בנקים
חשבונות מוגבלים
פשיטת רגל
הכנ"ר
הוצל"פ
חייבים מוגבלים
מידע משפטי
פסקי דין
מתחזים
מאגרי מידע
מידע פלילי
מאגרי מידע
דוח קרדיטצ'ק - דוגמה חדשה
user
Israel Israeli
מתווך נדלן
TrueCaller
"ישראל חייב כסף!!"
כך רוב האנשים שמרו את איש הקשר אצלהם בנייד
פרטים על הנבדק
תאריך עדכון הדוח 24/10/2019
שם הנבדק ישראל ישראלי
מספר ת.ז 034127421
גיל 31
תאריך לידה 26/04/1988
דואר אלקטרוני [email protected]
מספר טלפון 050-6401212
אופי התעסוקה גם עצמאי וגם שכיר
תפקיד מתווך נדלן
מקום העבודה ישראל נכסים
תפקיד קודם אנגלו סכסון הרצליה
השכלה קורס תיווך ושיווק נדלן
מוסדות לימוד מכללת Nadlanline
כתובת מגורים נסים אלוני 10 תל אביב
רישיון הנהיגה של הנבדק נשלל ממנו עד לחודש ינואר 2021
סיכון ההתקשרות
מדד סיכון DataCheck
סיכון גבוה
ציון: 55
מקורות המידע שנבדקו
אינדיקטור סוג נבדק תוצאה
בנק ישראל 34127421 הנבדק הופיע בעבר ברשימת המוגבלים החמורים בבנקים
הכנ''ר 34127421 הנבדק לא נמצא במאגר פושטי הרגל של הכונס הרשמי
הוצאה לפועל - חייבים 34127421 הנבדק מופיע ברשימת החייבים המוגבלים בהוצאה לפועל!
הוצאה לפועל - משתמטים 34127421 הנבדק אינו מופיע ברשימת המשתמטים מחובות בהוצאה לפועל
מידע משפטי 34127421 נמצאו פסקי דין לא משמעותיים או פסקי דין הקשורים לנבדק בסבירות נמוכה עד בינונית
מאגר מתחזים 34127421 הנבדק אינו מופיע במאגרי מתחזים שנבדקו
מידע פלילי 34127421 נמצאו פסקי דין פליליים בהם נמצא קשר כלשהו לנבדק
עברייני מין 34127421 הנבדק לא נמצא במאגר פדופילים אזרחי
מידע פלילי - מבוקשים 34127421 הנבדק לא נמצא במאגרי המבוקשים של האינטרפול ואחרים
רשות המיסים 34127421 לא קיים סיכון הנובע מתעסוקה של נבדק זה
מאגרי מידע שנבדקו
הכונס הרשמי
80
בנק ישראל
90
הוצאה לפועל
50
רשם החברות
99
מש' המשפטים
85
רשות המיסים
80
מאגרים פרטיים
75
אינטרפול
67
משרד הרישוי
90
הלמ''ס
45
רשם המשכונות
100
רשות האוכלוסין
60

  בדוח זה נבדקו כל מאגרי המידע המוצגים בגרף, ואחרים   האחוזים מציינים את עדכניות מקורות המידע   מקורות לא עדכניים יושלמו בהמשך   תעודכנו בכל שינוי במאגרי המידע
מסקנות והמלצות בהתאמה אישית
DataCheck Conclusions AI   Beta


סיכון פיננסי גבוה! יש לשים לב למסקנות לפי סוג ההתקשרות על מנת לצמצם את הסיכון.

נמצאו סימנים במישור המשפטי. יש לשים לב למסקנות לפי סוג ההתקשרות.

הנבדק נמצא כחייב מוגבל באמצעים בהליך הוצאה לפועל. המשמעות היא שהנבדק לא מסוגל לפרוע את חובותיו.
חשבון הבנק של הנבדק הוגדר בעבר כחשבון מוגבל בנסיבות מחמירות. המשמעות היא שהשיקים שמסר הנבדק היו ללא כיסוי והבנק הגביל את חשבונו.
נמצאו פסקי דין ו/או הרשעות פליליות שעלולות להיות קשורות לנבדק. כיוון שהמידע לא חד-משמעי, יש לנקוט במשנה זהירות ולעמת את הנבדק עם הממצאים.


אנו ממליצים לתת אשראי לנבדק רק לאחר קבלת ביטחונות כסף חי, בסכום שלא יפחת מגובה האשראי או ההלוואה.
אנו ממליצים לדרוש, לפני כל התקשרות עם הנבדק, את אחד הביטחונות הבאים: ערבות בנקאית, שיק בנקאי, פיקדון כסף חי, שעבוד צף על נכס נדל''ן.

יש לשים לב למידע המשפטי שאותר ביחס לנבדק.


אנו ממליצים להשכיר את הנכס לנבדק רק לאחר קבלת ביטחונות כסף חי, בסכום שלא יפחת מגובה שכר הדירה ל-3 חודשים!
אנו ממליצים לדרוש מהנבדק את אחד הביטחונות הבאים: ערבות בנקאית, שיק בנקאי, פיקדון כסף חי ובנוסף מומלץ לדרוש שני ערבים.
יש לשים לב למידע המשפטי שאותר ביחס לנבדק.


אנו ממליצים לתת אשראי לנבדק רק לאחר קבלת ביטחונות כסף חי, בסכום שלא יפחת מגובה האשראי או ההלוואה.
אנו ממליצים לדרוש, לפני כל התקשרות עם הנבדק, את אחד הביטחונות הבאים: ערבות בנקאית, שיק בנקאי, פיקדון כסף חי, שעבוד צף על נכס נדל''ן.

יש לשים לב למידע המשפטי שאותר ביחס לנבדק.


שימו לב - אותר מידע משפטי חשוד ביחס לנבדק ועליכם לבדוק היטב נושא זה. שימו לב - אין לבקש מהנבדק תדפיס מידע פלילי (תעודת יושר), מאחר ובקשה זו מהווה עבירה פלילית שעונשה מאסר.
לנבדק הסתבכות כלכלית ויש לשים לב האם הנבדק מסר את גרסתו בעניין זה מרצונו החופשי. במידה ולא, אנו ממליצים לנקוט במשנה זהירות ולעמת את הנבדק עם הממצאים.


שימו לב - אותר מידע משפטי חשוד ביחס לנבדק ועליכם לבדוק היטב נושא זה. במידה והנבדק הסתיר את המידע, מדובר בסימן שלילי נוסף.
המלצה: שאלו את הנבדק על עניין זה ותנו לו לספר את גרסתו. שימו לב - אין לבקש מהנבדק תדפיס מידע פלילי (תעודת יושר), מאחר ובקשה זו מהווה עבירה פלילית שעונשה מאסר.
לנבדק הסתבכות כלכלית ויש לשים לב האם הנבדק מסר את גרסתו בעניין זה מרצונו החופשי. במידה ולא, אנו ממליצים לנקוט במשנה זהירות ולעמת את הנבדק עם הממצאים.
המלצה: שאלו את הנבדק על עניין זה ותנו לו לספר את גרסתו.


שימו לב - אותר מידע משפטי חשוד ביחס לנבדק ועליכם לבדוק היטב נושא זה.
המלצה: שאלו את הנבדק על עניין זה ותנו לו להציג את גרסתו.
לנבדק הסתבכות כלכלית. עניין זה עלול להזיק לישויות משפטיות הקשורות אליו.
הנבדק ו/או חברות בבעלותו יתקשו לקבל אשראי והלוואות (או שהאשראי יהיה יקר יותר) וייתכן שאף יסורבו במערכות הבנקאיות.


שימו לב - אותר מידע משפטי חשוד ביחס לנבדק ועליכם לבדוק היטב נושא זה.
המלצה: שאלו את הנבדק על עניין זה ותנו לו להציג את גרסתו.
הנבדק מסובך כלכלית. אנו ממליצים להבטיח את זכויותיכם תוך היעזרות באנשי המקצוע הנכונים.
אין הדבר מעיד בהכרח על בעיה במקרה כזה. ייתכן שהמוכר נאלץ למכור את נכסיו. התייעצו על נושא זה עם עו''ד מטעמכם בלבד.


הנבדק לא מופיע במאגרי המתחזים שנבדקו על-פי הפרטים שנמסרו (ת.ז. ו/או שם).

שימו לב - נמצא מידע משפטי חשוד על הנבדק ועליכם לבדוק היטב נושא זה.
המלצה: שאלו את הנבדק על עניין זה ותנו לו להציג את גרסתו.
הנבדק מסובך כלכלית. העניין עלול להזיק לאורח חיים תקין.
המשמעות היא שבנקים וגופי אשראי עלולים למנוע מהנבדק לפתוח חשבונות ו/או לקבל אשראי והלוואות ו/או להשתמש בכרטיס אשראי ושיקים.


אנו ממליצים לתת אשראי לנבדק רק לאחר קבלת ביטחונות כסף חי, בסכום שלא יפחת מגובה האשראי או ההלוואה.
אנו ממליצים לדרוש, לפני כל התקשרות עם הנבדק, את אחד הביטחונות הבאים: ערבות בנקאית, שיק בנקאי, פיקדון כסף חי, שעבוד צף על נכס נדל''ן.

יש לשים לב למידע המשפטי שאותר ביחס לנבדק.


מלשכת ההוצאה לפועל נמסר שנמצא כי אתה מופיע כחייב מוגבל באמצעים. כלומר, אינך יכול לעמוד בתשלומים התקופתיים כפי שנקבעו. כדי לטפל בהגבלה זו יש לעיין במידע הנוסף. למידע נוסף לחצו כאן
על-פי מאגר בנק ישראל, החשבון מוגבל בנסיבות מחמירות. הסיבות לכך הן בד''כ שיקים שחוזרים מסיבת אכ''מ (אין כיסוי מספיק) ו/או הגבלות על החשבון מסיבות דומות. למידע נוסף לחצו כאן
נמצאו פסקי דין ו/או הרשעות פליליות ולכן אינדיקטור זה מוצג.
ההמלצה שלנו היא לעיין במידע זה ולטפל בהגבלות שניתן על מנת להעלות את דירוג האשראי שלך. ישנן דרכים מגוונות לטפל בכך, אך חשוב להבין שמדובר בתהליך ממושך ולא בפתרון מידי.


שימו לב - נמצא מידע משפטי חשוד על הנבדק ועליכם לבדוק היטב נושא זה.
המלצה: שאלו את הנבדק על עניין זה ותנו לו להציג את גרסתו.
זהירות! אינדיקטורים מצבעים על כך שלנבדק בעיות כלכליות/פיננסיות!!!
שימו לב - בעיות אלו עלולות להעיד על יכולת פירעון מוגבלת או לא קיימת כלל, בשיקים ללא כיסוי וכיו''ב.

מידע נוסף שעשוי לעניין אתכם על הנבדק

הנבדק מחזיק בתעודת בוגר קורס נדל"ן ממכללת Nadlanline, בממוצע ציונים 72.1

קבצים מצורפים
דיסקליימר

מדד הסיכון החדשני של DataCheck, תוצר של מחקר מקיף, אלגוריתם מתוחכם ושיתוף פעולה עם מיטב המומחים המקצועיים, נותן אינדיקציה ראשונית באשר לסיכונים הכרוכים בהתקשרות מסוג כזה או אחר עם הישות הנבדקת, בין אם מדובר באדם או בחברה.

המדד מדרג סיכונים שונים בענפים שונים, לרבות אך לא רק הליכי חדלות פירעון, הגבלות חמורות בבנק ישראל, תיקים בהוצל"פ, תיקים משפטיים, שעבודים הרשומים על שם הישות הנבדקת, מהות עיסוקו של הנבדק והענף בו פועלת הישות הנבדקת וכיו"ב.

בחישוב המדד, כל אינדיקציה שלילית גורעת מציון הישות הנבדקת, ציון שמתחיל ב-1000. אינדיקציות חד משמעיות מקבלות משקל גדול מאינדיקציות שאינן ודאיות, כשאינדיקציות חיוביות עשויות להעלות את ציון הישות הנבדקת.

לאחר שקילת כלל האינדיקציות, האלגוריתם מחשב את ציון הישות הנבדקת, כשהציון המירבי, 1000, מעיד על סיכון נמוך מאוד בהתקשרות עם הישות הנבדקת, ואילו הציון הנמוך ביותר, 1, מעיד על סיכון גבוה מאוד בהתקשרות כזו. בנוסף, כדי להקל על המשתמש הממוצע, המערכת מקודדת את הסיכונים השונים לפי צבעים, כשכל ציון בין 1 ל-450 מהווה סיכון אדום (כלומר, סיכון גבוה), כל ציון בין 451 ל-675 מהווה סיכון כתום (כלומר, סיכון בינוני), וכל ציון בין 676 ל-1,000 מהווה סיכון ירוק (כלומר, סיכון נמוך).

מעבר לכך, בכל דוח תוכלו להיעזר במסקנות והמלצות DataCheck AI (Beta), כשהן מותאמות למדד הסיכון המקצועי שלנו, ובהתאם לאופי ההתקשרות הספציפית שלכם עם הנבדק.

חשוב לציין - מדד הסיכון מהווה נורת אזהרה ומעין דגל אדום באשר לנבדק, אך אינו בעל נפקות משפטית כלשהי, מעבר להמחשת המסקנות בצורה גרפית וברורה למשתמש. יתר על כן, במידה ונמצאו אינדיקציות שליליות, אנו ממליצים על בדיקה קפדנית יותר בטרם ההתקשרות, אך אינדיקציות אלו אינן מצביעות באופן חד משמעי על ליקויים בהתנהלות הישות הנבדקת, ואין להסיק מהן כי כל התקשרות עם הישות הנבדקת תהא הרסנית או לא מוצלחת. מאידך, גם דוח נקי מאינדיקציות שליליות לא יכול להוות בטוחה כי התקשרות עם הישות הנבדקת תהא התקשרות מוצלחת וחפה מקשיים.

בנוסף, אנו מדגישים כי איסוף המידע נעשה הן ע"י בוטים אוטומטיים והן ע"י אנליסטים מוכשרים, אך חישוב מדד הסיכון נעשה מאחורי הקלעים, באופן אוטומטי ושקוף, ללא מגע יד אדם.

אנו עושים כל מאמץ כדי להבטיח את הדיוק והאמינות של המידע המופיע בדוח המוצג. עם זאת, המידע מסופק "כמו שהוא" (AS IS), ללא אחריות מכל סוג שהוא. עוד חשוב לציין, כי לא יינתן החזר בגין דוח בו לא נמצאו רשומות על הנבדק. אנו מסתמכים על מקורות מידע ציבוריים ופרטיים, ואיננו יכולים לחזות אם לאדם אינדיקציות שליליות או לא - אנו פשוט מספקים את המידע.

דאטהצ'ק אינה נושאת באחריות כלשהי לנכונות, לדיוק, לתוכן, לשלמות או לאמינות של המידע המופיע בדוח זה, ואינה נושאת באחריות כלשהי להבטחות ו/או מצגים, מפורשים או משתמעים, ביחס למידע או להתאמתו לנסיבות הספציפיות בגינן הדוח נרכש. בנוסף, בכל מקרה של אי התאמה בין המידע המופיע בדוח זה, לבין מידע המופיע ברשות ממשלתית - יגבר הרשום ברשות הממשלתית.

אנו לא אחראים לכל אובדן או נזק מכל סוג שהוא (ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר) בין הנובע מחוזה, מעוולה נזיקית נטענת או בכל דרך אחרת, שייגרם למשתמש או לכל צד ג', אשר עלול להיווצר כתוצאה משימוש (או חוסר יכולת להשתמש) באתר זה ובדוח שהופק, לרבות הפסד רווחים, הכנסות, חוזים, הזדמנויות מסחריות או מוניטין.

בנוסף, המידע המופיע בדוח ובאתר, לרבות המסקנות המוצעות בדוח זה, אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד. מדד הסיכון המופיע בדוח זה הינו פרי של שת"פ עם מיטב המומחים המקצועיים, אך אינו בעל נפקות משפטית כלשהי, מעבר להמחשת המסקנות בצורה גרפית וברורה למשתמש.

כמו כן, הדוח המוצג אינו, ולא בא להחליף, דוח ריכוז נתונים המוצע מטעם מערכת נתוני האשראי של בנק ישראל.

חשוב לנו לציין שאנו לא יכולים להבטיח תוצאות כאלו או אחרות בשיפור דירוג האשראי (כמו שעו"ד לא יכול להתחייב על תוצאה משפטית מסוימת), ואנו לא יכולים להתחייב למסגרות זמנים מסוימות. חברות מתחרות שמבטיחות תוצאות משלות את הלקוחות, ובניגוד אליהן, אנו לא מתיימרים להבטיח מקסמי שווא.

לאור רגישות המידע המוצג בדוח, אנו מבקשים שלא להשתמש במידע שלא לצרכים אישיים, ולא לפרסמו ברבים. כמו כן, מכירת השירות לצדדים שלישיים אסורה בהחלט.

2019 © DataCheck