[email protected]
הופק בתאריך:     17/01/2016 דוח פרטי חברה: חברה לבדיקה בע"מ

מדד DataCheckסיכון גבוה מאד
כתובת


תמונת הכתובת מבחוץ


מידע מהמקרקעין

ניתן להזמין ולעיין בנסח טאבו על כתובת זו


מידע נוסף
חברה לבדיקה נוסדה בשנת 2006 במטרה לתת מענה למשתמשים המעוניינים לתהות כיצד נראית חברה נבדקת בדוחות שונים. החברה אינה אמתית ואינה פועלת בשום תחום. כל מטרת החברה היא לספק דוגמא בלבד למשתמשים, עבור הדוחות של דאטה צ'ק. 

חברה לבדיקה בע"מ כוללת 3 בעלי מניות ששמם הוא בדוי לחלוטין והם הומצאו לשם הדוגמא. לחברה יש גם שני דירקטורים בדויים לדוגמא, הלוואות (שיעבודים) לדוגמא ומידע משפטי שאינו שייך לחברה הלכה למעשה. 

לחברה יש דואר נכנס שעדיין בטיפול

 סוג פעולהמספר הדואר
1.שינוי כתובת המשרד02 - 0251489
  • חברה לדוגמה בכותרות - נדיר למצוא חברה כזו זולה"

  Bizportal-7 בינו 2014
  כך היה לדוגמה עם פורטפוליו Valentine שבמהלך המשבר נמחק מהמאזן אך בסופו נחתם ... החברה מחזיקה בעשרות נכסי קלאס B בגרמניה נהנית מהגאות של הכלכלה ...
 • נופלת בגדול: חברה לדוגמה מדווחת על גידול 13% במשתמשים?

  Bizportal-לפני 1 שעה
  אחת המניות המעניינות ביותר בשוק המניות האמריקני בחודשים האחרונים, מניית חברה לדוגמה (סימול: EXMP) ממשיכה לגדול זה היום השלישי ברצף ...
 • תחל שנה ומבצעיה מבצעים של עסקים:

  ynet ידיעות אחרונות-7 בינו 2014
  כמו בכל חודש, גם בינואר ליקטנו את מבצעי הנדל"ן החדשים שמציעות חברות לדוגמא אחרי הנחה: מוצר אחד יעלה רק 2.69 ...


 • פרטים כלליים

  שם תאגיד חברה לבדיקה בע"מ
  מספר תאגיד 515000999
  סוג חברה פרטית
  סטאטוס משפטי פעילה
  סוג מוגבלת מוגבלת חמורה
  תאריך רישום 13/07/1999
  סטאטוס חברה חברה מפרת חוק
  כתובת יגאל אלון 59 תל אביב
  אצל עוד אריק ארוק
  מטרות התאגיד לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
  קטגורייה השקעות בבניה
  חברה ממשלתית לא
  שם באנגלית Company Example Ltd

  מוגבלות בנקים

  צווי כינוס ופש"ר

  הוצאה לפועל

  מידע משפטי

  רשם החברות


  * שימו לב - בדוח זה לא נבדקים מדדי בנקים, פירוק חברה, פשיטת רגל, הוצל"פ והכונס הרשמי.
  >> ניתן להזמין השלמות לדוחות בקישור הבא


  רשימת בעלי מניות

  1.שם:ישראל ישראלית'ז:034146000כמות המניות המוחזקת:55כתובת:חלת יצחק 18 תל אביבתאריך מינוי:1.1.2001
  2.שם: שמואל שמואלית'ז: 021770000כמות המניות המוחזקת: 45כתובת: חלת יצחק 18 תל אביבתאריך מינוי: 1.1.2001


  אחזקות בעלי המניות


  דירקטורים

  1.שם:ישראל ישראלית'ז:034146000כמות המניות המוחזקת:55כתובת:--תאריך מינוי:1.1.2001


  חברות פרטיות נוספות בהן מכהן ישראל ישראלי כדירקטור
   
  א. לדוגמא (1999) בע"מחברות שפועלות בהון סיכוןיו"ר
   
  אריה גרום לדוגמא (1995) בע"ממחכירי מקרקעיןדירקטור
   
  דיסקרטיקס לדוגמא בע"ממערכת בקרה לרשתות טלפוניםדירקטור
  שיעבודים ומישכונים

   תאריך היצירהתאריך הרישוםהסכום המובטחבתוקף עדסולק בתאריךתאור המסמך
  1.17/02/200205/03/2002ללא הגבלה  אגרת חוב
  שם המלווה נאמן:
  בנק לאומי לישראל בעמ
  מס' זיהוי\תאגיד:
  520018078
  הנכסים המשועבדים
  תאור הנכס: שעבוד קבוע מדרגה ראשונה על נכס שהינו פקדון לרבות פירותיו שמתנהל בחשבון מס' 600000 בסניף הים מס' 700.
  תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

   תאריך היצירהתאריך הרישוםהסכום המובטחבתוקף עדסולק בתאריךתאור המסמך
  2.01/02/201122/02/201120,000.00 שקל חדש  אגרת חוב
  שם המלווה נאמן:
  בנק לאומי לישראל בעמ
  מס' זיהוי\תאגיד:
  520018078
  הנכסים המשועבדים
  תאור הנכס: את כל הזכויות והכספים העומדים ושיעמדו לזכות פיקדונות וחשבונות המצוינים בתוספת "א" ואו לזכות חשבונות שיבואו במקומם וכן את כל התמורות , הפירות , ההכנסות והזכויות הנובעים או שינבעו מחשבון ואו הפיקדון ואו מהכספים הנ"ל.
  תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

   תאריך היצירהתאריך הרישוםהסכום המובטחבתוקף עדסולק בתאריךתאור המסמך
  3.20/07/201109/08/2011180,000.00 דולר ארה"ב 30/01/2012אגרת חוב
   תאריך היצירהתאריך הרישוםהסכום המובטחבתוקף עדסולק בתאריךתאור המסמך
  4.21/12/201129/12/2011600,000.00 דולר ארה"ב  אגרת חוב
  שם המלווה נאמן:
  בנק לאומי לישראל בעמ
  מס' זיהוי\תאגיד:
  520018078
  הנכסים המשועבדים
  תאור הנכס: משכון קבוע ראשון בדרגה על כל הזכויות והכספים העומדים ושיעמדו לזכות פקדונות וחשבונות המצויינים בתוספת "א" ו/או לזכות חשבונות ופקדונות שיבואו במקומם וכן את כל התמורות הפירות ננכנסות והזכויות הנובעים או שינבעו מחשבון ו/או הפקדון ו/או מהכספים הנ"ל
  תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

   תאריך היצירהתאריך הרישוםהסכום המובטחבתוקף עדסולק בתאריךתאור המסמך
  5.10/01/201212/02/2012180,000.00 דולר ארה"ב  אגרת חוב
  שם המלווה נאמן:
  בנק לאומי לישראל בעמ
  מס' זיהוי\תאגיד:
  520018078
  הנכסים המשועבדים
  תאור הנכס: את כל הזכויות והכספים העומדים ושיעמדו לזכות פיקדונות וחשבונות המצוינים בתוספת "א" ואו לזכות חשבונות שיבואו במקומם וכן את כל התמורות , הפירות , ההכנסות והזכויות הנובעים או שינבעו מחשבון ואו הפיקדון ואו מהכספים הנ"ל.
  תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

   תאריך היצירהתאריך הרישוםהסכום המובטחבתוקף עדסולק בתאריךתאור המסמך
  6.01/05/201208/05/2012ללא הגבלה  אגרת חוב
  שם המלווה נאמן:
  בנק הפועלים בע"מ
  מס' זיהוי\תאגיד:
  520000118
  הנכסים המשועבדים
  תאור הנכס: שעבוד קבוע ראשון בדרגה על פקדון כספי מס 353400000 בחשבון 490000 בסניף נתניה 100 בסך 150,000 $ לרבות פירותיו
  תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

   תאריך היצירהתאריך הרישוםהסכום המובטחבתוקף עדסולק בתאריךתאור המסמך
  7.03/12/201213/01/2013ללא הגבלה  אגרת חוב
  שם המלווה נאמן:
  בנק הפועלים בע"מ
  מס' זיהוי\תאגיד:
  520000118
  הנכסים המשועבדים
  תאור הנכס: שעבוד קבוע ראשון בדרגהעל פקדון כספי מס 353673033 בחשבון מס 400008 בסניף נתניה 100 בסך 400,000$ לרבות פירותיו
  תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

   
  סיכום נתוני השיעבודים
  מספר השעבודים שסולקומספר השעבודים ללא הגבלהסכום השעבודים המוגבלים
  13780,000 דולר ארה"ב
  20,000 שקל חדש
   


  הון רשום

  סך הכל הון רשום 23800
  סוג מטבע שקל חדש
  כמות מניות 23800
  סוג מניה רגילות
  ערך 1 שקל חדש
  כמות לבית משפט 100


  שמות קודמים ושינויים בסטאטוס החברה

  שם החברהתאריך שינוי השם
  חברה קטנה לדוגמא בע"מ
  Small Company Example LTD
  22/10/2000
     שינויים בתקנון
  שינויים בחברה
   תאריך החלטהתאריך רישוםתמצית החלטה
  1.22/10/200009/11/2000שינוי שם החברה
  2.14/12/200017/01/2001הגדלת הון בסכום 360000 שקל חדש
  3.15/01/200111/07/2001שינוי בתקנון
  4.04/07/200117/10/2001שינוי בתקנון
  5.09/10/200222/10/2002שינוי בתקנון
  6.15/04/200312/05/2003שינוי בהרכב הון מניות
  7.15/04/200312/05/2003שינוי בתקנון
  8.22/07/200330/07/2003החלפת תקנון החברה
   


  מידע על דוחות שנתיים

  שנהתאריך הדו"חתאריך קבלה
  200211/06/200211/06/2002
  200315/07/200315/07/2003  חובות אגרה לרשם החברות

  שנהחוב
  20121,475 ש"ח
  20131,475 ש"ח
  סה"כ חוב אגרות:2,950 ש"ח
   


  מידע משפטי

 • בש"פ 9024/15 מדינת ישראל נ. פלוני

  ... אשר הוכן בהתאם להחלטתו הנ"ל של השופט סולברג, מציין שירות המבחן כי חלופת המעצר שהציע המשיב היא בביתו של חברבבאר-שבע, וכי הובהר לבאת-כוח המשיב כי לא ניתן להמליץ על חלופה זו מאחר שבחלופה שוהים ילדיו הקטינים של החבר. ...
 • ע"א 5955/15 אלהו וסימה השקעות ונכסים בע"מ נ. רשות...

  ... ג ד המשיבים: 1. רשות מיסוי מקרקעין מחוז מרכז 2. מנהל מיסוי מקרקעין מחוז מרכז 3. המנהל המיוחד - עו"ד ארז חבר 4. כונס נכסים הרשמי בקשה למחיקת הערעור פסק-דין 1. בנסיבות המתוארות בבקשה ולבקשת המערערים, ההליך נמחק ...
 • עע"מ 5667/14 פלוני נ. ממשלת ישראל

  ... או לחלופין להעניק להם הגנה מכוח עקרון אי-ההחזרה. לטענתם, עניינם, הנתמך בראיות חיצוניות, מצדיק לכל הפחות "בדיקהמעמיקה", בעוד שמהמשפט שנכתב בחוות הדעת, ולפיו "אמינותה של המבקשת לגבי הפרטים המהותיים של בקשתה לא נבחנה ...
 • ע"פ 9133/15 שאדי אבו נג'מה נ. מדינת ישראל

  ... והציתה באמצעות בנזין, אצטון ובקבוקי קוסמטיקה. כתוצאה מההצתה נשרפה תכולת החנות ונגרם נזק רב למבנה. על-פי בדיקתשמאי חברת הביטוח, אומדן הנזק שנגרם למבנה עומד על סך של 100,000 ש"ח, והנזק שנגרם לתכולה הוערך על סך של ...
 • בג"ץ 197/77 כבוב עבד בן בדאווי נ. ועד הנאמנים לוו...

  ... לווקף המוסלמי ביפו 2. היועץ המשפטי לממשלה 3. ראש המחלקה המוסלמית במשרד הדתות 4. יוסף סילקו 5. "יוסי" חברה להשקעת בע"מ הוגש הליך החלטה התיק הועבר ללשכתי למתן החלטה בבקשת העיון לאחר שהוגשה תגובת המשיבים 2-3. ...
 • המידע מתקבל מצדדים שלישיים, בהתאם להסכמים וחוקים, ומעובד על ידי דאטהצ'ק. המידע שמובא על ידי דאטהצ'ק אינו תחליף לעיון במסמכי החברה באמצעות רשם החברות, או עיון בספרי התאגיד במשרדיו. מדד DataCheck אינו מבטיח כל קביעה חד משמעית ואינו מהווה ייעוץ לגבי כדאיות התקשרות, או על מצבו הכלכלי של אדם
  לפרטים על אלגוריתם דאטהצ'ק לחץ כאן


  [ הדפס ]