דוח בדיקת נאותות פרסונלי
user
Israel Israeli
מתווך נדלן
TrueCaller
"ישראל חייב כסף!!"
כך רוב האנשים שמרו את איש הקשר אצלהם בנייד
פרטים על הנבדק
תאריך עדכון הדוח 26/2/2020
שם הנבדק ישראל ישראלי
מספר ת.ז 034127421
גיל 32
תאריך לידה 26/04/1988
דואר אלקטרוני [email protected]
מספר טלפון 050-6401212
אופי התעסוקה גם עצמאי וגם שכיר
תיק ניכויים לא קיים - העסק לא מוציא שכר לעובדים
תפקיד מתווך נדלן
מקום העבודה ישראל נכסים
תפקיד קודם אנגלו סכסון הרצליה
השכלה קורס תיווך ושיווק נדלן
מוסדות לימוד מכללת Nadlanline
כתובת מגורים נסים אלוני 10 תל אביב
רישיון הנהיגה של הנבדק נשלל ממנו עד לחודש ינואר 2021
סיכון ההתקשרות
מדד סיכון DataCheck
סיכון גבוה
ציון: 55
אינדיקטור סוג נבדק תוצאה
בנק ישראל 34127421 הנבדק הופיע בעבר ברשימת המוגבלים החמורים בבנקים
הכנ''ר 34127421 הנבדק לא נמצא במאגר פושטי הרגל של הכונס הרשמי
הוצאה לפועל - חייבים 34127421 הנבדק מופיע ברשימת החייבים המוגבלים בהוצאה לפועל!
הוצאה לפועל - משתמטים 34127421 הנבדק אינו מופיע ברשימת המשתמטים מחובות בהוצאה לפועל
מידע משפטי 34127421 נמצאו פסקי דין לא משמעותיים או פסקי דין הקשורים לנבדק בסבירות נמוכה עד בינונית
מאגר מתחזים 34127421 הנבדק אינו מופיע במאגרי מתחזים שנבדקו
מידע פלילי 34127421 נמצאו פסקי דין פליליים בהם נמצא קשר כלשהו לנבדק
עברייני מין 34127421 הנבדק לא נמצא במאגר פדופילים אזרחי
מידע פלילי - מבוקשים 34127421 הנבדק לא נמצא במאגרי המבוקשים של האינטרפול ואחרים
בנק ישראל 514809000 הנבדק הופיע בעבר ברשימת המוגבלים החמורים בבנקים
הכנ''ר 514809000 הנבדק לא נמצא במאגר פושטי הרגל של הכונס הרשמי
הוצאה לפועל - חייבים 514809000 הנבדק אינו מופיע במרשם החייבים המוגבלים של הוצאה לפועל
הוצאה לפועל - משתמטים 514809000 הנבדק אינו מופיע ברשימת המשתמטים מחובות בהוצאה לפועל
מידע משפטי 514809000 נמצאו פסקי דין לא משמעותיים או פסקי דין הקשורים לנבדק בסבירות נמוכה עד בינונית
בנק ישראל 515677001 לא מצאנו מידע על הנבדק ברשומות בנק ישראל
הכנ''ר 515677001 הנבדק לא נמצא במאגר פושטי הרגל של הכונס הרשמי
הוצאה לפועל - חייבים 515677001 הנבדק אינו מופיע במרשם החייבים המוגבלים של הוצאה לפועל
הוצאה לפועל - משתמטים 515677001 הנבדק אינו מופיע ברשימת המשתמטים מחובות בהוצאה לפועל
מידע משפטי 515677001 נמצאו פסקי דין לא משמעותיים או פסקי דין הקשורים לנבדק בסבירות נמוכה עד בינונית
רשות המיסים 34127421 לא קיים סיכון הנובע מתעסוקה של נבדק זה
מאגרי מידע שנבדקו
הכונס הרשמי
80
בנק ישראל
90
הוצאה לפועל
50
רשם החברות
99
מש' המשפטים
85
רשות המיסים
80
מאגרים פרטיים
75
אינטרפול
67
משרד הרישוי
90
הלמ''ס
45
רשם המשכונות
100
רשות האוכלוסין
60

  בדוח זה נבדקו כל מאגרי המידע המוצגים בגרף, ואחרים   האחוזים מציינים את עדכניות מקורות המידע   מקורות לא עדכניים יושלמו בהמשך   תעודכנו בכל שינוי במאגרי המידע
מסקנות והמלצות בהתאמה אישית
DataCheck Conclusions AI   Beta


סיכון פיננסי גבוה! יש לשים לב למסקנות לפי סוג ההתקשרות על מנת לצמצם את הסיכון.

נמצאו סימנים במישור המשפטי. יש לשים לב למסקנות לפי סוג ההתקשרות.

הנבדק נמצא כחייב מוגבל באמצעים בהליך הוצאה לפועל. המשמעות היא שהנבדק לא מסוגל לפרוע את חובותיו.
חשבון הבנק של הנבדק הוגדר בעבר כחשבון מוגבל בנסיבות מחמירות. המשמעות היא שהשיקים שמסר הנבדק היו ללא כיסוי והבנק הגביל את חשבונו.
נמצאו פסקי דין ו/או הרשעות פליליות שעלולות להיות קשורות לנבדק. כיוון שהמידע לא חד-משמעי, יש לנקוט במשנה זהירות ולעמת את הנבדק עם הממצאים.


אנו ממליצים לתת אשראי לנבדק רק לאחר קבלת ביטחונות כסף חי, בסכום שלא יפחת מגובה האשראי או ההלוואה.
אנו ממליצים לדרוש, לפני כל התקשרות עם הנבדק, את אחד הביטחונות הבאים: ערבות בנקאית, שיק בנקאי, פיקדון כסף חי, שעבוד צף על נכס נדל''ן.

יש לשים לב למידע המשפטי שאותר ביחס לנבדק.


אנו ממליצים להשכיר את הנכס לנבדק רק לאחר קבלת ביטחונות כסף חי, בסכום שלא יפחת מגובה שכר הדירה ל-3 חודשים!
אנו ממליצים לדרוש מהנבדק את אחד הביטחונות הבאים: ערבות בנקאית, שיק בנקאי, פיקדון כסף חי ובנוסף מומלץ לדרוש שני ערבים.
יש לשים לב למידע המשפטי שאותר ביחס לנבדק.


אנו ממליצים לתת אשראי לנבדק רק לאחר קבלת ביטחונות כסף חי, בסכום שלא יפחת מגובה האשראי או ההלוואה.
אנו ממליצים לדרוש, לפני כל התקשרות עם הנבדק, את אחד הביטחונות הבאים: ערבות בנקאית, שיק בנקאי, פיקדון כסף חי, שעבוד צף על נכס נדל''ן.

יש לשים לב למידע המשפטי שאותר ביחס לנבדק.


שימו לב - אותר מידע משפטי חשוד ביחס לנבדק ועליכם לבדוק היטב נושא זה. שימו לב - אין לבקש מהנבדק תדפיס מידע פלילי (תעודת יושר), מאחר ובקשה זו מהווה עבירה פלילית שעונשה מאסר.
לנבדק הסתבכות כלכלית ויש לשים לב האם הנבדק מסר את גרסתו בעניין זה מרצונו החופשי. במידה ולא, אנו ממליצים לנקוט במשנה זהירות ולעמת את הנבדק עם הממצאים.


שימו לב - אותר מידע משפטי חשוד ביחס לנבדק ועליכם לבדוק היטב נושא זה. במידה והנבדק הסתיר את המידע, מדובר בסימן שלילי נוסף.
המלצה: שאלו את הנבדק על עניין זה ותנו לו לספר את גרסתו. שימו לב - אין לבקש מהנבדק תדפיס מידע פלילי (תעודת יושר), מאחר ובקשה זו מהווה עבירה פלילית שעונשה מאסר.
לנבדק הסתבכות כלכלית ויש לשים לב האם הנבדק מסר את גרסתו בעניין זה מרצונו החופשי. במידה ולא, אנו ממליצים לנקוט במשנה זהירות ולעמת את הנבדק עם הממצאים.
המלצה: שאלו את הנבדק על עניין זה ותנו לו לספר את גרסתו.


שימו לב - אותר מידע משפטי חשוד ביחס לנבדק ועליכם לבדוק היטב נושא זה.
המלצה: שאלו את הנבדק על עניין זה ותנו לו להציג את גרסתו.
לנבדק הסתבכות כלכלית. עניין זה עלול להזיק לישויות משפטיות הקשורות אליו.
הנבדק ו/או חברות בבעלותו יתקשו לקבל אשראי והלוואות (או שהאשראי יהיה יקר יותר) וייתכן שאף יסורבו במערכות הבנקאיות.


שימו לב - אותר מידע משפטי חשוד ביחס לנבדק ועליכם לבדוק היטב נושא זה.
המלצה: שאלו את הנבדק על עניין זה ותנו לו להציג את גרסתו.
הנבדק מסובך כלכלית. אנו ממליצים להבטיח את זכויותיכם תוך היעזרות באנשי המקצוע הנכונים.
אין הדבר מעיד בהכרח על בעיה במקרה כזה. ייתכן שהמוכר נאלץ למכור את נכסיו. התייעצו על נושא זה עם עו''ד מטעמכם בלבד.


הנבדק לא מופיע במאגרי המתחזים שנבדקו על-פי הפרטים שנמסרו (ת.ז. ו/או שם).

שימו לב - נמצא מידע משפטי חשוד על הנבדק ועליכם לבדוק היטב נושא זה.
המלצה: שאלו את הנבדק על עניין זה ותנו לו להציג את גרסתו.
הנבדק מסובך כלכלית. העניין עלול להזיק לאורח חיים תקין.
המשמעות היא שבנקים וגופי אשראי עלולים למנוע מהנבדק לפתוח חשבונות ו/או לקבל אשראי והלוואות ו/או להשתמש בכרטיס אשראי ושיקים.


אנו ממליצים לתת אשראי לנבדק רק לאחר קבלת ביטחונות כסף חי, בסכום שלא יפחת מגובה האשראי או ההלוואה.
אנו ממליצים לדרוש, לפני כל התקשרות עם הנבדק, את אחד הביטחונות הבאים: ערבות בנקאית, שיק בנקאי, פיקדון כסף חי, שעבוד צף על נכס נדל''ן.

יש לשים לב למידע המשפטי שאותר ביחס לנבדק.


מלשכת ההוצאה לפועל נמסר שנמצא כי אתה מופיע כחייב מוגבל באמצעים. כלומר, אינך יכול לעמוד בתשלומים התקופתיים כפי שנקבעו. כדי לטפל בהגבלה זו יש לעיין במידע הנוסף. למידע נוסף לחצו כאן
על-פי מאגר בנק ישראל, החשבון מוגבל בנסיבות מחמירות. הסיבות לכך הן בד''כ שיקים שחוזרים מסיבת אכ''מ (אין כיסוי מספיק) ו/או הגבלות על החשבון מסיבות דומות. למידע נוסף לחצו כאן
נמצאו פסקי דין ו/או הרשעות פליליות ולכן אינדיקטור זה מוצג.
ההמלצה שלנו היא לעיין במידע זה ולטפל בהגבלות שניתן על מנת להעלות את דירוג האשראי שלך. ישנן דרכים מגוונות לטפל בכך, אך חשוב להבין שמדובר בתהליך ממושך ולא בפתרון מידי.


שימו לב - נמצא מידע משפטי חשוד על הנבדק ועליכם לבדוק היטב נושא זה.
המלצה: שאלו את הנבדק על עניין זה ותנו לו להציג את גרסתו.
זהירות! אינדיקטורים מצבעים על כך שלנבדק בעיות כלכליות/פיננסיות!!!
שימו לב - בעיות אלו עלולות להעיד על יכולת פירעון מוגבלת או לא קיימת כלל, בשיקים ללא כיסוי וכיו''ב.

שכר ממוצע לתפקיד הנבדק
₪16,500 63% ביחס לשכר הממוצע
מדד סוציו-אקונומי בשכונת הנבדק
מעמד גבוה מאד מקום 19/20
מוצא תרבותי-אתני בשכונת הנבדק
מדד הנדל''ן בשכונה
שווי נכס ממוצע ברחוב הנבדק: ₪3,700,000
שכ''ד ממוצע ברחוב הנבדק: ₪9,200
נסים אלוני 10 תל אביב
חברות בהן הנבדק בעל מניות

חברות בהן הנבדק בעל מניות

שם חברה

ח.פ

סטאטוס

ישראל ישראלי החזקות בע"מ

514809000

פעילה

ישראל מבנים בע"מ

515677001

פעילה

חברות בהן הנבדק מכהן כדירקטור

חברות בהן הנבדק מכהן כדירקטור

שם חברה

ח.פ

סטאטוס

ישראל ישראלי החזקות בע"מ

514809000

פעילה

ישראל מבנים בע"מ

515677001

פעילה

מאגר חברות זרות ומקלטי מס

חברות זרות הקשורות לשם הנבדק

State

Date

Company Name

Poland

15/5/2014

Israel HOLDINGS PRIVATE LIMITED

BVI

12/9/2009

ISRAELIM AND CO.

אזכורים שליליים ברשת

מוניטין שלילי של הנבדק המופיע בגוגל
חיפשנו וחיפשנו אך לא מצאנו מידע
משכונים ונכסים

רשימת נכסים ממושכנים ו/או משכנתאות שנלקחו

נכס שאותר

ממושכן לטובת

תאריך רישום

נכס נדל"ן בגוש 3433, חלקה 54

מושכן בעבר לבנק מזרחי

2/7/2009

נכס נדל"ן בגוש 2664, חלקה 6

בנק הפועלים

22/11/2018

פסקי דין והחלטות שהוסרו מהרשת

רשימת פסקי דין שהוסרו ממאגרים משפטיים לאחר בקשה פרטנית

נמצאו 2 פסקי דין שהוסרו בבקשה פרטנית 

ישראל ישראלי - תקדין

www.takdin.co.il › פסקי דין

 

בג"צ 3985/15 - גישה - מרכז לשמירה על הזכות לנוע נ' שר הפנים. ישראל ישראלי = ישראל וגם ישראלי, 07/12/2015. 6.10.2015 מסרו המשיבים כי נשלמה העבודה על נוהל רשות ...

 

ישראל ישראלי - תקדין

www.takdin.co.il › פסקי דין

 

בג"צ 3985/15 - גישה - מרכז לשמירה על הזכו

ניתוח אישיות
Crystal Personality Analysis  

ניתוח אישיות המבוסס על אלגוריתם AI המתבסס על פרופיל הלינקדאין של הנבדק

Overview

Israel Israeli likely feels most comfortable as a leader and is likely to be assertive and to push their teammates towards a successful outcome. Israel Israeli's decisiveness and ability to work under pressure are likely to suit them well in stressful situations. It comes naturally for Israel Israeli Feel comfortable making decisions with limited information Feel comfortable as the primary speaker in a group Find ways around the rules 

Communication

Israel Israeli is likely to get to the point quickly. Have a purpose in mind before approaching them and be prepared for them to challenge you. Project confidence, be brief and don't be offended if the conversation ends abruptly. When speaking to Israel Israeli Keep conversation brief Bring lots of energy to the conversation Project boldness and confidence 

Motivation

Israel Israeli is primarily motivated by achieving results. They enjoy taking risks and overcoming challenges to further their goals. Israel Israeli enjoys being in the captain's chair - putting out fires, solving problems, and being recognized for their achievements when they succeed. Israel Israeli is most motivated by Opportunities to advance Winning other people over Ambitious goals 

Work

When working with Israel Israeli Implement good ideas quickly Always focus on the team's overall goal Maintain a fast work pace 

הגשש החברתי
Social Tracking

סריקת רשתות חברתיות של הנבדק והצגת תחומי עניין, עיסוקים, ואינטרקציות שונות שלו

תגובתי למאמרו הבא להלן של העתונאי בן כספית --
----------------------------------------------------------------------


ארכין ראש לאומץ לבך הנדיר כעיתונאי בתחנת השדור ולא מעתונאי הרחוב. אלו היו כמוך רבים במדינתנו. פרצופה היה נראה אחרת .
אכן כדבריך מלאכי חבלה שולטים בנו. הם הורסים כל חלקה טובה בארצנו.. המשטרה, התקשורת, הפרקליטות וכל מוסדות הצדק בסכנת קריסה....

More
 
 
 
 
TV Shows
 
 TVBee
 
 
 
מה עוד?

מידע נוסף שעשוי לעניין אתכם על הנבדק

שכיחות שם המשפחה של הנבדק לפי נתוני רשות האוכלוסין והלמ''ס ישראלי בישראל הוא: 0.09972% כלומר בישראל חיים כ- 6,539 אנשים המחזיקים בשם המשפחה הזה
מזל שור
מספר נומרולוגי לפי שם: 3 - חברותי, חיובי ואופטימי
בעלי מניות בחברות קשורות
שם בעל המניות

ת"ז בעל המניות

כתובת בעל המניות

שמואל ישראלי

123456789

אזרח זר - ארה"ב

דניאל ישראלי

11223344

טאגור 40 ת"א

דוד ישראלי

987654321

שד' אבא חושי 33 חיפה

שוק הוני בע"מ

123123123

גורדון 18 ת"א

מידע על סביבת הנבדק


ישראל שמואל שותף של הנבדק כיהן בעבר דירקטור בחברת פורקס בשם AA Forex

הנבדק נשוי לד"ר יונה ישראלי, ראש מחלקת פנימית בתל-השומר

חב' שוק הוני בע"מ הייתה מעורבת בעבר בהליך פלילי של רשות נירות ערך. התיק חסוי.
מידע נוסף שעשוי לעניין אתכם על הנבדק

הנבדק מחזיק בתעודת בוגר קורס נדל"ן ממכללת Nadlanline, בממוצע ציונים 72.1

קבצים מצורפים
Example 1
Example 2
Example 3
Example 4
דיסקליימר

מדד הסיכון החדשני של DataCheck, תוצר של מחקר מקיף, אלגוריתם מתוחכם ושיתוף פעולה עם מיטב המומחים המקצועיים, נותן אינדיקציה ראשונית באשר לסיכונים הכרוכים בהתקשרות מסוג כזה או אחר עם הישות הנבדקת, בין אם מדובר באדם או בחברה.

המדד מדרג סיכונים שונים בענפים שונים, לרבות אך לא רק הליכי חדלות פירעון, הגבלות חמורות בבנק ישראל, תיקים בהוצל"פ, תיקים משפטיים, שעבודים הרשומים על שם הישות הנבדקת, מהות עיסוקו של הנבדק והענף בו פועלת הישות הנבדקת וכיו"ב.

בחישוב המדד, כל אינדיקציה שלילית גורעת מציון הישות הנבדקת, ציון שמתחיל ב-1000. אינדיקציות חד משמעיות מקבלות משקל גדול מאינדיקציות שאינן ודאיות, כשאינדיקציות חיוביות עשויות להעלות את ציון הישות הנבדקת.

לאחר שקילת כלל האינדיקציות, האלגוריתם מחשב את ציון הישות הנבדקת, כשהציון המירבי, 1000, מעיד על סיכון נמוך מאוד בהתקשרות עם הישות הנבדקת, ואילו הציון הנמוך ביותר, 1, מעיד על סיכון גבוה מאוד בהתקשרות כזו. בנוסף, כדי להקל על המשתמש הממוצע, המערכת מקודדת את הסיכונים השונים לפי צבעים, כשכל ציון בין 1 ל-450 מהווה סיכון אדום (כלומר, סיכון גבוה), כל ציון בין 451 ל-675 מהווה סיכון כתום (כלומר, סיכון בינוני), וכל ציון בין 676 ל-1,000 מהווה סיכון ירוק (כלומר, סיכון נמוך).

מעבר לכך, בכל דוח תוכלו להיעזר במסקנות והמלצות DataCheck AI (Beta), כשהן מותאמות למדד הסיכון המקצועי שלנו, ובהתאם לאופי ההתקשרות הספציפית שלכם עם הנבדק.

חשוב לציין - מדד הסיכון מהווה נורת אזהרה ומעין דגל אדום באשר לנבדק, אך אינו בעל נפקות משפטית כלשהי, מעבר להמחשת המסקנות בצורה גרפית וברורה למשתמש. יתר על כן, במידה ונמצאו אינדיקציות שליליות, אנו ממליצים על בדיקה קפדנית יותר בטרם ההתקשרות, אך אינדיקציות אלו אינן מצביעות באופן חד משמעי על ליקויים בהתנהלות הישות הנבדקת, ואין להסיק מהן כי כל התקשרות עם הישות הנבדקת תהא הרסנית או לא מוצלחת. מאידך, גם דוח נקי מאינדיקציות שליליות לא יכול להוות בטוחה כי התקשרות עם הישות הנבדקת תהא התקשרות מוצלחת וחפה מקשיים.

בנוסף, אנו מדגישים כי איסוף המידע נעשה הן ע"י בוטים אוטומטיים והן ע"י אנליסטים מוכשרים, אך חישוב מדד הסיכון נעשה מאחורי הקלעים, באופן אוטומטי ושקוף, ללא מגע יד אדם.

אנו עושים כל מאמץ כדי להבטיח את הדיוק והאמינות של המידע המופיע בדוח המוצג. עם זאת, המידע מסופק "כמו שהוא" (AS IS), ללא אחריות מכל סוג שהוא. עוד חשוב לציין, כי לא יינתן החזר בגין דוח בו לא נמצאו רשומות על הנבדק. אנו מסתמכים על מקורות מידע ציבוריים ופרטיים, ואיננו יכולים לחזות אם לאדם אינדיקציות שליליות או לא - אנו פשוט מספקים את המידע.

דאטהצ'ק אינה נושאת באחריות כלשהי לנכונות, לדיוק, לתוכן, לשלמות או לאמינות של המידע המופיע בדוח זה, ואינה נושאת באחריות כלשהי להבטחות ו/או מצגים, מפורשים או משתמעים, ביחס למידע או להתאמתו לנסיבות הספציפיות בגינן הדוח נרכש. בנוסף, בכל מקרה של אי התאמה בין המידע המופיע בדוח זה, לבין מידע המופיע ברשות ממשלתית - יגבר הרשום ברשות הממשלתית.

אנו לא אחראים לכל אובדן או נזק מכל סוג שהוא (ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר) בין הנובע מחוזה, מעוולה נזיקית נטענת או בכל דרך אחרת, שייגרם למשתמש או לכל צד ג', אשר עלול להיווצר כתוצאה משימוש (או חוסר יכולת להשתמש) באתר זה ובדוח שהופק, לרבות הפסד רווחים, הכנסות, חוזים, הזדמנויות מסחריות או מוניטין.

בנוסף, המידע המופיע בדוח ובאתר, לרבות המסקנות המוצעות בדוח זה, אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד. מדד הסיכון המופיע בדוח זה הינו פרי של שת"פ עם מיטב המומחים המקצועיים, אך אינו בעל נפקות משפטית כלשהי, מעבר להמחשת המסקנות בצורה גרפית וברורה למשתמש.

כמו כן, הדוח המוצג אינו, ולא בא להחליף, דוח ריכוז נתונים המוצע מטעם מערכת נתוני האשראי של בנק ישראל.

חשוב לנו לציין שאנו לא יכולים להבטיח תוצאות כאלו או אחרות בשיפור דירוג האשראי (כמו שעו"ד לא יכול להתחייב על תוצאה משפטית מסוימת), ואנו לא יכולים להתחייב למסגרות זמנים מסוימות. חברות מתחרות שמבטיחות תוצאות משלות את הלקוחות, ובניגוד אליהן, אנו לא מתיימרים להבטיח מקסמי שווא.

לאור רגישות המידע המוצג בדוח, אנו מבקשים שלא להשתמש במידע שלא לצרכים אישיים, ולא לפרסמו ברבים. כמו כן, מכירת השירות לצדדים שלישיים אסורה בהחלט.

2020 © DataCheck