בדיקת חברות בפרוק מרצון בהליך מזורז - יוסי את יוסי קבלניםמבצע בדיקה ברשם החברות