ביטול צו עיכוב יציאה מהארץטופס מס' 214 - ביטול או עיכוב הליכים בהוצל"פ

    שירות זה מאפשר לך להגיש בעצמך בקשה מבלי להיעזר בעו"ד או מייצג ובעלות נמוכה (187 ₪) + פתח עוד  

    לאחר שליחת הטופס נציג מקצועי יעבור על הפרטים ויכין טופס בקשה מלא ומוכן לשליחה

    לבדיקה אונליין של צו עיכוב יציאה מהארץ לחצו כאן


ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ
פרטי המבקש (החייב)
פרטי החייב בתיק ההוצל"פ אשר מבקש לבצע ביטול/עיכוב הליכים


* מספר תיק פרטני במקרה של בקשה בתיק איחוד


* בתיק עם מספר חייבים נא לציין את מספר החייב בתיק

פרטי הבקשה
אנו נעבור על פרטי הבקשה ונמלא את הטופס באופן האופטימאלי ביותרבחר חבילה ולחץ על המשך
שימו לב - שירות זה מאפשר לכם להגיש את הבקשה ישירות להוצל"פ בעצמכם ללא עו"ד או מייצג ולחסוך עלויות הכרוכות בכך. אנו עוברים על פרטי הבקשה, מטייבים אותם, מבצעים השלמות, וממלאים עבורכם את הבקשה באופן מקצועי. טופס הבקשה יישלח אליכם כשהוא ממולא בהתאם לפרטיכם, התחייבותכם ונימוקכם, וכשסיכוייו להסרת ההגבלה מוקסמו, לצד הוראות הגשה מפורטות ללשכת ההוצל"פ המתאימה
שימו לב - לאחר מילוי הפרטים אנו נכין עבורכם את הבקשות ונשלח אליכם עם הוראות הגשה.

שאלות ותשובות

 • מי מגיש את הבקשה להוצל"פ?

  שירות זה מאפשר לכם להגיש את הבקשה בעצמכם ישירות ללשכת הוצל"פ ללא עו"ד או מייצג ובכך לחסוך עלויות רבות. כיוון שיש תנאים וקריטריונים קבועים לאישורי בקשות מסוג זה, ניתן להגיש את הבקשה בעצמכם ואנו נדאג שהבקשה תהיה מנוסחת לעילא ולעילא על מנת שהרשם יאשר את הבקשה כאילו הוגשה ע"י מייצג, ובלבד שתעמדו בתנאים שנקבעים ע"י רשם ההוצל"פ.

  מה אנחנו עושים? אנו עוברים על הבקשה שלכם ועל הפרטים שהזנתם, מטייבים את המידע, מבצעים השלמות במידת הצורך (נציג מטעמנו ייצור איתכם קשר), ממלאים עבורכם את הבקשה באופן מקצועי ושמים דגש הן על הצד הטכנוקרטי והן על הצד המהותי של הבקשה. מכינים את כל המסמכים הדרושים ושולחים לכם יחד עם הוראות מפורטות היכן לחתום, היכן להגיש ואילו מסמכים צריך לצרף.

  את הבקשה אתם מגישים בעצמכם (ניתן גם להגיש בדואר אך אנו לא ממליצים כיוון שזה מאריך את זמן הטיפול בבקשה) באחת מלשכות ההוצל"פ וממתינים לתגובת הרשם (ניתן לקבל תשובה טלפונית) אם הבקשה אושרה צריך לפעול להשלמת המסמכים ולהגיש שוב יחד עם הביטחונות שקבע הרשם.

 • איך מקבלים תשובה מהוצל"פ?  לאחר הגשת הבקשה ללשכת ההוצאה לפועל, ניתן לשוחח עם נציג הלשכה בטלפון 073-2055000 כדי לקבל פרטים אודות טיפול/החלטה בבקשה. במידה והבקשה הוכרעה לטובתכם, כלומר עיכוב היציאה בוטל, עליכם לפעול בהתאם להצעתכם בבקשה (למשל להמציא ערבות בנקאית בפועל או להגיע עם הערבים/להגיש תצהיר). במידה ועיכוב היציאה לא בוטל, עליכם לבחון אפשרות של ערעור

 • אילו מסמכים נדרשים להגשת הבקשה?  המסמכים הנדרשים במידה וזו בקשה ראשונה בתיק - צילום תעודת זהות וספח שיצורפו לבקשה.
  רשם ההוצל"פ רשאי להורות על צירוף תצהיר לאימות העובדות שבבקשה ולכן כדאי לצרפו מראש.

 • מה הנחיות להמשך טיפול בבקשה שאושרה?  אם הבקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ אושרה על ידי הרשם, ייתכן שיהיה עליכם לנקוט באחת או יותר מהפעולות הבאות:

  אם קבע הרשם בהחלטתו כי יש לצרף ערבות בנקאית, יש להגיש את הטופס לביטול הליכים שוב יחד עם עותק מהערבות הבנקאית על פי הקריטריונים הבאים:

  ערבות על גובה החוב בתיק ההוצאה לפועל, או חלקו, כפי שנקבע בהחלטת הרשם.
  ערבות המופנית אל מערכת ההוצאה לפועל.
  ערבות שאינה מוגבלת בזמן.


  לאחר אישור הרשם, יש להפקיד את הערבות המקורית בכספת לשכת ההוצאה לפועל.
  אם קבע הרשם בהחלטתו כי יש להעמיד ערבים, עליכם להגיש כתב ערבות על פי הפירוט הבא: כתב ערבות חתום - (אנו נשלח אליכם את הנוסח המלא לחתימה).
  תלושי שכר של הערבים משלושת החודשים האחרונים. (לעצמאיים יש לצרף דו"ח שנתי של רואה חשבון)
  צילום תעודות הזהות של הערבים (כולל הספח).

 • ערבים וחתימה על כתב ערבות  על הערבים המוצעים להגיע ללשכה בה מתנהל התיק, להזדהות בפני נציג הרשות ולחתום על כתב הערבות. הערבים יכולים לחתום על כתב הערבות בפני נציג בלשכת ההוצאה לפועל.

  עם קבלת אישור הערבים, יינתן צו עיכוב יציאה מהארץ כנגדם. עם הינתנו יהיה עליהם להתייצב בשנית בלשכת ההוצאה לפועל לצורך זיהויים. בשובו של החייב לארץ יבוטל צו זה.

  אם בבדיקת המזכירות יימצא כי הערבים חייבים בתיקי הוצאה לפועל בעצמם, לא יועברו כתבי הערבות אל הרשם, ותידרשו להמציא ערבים חלופיים.
  אם התיק מתנהל בלשכת תל אביב, יכולים הערבים לחתום על כתב ערבות בפני עורך דין ולצרפו לבקשה.

 • מידע חשוב!  אם בבדיקת המזכירות יימצא כי הערבים עצמם חייבים בתיקי הוצאה לפועל, כתבי הערבות שלהם לא יתקבלו לצורך הבקשה, והחייב יצטרך למצוא ערבים מתאימים אחרים.

  כל עוד החייב לא התייצב בלשכה לצורך חידוש עיכוב היציאה כנגדו, עיכוב היציאה כנגד הערבים יישאר בתוקף והם עלולים להיות חשופים להליכי הוצאה לפועל בגין הערבות שנתנו.

  אם החייב הגיע להסדר עם הזוכה לתשלום החוב מחוץ ללשכת ההוצאה לפועל, באחריות הזוכה להודיע על כך ללשכת ההוצאה לפועל. הודעה זו תביא לעיכוב ההליכים נגד החייב, ובכלל זה לעיכוב צו עיכוב היציאה מהארץ.

  העיכוב יבוטל למשך תקופת היציאה מהארץ, ויחודש עם שובו של החייב ארצה והתייצבותו בלשכת ההוצל"פ

  רשם ההוצאה לפועל יבטל את הצו אם ישתכנע כי היציאה מהארץ היא למטרה מוצדקת

Social: