בדיקת חברות בפרוק מרצון בהליך מזורז - שמואל רוזנפלדמבצע בדיקה ברשם החברות