בדיקת מאגר מידע רשום לחברתא.א הפלמח אבטחה וניקיוןמבצע בדיקה ברשם החברות