דוח מידע על נכס והערכת שווי


הרצל  79, לוד \ גוש: 5645 חלקה: 45

הורד נסח טאבו רשמיהערכת שווי נכס

סוג מידע

סטטוס

מידע שנבדק

שווי הנכס הריאלי

1,090,000 ₪      (הערכת שווי)

שווי גבוה

1,430,000 

שווי נמוך

984,000 ₪

שכ"ד חודשי

3800 ₪               (הערכת שווי)

תשואה שנתית

4.2%                  (12 חודשי שכירות)

אחוז משכנתא ברכישה

בין 50%-75% משכנתא מהשווי השמאי של הנכס

החזר משכנתא חודשי

3698 ₪              (70% משכנתא ל 25 שנה)

מס רכישה לדירה יחידה

?

0 ₪  (פטור ממס)

מס רכישה לדירה שניה

54,500 ₪

עלות עו"ד ברכישה

9,810 ₪
מחירים ממוצעים למ''ר בשכונה

מחיר דירות ממוצע בשכונה 1280000
שכירות ממוצעת בשכונה 3350הערכת תשואה על הנכס

   מחיר רכישה

 

שכ"ד חודשי

מחיר נמוך

980,000  

מחיר ריאלי

1,090,000  

מחיר גבוה

1,200,000  

שכ"ד נמוך

3,600  ₪

4.4%

4.0%

3.6% 

שכ"ד ריאלי

3,800  ₪

4.6%

4.2% 

3.8%

שכ"ד גבוה

4,000  ₪

4.9% 

4.4%

4.0%
עסקאות נדלן* להצגת עסקאות הנדלן התמקד ולחץ על הבניין/הבית המסומן בכחול (אם אין נתונים הסימן הכחול לא יופיע)
תמ"א והתחדשות עירונית* נבדק תוכניות התחדשות עירונית לרבות תמ"א במעגל מצומצם לנכס או על הנכס עצמו.
תב"ע - יעודי קרקע* למקרא לחץ כאן
נקודות חשובות סביב הנכס

אנטנות סלולריות ואנטנות בהקמה


רעש תחבורה ורעש מטוסים


* למקרא לחץ כאן

מדד זיהום אוויר בזמן אמתמקורות זיהום מי קולחין ומי תהום


* למקרא לחץ כאן

מפגעים עירוניים


* למקרא לחץ כאן

תחבורה, גנים, בתי ספר, בתי מרקחת ועוד


בדיקת מצב רישום בטאבו


גוש-חלקהכתובתרישום פרצלציהבית משותףזכויות משתכניםתאריך דיווחהערה
גוש:5645 חלקה:45הרצל 79 לודישישיש17/04/2016
 
ניתן לקבל משכנתא על הנכס

  • הנכס רשום במקרקעין (בטאבו) 
  • קיים תיק בניין
  • קיים תיק בית משותף ותשריט בניין
  • קיים תקנון הבית המשותף
מידע משפטי ומידע חיוני

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזלודתוכניתלד/ 15קביעת אזור מגורים ב' ו-ג',ינוי החלקה הקיימת,פתיחת, הרחבת וביטול דרכים.04/07/1963
מרכזלודתוכניתלד/ 301קביעת זכויות בניה - תוספת יחידת דיור,קביעת גבולות מגרשים12/11/1992
מרכזלודתוכניתלד/ 360/ 1יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח המתחם הדרומי של מע"ר לוד13/02/2003
מרכזלודתוכניתלד/ 360/ 4יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח המתחם הדרום-מזרחי של מע"ר לוד13/02/2003
מרכזלודתוכניתלד/ במ/ 300מע"ר לוד מבנן 3,2 -29/08/1991
מרכזלודתוכניתלד/ במ/ 360/ 6לוד.10/12/2000
בדיקת בעל הנכס

ניתן להוציא דוח קרדיטצ'ק ובדיקת רקע על בעלי נכס זה:
הזמן דוח קרדיטצ'ק

נסח טאבו פלוס

[ הדפס ]
הזמן נסח נוסף
צור קשר


* הדוחות מציגים את המידע כפי שהתקבל ממאגרים ממשלתיים ומאגר המשכונות הממוחשב ואינו כולל המחאות זכות שנרשמו במאגר נפרד. * דוח זה והמידע הכלול בו אינו מהווה תחליף כלשהו לבדיקות יסודיות אצל הגורמים המוסמכים ואינו מספק המלצה כזו או אחרת. * ט.ל.ח * חברת דאטהצ'ק אינה אחראית למידע הנמסר בדוח זה ושימוש בו הוא על אחריותך בלבד.

DataCheck © All rights reserved