירות כולל אגרות: 235 ₪ (לפני מעמ)
דוח מידע משפטי על תאגיד
פתח פירוט

מחיר השירות כולל אגרות: 134 ₪ (לפני מעמ)
דוח + כל מסמכי החברה
פתח פירוט

מחיר השירות כולל אגרות: 169 ₪ (לפני מעמ)
דוח מידע עסקי
פתח פירוט

מחיר השירות כולל אגרות: 199 ₪ (לפני מעמ)
דוח עסקי מלא + מסמכי החברה
פתח פירוט

מחיר השירות כולל אגרות: 298 ₪ (לפני מעמ)
דוח Due Diligence
פתח פירוט

מחיר השירות כולל אגרות: 779 ₪ (לפני מעמ)
רשימת בעלי מניות ודירקטורים
פתח פירוט

מחיר השירות כולל אגרות: 28 ₪ (לפני מעמ)  • חיפוש חברה לפי שם בעברית או מספר ח.פ
    לאחר הזנת שם החברה או מספר הח.פ של החברה יפתח חלון עם שמות החברות הרלוונטיות